Forsker: Djøf-elitens magt minder om kirken før Reformationen

DEBAT: Djøf'erne er blevet en selverklæret elite, der på vellønnet vis har sat sig på alle centrale poster og derfra udråber deres sandhed til en undrende offentlighed. Det er folkeskolereformen et tydeligt eksempel på, skriver Brian Degn Mårtensson fra Aarhus Universitet.

Af Brian Degn Mårtensson
Forfatter og ph.d.-studerende, Aarhus Universitet

Da Danmark i 1520'erne for alvor blev ramt af den lutheranske bølge, blev kritikken af den bestående orden ikke kun antændt af teologiske disputter.

Den serie af begivenheder, vi i dag betegner som Reformationen i bestemt ental, var tværtimod et virvar af borgerkrig, politisk kamp, religiøs strid, pædagogisk nyorientering, økonomisk rivalisering og udenrigspolitik.

Datidens dybe stat
Ser man nærmere på begivenhederne i Danmark frem til skæbneåret 1536, vil man hurtigt indse, at den største forandring, lutheranismen medførte, ikke var overmaling af kalkmalerier eller indførsel af dansk som kirkesprog.

Om end sådanne eksempler bestemt havde betydning, tåler de næppe sammenligning med den forvaltnings- og socialpolitiske omvæltning, der fandt sted på samme tid.

Før Reformationen var det, vi i dag sammenfatter som ”det offentlige”, delt i to, henholdsvis en kongelig og en kirkelig del. Kongen stod – sammen med Rigsrådet – især for udenrigspolitik og den overordnede retspleje (som dog mest var sædvaneret).

Kirken stod for langt de fleste funktioner, der havde betydning for almindelige mennesker, eksempelvis socialpolitik, familieretslige forhold og i vid udstrækning også skole og uddannelse. Dertil førte ærkebispen af Lund forsædet i Rigsrådet. Kirkens ledende folk var datidens svar på den dybe stat.

Vel var Reformationen en stor, religiøs forandring, men den var uden sammenligning også den største politiske magtkamp i dansk historie.

Hvad var det, man gjorde op med? Hvorfor kunne nogle relativt abstrakte teologiske idéer finde så meget opbakning til et gennemgribende opgør med hele det bestående system?

Et svar er, at den danske afdeling af den katolske kirke, og dermed størsteparten af datidens offentlige sektor, var ramt af en næsten fuldendt djøfisering.

Flere og flere topposter blev besat af jurister og adelige uden den store teologiske indsigt eller interesse.

Naturligvis var der stadig fagfolk i systemet, især på de mindre prestigefyldte poster, men hvis disse ville frem i verden, skulle de indordne sig på djøfiseringens præmisser.

Denne udvikling blev i samtiden kritiseret af for eksempel den katolske munk og universitetslærer Poul Helgesen, der selv ønskede at gøre op med teknokratiet og korruptionen i den katolske kirke, men uden at følge den radikale lutheranisme.

Minder om i dag
Djøfiseringen af Danmark i starten af 1500-tallet fulgte nogenlunde samme mønster som den nuværende af slagsen.

Stille og roligt lykkedes det for en lille elite at sætte sig på de centrale poster, hvorefter de kunne etablere en ny præcedens og udnævne ligesindede til flere og flere poster.

Eliten var dengang som nu ofte uddannet i jura og administration og oplevede selv, at de styrkede samfundet i takt med styrkelsen af deres egen position.

Elitens og landets behov blev opfattet som identiske. Såfremt flertallet ikke forstod det, måtte der være tale om en kommunikativ udfordring, ikke andet.

I dag er vi meget tæt på en situation, der på det overordnede plan tåler umiddelbar sammenligning med Danmark før 1536.

Vi har en selverklæret elite, der på vellønnet vis har sat sig på alle centrale poster og derfra – ganske upåvirket af egentlige fagfolk – udråber deres sandhed til den undrende offentlighed.

Djøf'ernes tanker i folkeskolen
Oplagte eksempler herpå er processen omkring folkeskolereformen og reformen af læreruddannelsen, hvor den djøfiserede elite fandt, at dets tankegang så målstyret som muligt skulle udrulles til alle kommende generationer.

Der er dog også en række forskelle, især hvis vi ser på det metodiske plan.

