Niko Grünfeld om roadpricing: Bilfortalere sætter klimaet i bakgear

REPLIK: Som det er blevet skrevet i debatindlæg her på Altinget, er det rigtigt, at roadpricing vil gøre det dyrere at være billist. Men det kommer til at koste endnu mere i klimaregnskabet, hvis vi ikke dæmmer op for trængslen og CO2-udledningen. 

Af Niko Grünfeld (ALT)
Kultur- og fritidsborgmester, København 

Det ser sort ud for klimaet. Danmarks største interesseorganisation for bilejere, FDM, og transportministeren fra Danmarks bil-parti nummer et, Liberal Alliance, vil ikke gøre det dyrere at være bilejer.

Derfor kan roadpricing eller kørselsafgifter ifølge dem først komme på tale, hvis de erstatter andre, eksisterende bilafgifter.

Trængslen vil imidlertid stige markant i de kommende år. Det er et faktum, som både transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) og FDM's administrerende direktør, Thomas Møller Thomsen, skriver i Altinget henholdsvis 13. juni og 14. juni.

Hele 149 procent vil trængslen i hovedstaden vokse med frem mod 2030, fremhæver ministeren selv.

Men hvor er ministeren og FDM's gode bud på løsninger af trængselsproblemet? Dem skorter det med, for det må nemlig ikke være dyrere at være bilist, synes hovedargumentet at være.

Problematisk, at penge er vigtigst
Også hos Aarhus Kommunes rådmand for teknik og miljø, Bünyamin Simsek (V) i Altinget 13. juni, som ovenikøbet mener, at København er for lille en by til roadpricing.

Jeg vil gerne invitere Venstres rådmand til København en hvilken som helst morgen eller eftermiddag, så han selv kan få syn for sagen: Tusindvis af osende biler i lange køer.

Og netop de osende biler forholder de tre debattører sig stort set ikke til. Pengene synes at være vigtigere.

Det er skam rigtigt, at det koster at køre bil, og ja, det vil også koste lidt mere med roadpricing, men det kommer til at koste endnu mere i klimaregnskabet, hvis vi ikke dæmmer op for trængslen og CO2-udledningen.

Biler er en kilde til forurening, og i Københavns Kommune står trafikken for 28 procent af netop CO2-udledningen. Ud over trafik er de to andre CO2-syndere elforbrug og fjernvarme.

Antallet af biler stiger 
Ikke alene forurener biler og skader klimaet; de fylder også godt på veje, gader og stræder. Biltrafikken ødelægger med sin larm og sine farer byrum og optager plads, som vi i stedet kunne bruge på idrætshaller, fodboldbaner eller til mere bæredygtig transport.

Biltrafikken og trængslen bør begrænses af hensyn til såvel klimaet som københavnerens trivsel, livskvalitet og velbefindende.

Desværre går det den forkerte vej. Antallet af biler på vejene stiger.

Senest har det vist sig, at Københavns plan om at være CO2-neutral i 2015 hænger i en tynd tråd. Ifølge en evaluering vil København stadig udlede 200.000 ton CO2 for meget. Vi er med andre ord alarmerende meget bagud.

Som borgmester i København er jeg derfor bekymret på klimaet og københavnernes vegne, og derfor er jeg nødt til at spørge: Hvor længe skal vi vente?

Det er ikke nok at tale om at være grøn, som regeringen gør. Der skal handles. Roadpricing, som et flertal i Københavns Borgrepræsentation bakker op om, er er et passende sted at starte – for københavnernes, klimaets og klodens skyld. Der er ganske enkelt ikke råd til at vente.

Forrige artikel Danske Vognmænd: Lastbilchauffører skal ikke bo kummerligt på landets rastepladser Danske Vognmænd: Lastbilchauffører skal ikke bo kummerligt på landets rastepladser Næste artikel Økologisk Råd: Roadpricing er valget mellem frontløber og fedtspiller Økologisk Råd: Roadpricing er valget mellem frontløber og fedtspiller
Dan Jørgensen får en næse for klimanøl

Dan Jørgensen får en næse for klimanøl

KRITIK: Klimaminister Dan Jørgensen modtager en næse af Folketinget for at være nølende med at indkalde til forhandlinger om iblandingskrav for biobrændstof i brændstof.