V: Trafikken skal sætte dagsorden i det kommende valg

DEBAT: Transport og infrastruktur berører alles hverdag. Derfor vil Venstre med en kommende masterplan for området gøre transportpolitik til et hovedtema i valgkampen, skriver Kristian Pihl Lorentzen (V).

Af Kristian Pihl Lorentzen (V)
Transportordfører

Transportpolitik er sjældent det tema, der står øverst på den politiske dagsorden. Der er ellers rigtig mange danskere, som interesserer sig for de transportmæssige udfordringer. Det være sig pendlere, der dagligt er afhængige af en velfungerende kollektiv transport eller fremdrift på vejnettet og cykelstierne for at passe deres arbejde, og chauffører og andre, der tjener deres levebrød på vejen.

Det være sig også erhvervslivet, herunder de producerende virksomheder, for hvem det er afgørende med effektiv transport af råvarer og færdige produkter. Alle kommer de dagligt i kontakt med transport – og de mærker straks, hvis transporten ikke fungerer optimalt.

Og udfordringer med øget trængsel på vejnettet og uregelmæssig togdrift trænger sig på. Derfor oplever vi transportpolitikere en stigende interesse i form af mange henvendelser fra borgerne, der påpeger problemer eller kommer med gode forslag.

Valgkampen skal afspejle borgernes problemer
Nu er det på høje tid, at denne store interesse afspejles i en valgkamp. I Venstre vil vi gøre vores til, at netop investeringer i en mere effektiv transport af mennesker og gods bliver et fremtrædende valgtema.

Vi indgik i 2009 en bred politisk aftale om fordeling af 95 milliarder kroner til trafikale projekter. Næsten to tredjedele gik til jernbanen, fordi det var hårdt tiltrængt. De mange projekter er ved at blive realiseret i disse år, herunder det store signalprojekt til mere end 20 milliarder kroner. Nu er det for alvor blevet vejenes tur.

Vi skal have bekæmpet trængsel og tidsspilde samt sikret grundlag for fortsat vækst og jobskabelse i alle dele af landet.

Masterplan er på vej
Venstre er tæt på at være klar med en ambitiøs masterplan for investeringer i infrastrukturen i perioden 2021-2030. Planen indeholder region for region alle påtrængende projekter, som vi er nødt til at realisere i de kommende år.

Nogle af projekterne har allerede en vedtaget anlægslov, men mangler den fornødne restfinansiering. Andre er VVM-undersøgt eller forundersøgt. Langt de fleste er vejprojekter, der skal bane vejen for fremtidens transport med grønne biler, busser og lastvogne.

Men der er også vigtige projekter på jernbanen, herunder fortsat elektrificering til Aalborg og Kalundborg, som grundlag for en grønnere og langt mere stabil togdrift.

Dertil kommer en række vigtige puljer til blandt andet fremme af højklasset kollektiv transport ind og ud af storbyer, støjbekæmpelse, styrket trafiksikkerhed, bedre handicapadgang, fremme af cyklisme og fremme af grøn transport.

Gang i asfaltudlæggerne
Jeg ser meget frem til – forud for valget – at præsentere Venstres velgennemarbejdede og konkrete oplæg til en længe ventet og tiltrængt masterplan, der kan sikre sammenhæng, ensartet niveau og forudsigelighed i de trafikale investeringer. Nu skal der gang i asfaltudlæggerne og ryddes op i hængepartierne.

Efter valget skal vi straks i arbejdstøjet med det mål, at der senere i 2019 kan indgås en bred politisk aftale om de kommende års bydende nødvendige investeringer i et effektivt, sikkert og mere grønt transportsystem.

Lad os for én gangs skyld gøre transport og infrastruktur til et af hovedtemaerne i valgkampen. Hvor der er vilje, er der vej!  

Forrige artikel Aabenraa: 5G-net bliver lige så vigtigt som motorveje og jernbaner Aabenraa: 5G-net bliver lige så vigtigt som motorveje og jernbaner Næste artikel DTL: EU kaster problemerne med godstransporten ud til medlemslandene DTL: EU kaster problemerne med godstransporten ud til medlemslandene
Regeringen indfører krav om mundbind i Aarhus

Regeringen indfører krav om mundbind i Aarhus

CORONASMITTE: Der indføres nu et krav om at bære mundbind i al offentlig transport i landets andenstørste by. Derudover opfordres aarhusianerne blandt andet at arbejde hjemmefra.