Nutidens elite kan i modsætning til de før-reformatoriske djøf'ere trække på et mere finmasket statsapparat, strukturmarxistiske erfaringer, højt udviklet socialkonstruktivistisk teori og en kommunikationsteknologi, der giver mulighed for alt lige fra databaseret læring i børnehaven og efterfølgende konkurrencestatsligt initieret adfærdsregulering, således at den enkelte borgers psyke selv bliver det stærkeste værn mod kritik af Djøf-elitens magt og vælde.

Det er sådan set det, der er essensen i den læringsmålstyring og den dataledelse, der i disse år rulles ud over hele skole- og uddannelsessystemet.

Til at overvåge det hele har vi her i 2018 en orwellsk Moderniseringstyrelse, hvis magtfuldkommenhed datidens katolske kirke aldrig nogensinde har været i nærheden af.

Det er derfor bemærkelsesværdigt, at der trods dette stadig forekommer stærk kritik af djøfiseringen, og det bliver interessant at se, om vi som civilisation endnu engang evner stå op for os selv.

Det må fremtiden vise.

Forrige artikel DEA og DE: Giv udskolingen et praksischok DEA og DE: Giv udskolingen et praksischok Næste artikel VUC om FGU: Det kræver forberedelse, forberedelse og atter forberedelse VUC om FGU: Det kræver forberedelse, forberedelse og atter forberedelse
 • Anmeld

  Jakob Spange · Passineret forandringsagent

  Dem og os eller findes der noget tredje? Vi tror på fællesskabet "Danmark" kan genfinde sig selv, hvis...

  Fantastisk artikel. Vi vil have Danmark tilbage. Ikke som i de gamle dage, men på en ny måde hvor fælllesskabet får ny betydning. Tilliden er en mangelvare i vores samfund. Tillid er nærmest naivt, men...
  strammet du garnet, så har vi balladen, sang Natasha vist nok.
  Sammen gør vi Danmark #tillidsbar.
  www.demogos.com
  Tillidsfulde hilsner
  Jakob Spange

 • Anmeld

  Torben Snarup Hansen · pensionist

  når aristokratiet skifter ham

  Tak til Brian Degn Mårtensson for dette indlæg, som rammer plet. Europas senmiddelalder lukker og slukker og afløses af tidlig modernitet med et langvarigt og ørkesløst slagsmål mellem monarki og aristokrati. Et blik på kampene i England frem til Henrik d. 7., Frankrig til Ludvig d. 11. og dronning Isabel og derpå hendes barnebarn Karl d. 5. i Spanien viser hvad der gik galt. De oprørske adelige blev trynet, men vendte tilbage i form af et statsligt bureaukrati i både katolske og protestantiske lande. Ved kongens statskup og opløsningen af Danmarks Rigsråd i 1660 blev den gamle værneadel udskiftet med en tjenesteadel - altså bureaukrater (datidens djøf'ere). Den dybe stat tilpasser sig!

 • Anmeld

  Nanna Bock

  Der var engang - Danmark tur retur

  En øjenåbner af en artikel ....

  Måske man burde starte med at stække vingerne på styrelsen: rokere personalet og gå efter naturlig afgang, da der uden tvivl sidder en del ældre djøffere i styrelsen, og læg ledelsen af samme under fx finansministeriet.

  Moderniseringsstyrelsen, som blandt folket kaldes djøfferstyrelsen, burde aldrig ligge under en uerfaren minister som den nuværende. Lige nu virker det som om styrelsen går målrettet efter en lockout for at stække vingerne på fagforeningerne - kan vi være enige om, at herremandsmentaliteten hersker - også i styrelsen? Og generelt på Borgen uanset partifarve.

  Den generelle opfattelse blandt borgerne, som jo er behørligt oplyst ift 1536, er, at styrelsen burde enten nedlægges eller udflyttes fx til Samsø.

  Det har nu været næsten 4 år med stigende mistillid og vrede i befolkningen ift regeringen, dens 0-stillede mål, vionsløse ledelse og kuldsejlede integrationsindgreb, udtænkt af djøffere(?) uden, at politikere tænker over, at størstedelen af befolkningen er velintegreret.

  Der hersker en opfattelse af, at medierne er 'købt' via mediestøtten og præcis lige så djøficeret som politikere og medarbejdere i offentlig sektor.

  Det er, som om landet er delt i tre lige visionsløse og ansvarsfraskydende ledelser: regering, regioner og kommunerne.

  Den politiske ledelse/regering udstiller sine egne fejl på uskøn vis - og kunne man fortsætte, ala visse afrikanske stater, vi helst ikke vil sammenlignes med, ville man med største glæde regulere adgangen til stemmeret og holde magten på få udvalgte hænder.

  Man kan nære et ønske om, at en ny regering vil gå efter åremålsansættelse i eget og øvrige offentlige regi for af og til at få mere frisk vind i sejlene.

  Ligeledes bør partierne opstille flere erhvervspraktiktisk orienterede kandidater.

  Nye ministre bør, som minimum, have færdiggjort en uddannelse og dokumentere erhvervserfaring. Vi taler om respekt, men intet under djøfferne har magten, når man ser det væld af unge og helt uerfarne ministre.

  Hvordan kan et embedsværk IKKE gå efter magten under slige forhold.

  For vælgerne venter deres livs udfordring i 2019: hvilket politisk parti kan de have tillid til vil bringe orden i kaos og respekt for borgerne i højsædet igen?

 • Anmeld

  Christian Engel · Cand. mag og Cand Jur

  Strukturmarxistiske erfaringer, og højt udviklet socialkonstruktivistisk teori

  Jeg troede ellers, at de socialkonstruktivistiske teorier med udgangspunkt i de venstreorienterede franske sprogfilosoffer som Bourdieu of Foucault var typiske humaniora øvelser og ikke juristernes og økonomernes yndlingsgebet. Men det kan jo have ændret sig, siden den gang jeg læste jura. Der var ikke meget sprogfilosofi og socialkonstruktivisme over det studium, blot regelterperi i en uendelighed.

 • Anmeld

  Kenneth Hayes

  Opdatering 2019

  Interessante synspunkter af Brian Degn Mårtensson i artiklen, og tak til Jakob Spange for uddybende fakta.

  Hørte Mai Mercado - Børne- og Socialminister - i en debat iDRs P!, hvor der fra hendes side fremsættes ønske om digital samkøring af data vedrørende borgere med henblik på præventiv forebyggelse af underretninger vedrørende børns mulige mistrivsel.

  I panelet deltog flere personer, som har direkte erfaring med området, og som åbent kritiserede ministeren i ministerens indgangsvinkel til problematikken.

  Jeg er bare et almindeligt menneske uden den store indsigt, men hæfter mig ved, at Børne- og Socialminister-ministeren er i så åbenlys opposition til fagfolket.
  https://www.dr.dk/radio/p1/p1-debat/p1-debat-2018-03-06

  Samme opposition fra lovgiverne i forhold til fagfolk samt kommunalt ansvarlige gælder aktuelt også dele af forslagene omkring "ghettoplanen". Rent praktisk betyder regeringens "ghettoplan", at der frem mod 2030 nedrives lejeboliger og at der skal flyttes lejere fra et sted til et andet i kommuner uden at der bygges nyt.

 • Anmeld

  Lars Erik Hareskov

  Den herskende klasse

  Hvis man ønsker en mere detaljeret beskrivelse af etableringen af den herskende klasse siden reformationen kan jeg varmt anbefale Professor Jørgen Dichs bog - Den herskende klasse".

 • Anmeld

  Henrik Glensbo

  Det er EU

  Alle disse tendenser har et overordnet tema - EU - så også her er der en parallel til kirken. Men vi må nok se i øjnene at de magtesløse djøffere er handskedukker for en veltilrettelagt overordnet strategi om et fælles europa uden kant og integritet.

 • Anmeld

  Christian Bruun

  Filosofikum

  En stilling i statsadministrationen bør være betinget af en bestået eksamen i filosofikum.
  Filosofikum blev afskaffet i 1970. Måske en genindførelse af faget på universitetsniveau vil lune og blødgøre kolde hjerner en smule.
  Søren Pind har nævnt genindførelse af filosofikum som en mulighed, men foreløbig er det blevet ved snakken.
  Godt at embedsværket omsider er begyndt at blive målt og vejet i medierne.

 • Anmeld

  T. Rasmussen

  Hvem er de?

  Det er meget begavet skrevet. Men jeg mangler stadig noget. For virkelig at kunne identificere problemerne savner jeg en dybere forklaring på, hvem DJØF’erne er: Jurister, økonomer, cand.scient.pol.’er? De sidste fornemmer jeg er særligt slemme, da de sjældent ved noget om fagområdet, de er sat til at administrere, men tilsyneladende sagtens kan lede og fordele arbejdet alligevel. Og typisk ikke laver andet end at rapportere opad i systemet.
  Jurister har som regel skam nok i livet til at fortælle, når noget ligger uden for deres specialområde.
  Og så er der en særlig type DJØF’er, som er uden for kategori: De offentlige topledere, som hæver ustyrlige fratrædelsesgodgørelser, selvom de tydeligvis har fejlet enormt i deres stillinger. Penge, som en almindelig funktionær aldrig ville få, hvis han/hun kvajede sig.
  DJØF’eren er altså ikke en entydig størrelse, så det håber jeg Mårtensen vil dykke ned i i de fremtidige studier, for det vil kunne bidrage til en kvalificeret og frugtbar kritik.

 • Anmeld

  ole rasmussen

  Magtfuldkommenhed

  En ting er sikkert, og det er, at den magtfuldkommenhed vi oplever i de statslige og kommunale forvaltninger, som ensretter, indkapsler og isolerer borgere i adskilte rum, er ved at splitte samfundet i atomer. Enhver er sig selv nok, og ingen vil tage ansvar, for hvad rager genboen mig. De unge har ingen pejlemærker, går kolde inden de kommer igang, for deres forældre er enten en Star eller er koblet af den vogn de trækker, og bruges af magten som bønder i et skakspil. Kirken spiller afgjort en rolle. Vi ser det igen og igen i tv serier. En på overfladen tillidsvækkende person med ansvar for andre, ofte fra eliten i det offentlige, hvis handlinger langsomt afsløres. Det er profit og manglende selvværd som styrer, skjulte traumer fra fortiden i reglen religiøst betinget. En banal tv fortælling som kun overgås af virkeligheden.

 • Anmeld

  Kurt Wissendorf Møller

  Interessant

  ... Og det er sivet ind i de politiske partier.
  S er bannerfører for netop denne udvikling.

 • Anmeld

  Kurt Wissendorf Møller

  Interessant 2

  Venstrefløjen som helhed er fuldstændig tandløse som modvægt, og det samme gælder for højrefløjen.
  Faktisk er df det eneste parti, der tør røre rundt i gryden, så hvis man tog den overdrevne nationalisme ud af deres program, så ville deres kaotiske adfærd kunne bryde op i den orden, djøfferne har konstrueret.
  Egentlig rystende at måtte konstatere, at det netop er df, der kan være game changer.
  Så hvis man nu fik Martin Henriksen sparket ud, og iøvrigt satsede på at være bannerfører for et opgør med djøfferne, så kunne df gå over i historien som den bevægelse, der endelig fik os bevæget ind i den postmoderne tid.

 • Anmeld

  Christian X

  TAK

  for fremragende artikel om vores nutidige mørke middelalder.

 • Anmeld

  Claus Sønderkøge · Socialistisk økonom

  Det er de ufaglærte(ukvalificerede) politikere som er problemet

  Brian Degn Mårtensson skriver som om det skulle være DJØF-erne som er problemet. Det er det ikke og har aldrig været det. Jeg tvivler på den adminstrative elite i 1500-tallet skulle være uddannet i jura og administration. Dengang havde vi kun et universitet og det var ret nyt. Det beskæftigede sig mest med at uddanne præster som jo også var dem der styrede livet på landet.

  At bedrive hetz mod veluddannede mennesker som Mårtensson gør i dette oplæg er forvrøvlet og sammenligningen er mig bekendt meningsløs.

  DJØF er iøvrigt ikke bestemmende. I Danmark i denne periode er det politikerne som er de bestemmende mens DJØF-erne er den udfarende kraft. Og det er noget ganske andet.

  Politikerne er uden kvalifikationer til deres ansvarsområde, det er glade amatører. Politikerne er ufaglærte - det er problemet. Politikerne har tiltaget sig kors og bånd og stjerner som de ingen baggrund har for.

  Når DJØF-erne har fået så megen magt i dag skyldes det netop politikernes manglende kvalifikationer som derfor har skudt beføjelserne til dem der ikke havde mulighed for at sige nej tak.

 • Anmeld

  Marlene Bogs · Rådgiver

  TAK lige en der manglede- Præcis og lige i øjet!

  Anskuet på fornemmeste vis, så rigtig- Præcis som det er, ja der skal kæmpes her i landet endnu engang og i KÆMPE håb om at FLERE vil stå op og kæmpe med, heldigvis ser vi flere komme, jo flere der kæmper står op og tør jo flere vil følge. Fantastisk artikel- MANGE, MANGE TAK

 • Anmeld

  Marlene Bogs · Rådgiver

  DELER selvfølgelig artiklen

  Bukker og nejer samt hatten af!

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Aldrig har vi måtte føde på så mange akademikere og medlemmer af DJØF.....

  Vi er under 6 millioner indbyggere i Danmark og vi føder på 179 medlemmer af folketinget - heraf 55 jurister og mere end 60 % er akademikere med ringe eller ingen erhvervserfaring. I Holland er de over 17 millioner indbyggere og de kan nøjes med blot 150 i deres parlament. Vi føder på 22 ministre med ældre, innovation og søskenderelationer. Holland kan klare sig med blot 12 ministre. Hvis Holland havde samme overforbrug af ministre som i Danmark skulle de ikke være 12 ministre, men 62 ministre. Samtidig har vi et akademisk klanstyre hvor politiske familieklaner putter mere eller mindre uduelige sønner eller døtre ind på klanernes poster - ganske som i Afrika.

  Vi mangler læger og ingeniører, mens det vælter ud af universiteterne med jurister som ikke kender forskel på ret og uret. Små piger som har mistet deres far til kræft bliver udvist til Thailand, mens bandeadvokaternes kriminelle guldfugle får ophold. Dommerstanden afsiger politiske kendelser sammen med lovgiverne i landsskatteretten uden der er skyggen af et lovgrundlag og borgerne har ikke en kinamands chance når lovgiverne sammen med de betalte dommere har afsagt politiske kendelser til fordel for SKAT som betaler fyrsteligt for de politiske kendelser.

  Det juridiske broderskab hæver fratrædelsesgodtgørelse uden at fratræde og griner af borgerne som finder dette urimeligt. Men vi kan intet stille op overfor magteliten som skamrider det danske samfund. Den juridiske råddenskab har spredt sig som skvalderkål hos myndighederne og partierne på Borgen stortrives med magtmisbruget som også gavner den politiske adel som modtager særbehandling fra det juridiske regime.

  Aldrig har vi måtte føde på så mange bogholdere og skriverkarle fra DJØF, aldrig har de malket så meget som nu og aldrig har de misbrugt magten så meget som nu. Der er behov for at fjerne DJØF regimet fra magten og straffe de værste af misbrugs juristerne.

 • Anmeld

  Søren Ferling

  Indsigtsfuld gennemlysning...

  ...af dagens samfundsstruktur. Det er så godt set at globalisterne og PK'erne, som DJØF'ere er en del af søger at etablere en ny Kirke, der stikker sine lange fingere ind i absolut alt og vil regulere alle menneskelige livsytringer.

  Et altovergribende normsystem, der kræver at have kontrollanter og certificeringer alle steder, hvor der er mennesker og som søger magt gennem primitiv mobning og varierende grader af intimidering, der minder om renæssancens heksejagter.

  Eller for så vidt den måde kommunismen og nazismen langsomt sivede ind i samfund og forgiftede dem.

  DJØF'ere og journalister er uden tvivl de største antidemokratiske kræfter i dagens samfund.

 • Anmeld

  Daniel Jensen · Fuldmægtig

  Men var datidens kirke ratsstatens rygrad?

  De senere år er eliten i stigende grad blevet lagt for had. Ifølge dette indlæg, er der tale om en selvudnævnt elite bestående af især Djøffere. Mig bekendt har hverken Djøf eller deres medlemmer på noget tidspunkt dog erklæret at være en elite. Dem der især har formet elitebegrebet er tværtimod den anti-liberale og anti-globale højrefløj og de definerende parametre for elite synes især at være, at man står i opposition til deres synspunter, fremfor mere traditionele elite-parametre som magt, penge osv. (mange fuldmægtige tjener det samme som en lærer). En lang række mennesker med både stor indflydelse, magt og indkomst defineres bemærkelsesværdigt nok ikke som elite, fx. kongehuset og visse politikere. I modsætning til den katolske kirke i 1500-tallet og andre eliter, repræsenterer Djøffer-eliten et forsvar for retsstat og borgerrettigheder som i mange henseender burde komme alle til gode.

  Den (egentligt anti-liberale) anti-elitære diskurs blevet så gennemsyrende, at selv folk der ikke ønsker en omstyrtning af den liberale verdensorden, må tale med tale mod 'eliten' for at legitimere deres synpunkter.

  En lang række af de konkrete tiltag, der har været utilfreshed med, herunder skolereformen, er politisk vedtagne ønsker og besparelse. Nok er planerne udarbejdet af de ansatte i styrelser og ministeriet, men på bestilling fra de politikere borgerne har stemt på. I mange tilfælde er mit gæt, at juristerne sørger for overholdelse af love og regler og dermed begrænser de politiske ønsker, når de ikke er i overnsstemmelse med grundlæggende principper.

  Hvis vi ønsker liberale værdier som retsstat og menneskerettigheder bevaret fremfor bogafbræbdinger og et samfund baseret på fx. at "Naser Khader sagde det" så bør vi passe på med udskamningen af de Djøffere som primært er ansat og uddannet til at sikre førstnævntes overlevelse.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger, vælger og pens. lærer

  Hvor sidder aben? En upolitisk kommentar

  Tak, Brian Degn Mårtensson for et skarpt og anderledes indslag i debatten. Man både morer sig og bliver næsten depressiv... :-)
  Nu er generaliseringer altid en vovet sag, ...men rent faktisk, så er det politikerne, der har det endelige ansvar for tingenes tilstand. Det er dem, der har den udøvende magt. DJØF'erne er ansatte, der kun har den magt og indflydelse, som politikerne giver dem.... hvis de har vilje til at lytte til rådgivningen.
  Det er også politikerne, der i mange år har nægtet at have nærkontakt med og lytte til den store faglige vidensbank, vi har i Danmark. Det skete under Skolereformen og er gentaget i eksempelvis Ghettoplanen. Ved besøget og optoget i Tingbjerg værnede man sig med vagter for at undgå nærkontakt med såvel beboerne som medarbejderne på Tingbjerg Skole.
  **Deres politiske idealer og ideer er vigtigere for dem end funktionen og konsekvensen af deres egne handlinger og beslutninger.**
  At mange ledende politikere selv har lange videregående uddannelser beviser alene, at de er bogligt begavede......ofte uden reel erfaring fra og interesse i samfundets almindelige livsbetingelser og funktioner.
  DET er et problem:
  ....Når de ansvarlige, ledende politikere placeres og accepterer meget ansvarlige tillidsposter på områder, hvor de på ingen måde har hverken faglig indsigt eller interesse.
  ....Når undervisningsministeren i Debatten på tv bliver dybt irriteret og afvisende overfor de meget fagligt kompetente debatdeltagere og kommer til at afsløre, at hun mangler indsigt i forskellen på gammeldags dog inkluderende læring. Debatten er formålsløs.
  ....Når Martin Henriksen i integrationsdebatter kun kan sige Sharia, viser det manglende perspektivering og indsigt.
  ....Når Sophie Løhde helt uden erfaring skal stå i spidsen for Overenskomstforhandlingerne på Statens side, agerer hun strengt myndigt, usmidigt og truende overfor de medarbejdere i Staten, hun som ledende politiker selv har ansvaret for.
  ....Når Morten Messerschmidt sidder i en repræsentativ politisk stilling i Europaparlamentet og åbenlyst nedtaler sin egen arbejdsplads, dennes eksistensberettigelse og funktioner.
  ....Når politikerne vedtager detaljestyrende, strammende lovgivning på områder, hvor de savner praktisk og faglig indsigt
  osv osv osv osv
  SÅ har vi problemer.
  ..."Den abe" sidder i sidste ende på os vælgeres skuldre.
  **Se DET er jo et problem.**
  ........for det er os vælgere, der har valgt og "ansat"vores egne ledere........
  ** Aben sidder på vælgernes, vores egne skuldre**

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger, vælger og pens. lærer

  Samarbejde og gensidig respekt.

  Sad i mange år som brugerrepræsentant i rådsarbejde i et af vores amter. Samarbejdet imellem politikere, embedsmænd og os brugere førte til mange gode initiativer, fordi vi fik etableret et tillidsfuldt samarbejde, hvor vi respekterede hinandens forskellige ansvarsområder, viden og kompetencer samt forskellige handlemuligheder.Indimellem gik diskussionerne på bedste vis højt. Men der blev lyttet.
  Det samme sker i dag, hvor jeg sidder som brugerrepræsentant i en stor provinskommune. Har mødt rigtigt mange kompetente og ansvarsfulde embedsmænd og politikere.
  GID man på Slotsholmen ville indse, at den samarbejdsmodel er rigtigt, rigtigt formålstjenlig. Den giver gensidig indsigt og resultater, som alle har påtaget sig et ansvar for, bliver accepteret, og som på sigt er både brugbare og økonomisk fornuftige. Måske opleves det tidskrævende, men den tid er bestemt givet godt ud.

 • Anmeld

  Claus Sønderkøge · Socialistisk økonom

  Sådan vil jeg også gerne se det Bertelsen

  Der er dog nogle vigtige hængepartier på den definition.

  Først og fremmest styres det meste af landet af kommunerne og her styrer borgmesteren ikke ret meget andet end de andre politikere som heller ingen indsigt har. Det er i dag kommunaldirektøren og de nye direktør-kollegier som løber med klatten.

  De befolkningen er forarget over er i høj grad chefen for arbejdsformidlingen som skal administrere en upopulær lov uden at have nogen kvalifikationer hertil. Det er jo et kendetegn for arbejdsformidling at det er den vigtigste offentlige opgave men der findes ingen uddannelse hertil.

  De slipper ikke bedre fra det end tidligere fagforeningsfolk gjorde, men de har gjort sig upopulære som ridefogeder. Peter Brixtofte lagde grundstenen hertil.

  De markante og høje lønninger og ikke mindst fratrædelsesgodtgørelser gør disse DJØF-ere til hadeobjekter. 2 nye i dag og 2 i går, Slagelse og Odense.

  Men Bertelsen din ros til Mårtensson giver ingen mening. Han har præsenteret et populært skrift med som er et falsum. Hans pointer holder først fra omkring 1970-erne hvor vi afskaffede de små landkommuner og fik egentlige forvaltninger og embedsmænd. DJØF-erne er først kommet til i dette årtusinde. Siden ww2 var de ledende embedsmænd fra Forvaltningshøjskolen.

  Indtil 1933 var offentlig økonomi hovedsagelig en krigskasse og først fra det tidspunkt med sociallovene kom embedsapparatet til.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Den politiske adel og ridefogederne fra DJØF skal bedømmes på resultaterne og ikke deres tomme løfter.....

  Alle har i årevist kendt til at det er enkelte dybt kriminelle familier som hærger ghetto områderne og selv den politiske adel har nu erkendt at de skal målrette indsatsen mod disse kriminelle familier som skal ud af landet. 8 overflødige ministre optrådte under massiv politibeskyttelse i Møljnerparken hvor de lovede at målrette indsatsen mod dem som skaber problemerne ikke og de lovlydige danskere. Men igen rammes alle de lovlydige i de GPS områder hvor den politiske adel har placeret de kriminelle familier som fik retskrav på danskernes boliger og forvandlede dem til ghettoer. Man rammer i flæng og ikke dem som skal rammes. Det er ganske som i Norge hvor justitsministeren mener at terroristernes retssikkerhed skal sættes over borgernes sikkerhed.

  Vi har en hær af bande advokater som tjener millioner på at få advokaternes guldfugle løsladt til ny kriminalitet og spandevis af slappe dommere som støtter det juridiske broderskabs malkning af statskassen med honorarer for bande medlemmers massive kriminalitet. DJØF regimet sætter indtjeningen på de kriminelle over samfundets interesser.

  Resultatet af DJØF regimet og de tomme løfter fra den politiske adel er let at aflæse. DJØF regimet udviste den lille pige Im på blot 7 år som havde mistet sin far til kræft og Levakovis klanen fik ophold. Næstformanden for flygtningenævnet optrådte som uvildig dommer i Østre Landsret og nægtede at udvise den morddømte bandeleder for LTF som før er betinget udvist af landet. Disse resultater er skabt af DJØF regimet og dem som borgerne har stemt ind på Borgen. Hele 55 jurister på Borgen sikrer at de gode bliver udvist og de onde får lov at blive.

  DJØF regimet kender ikke længere forskel på ret og uret hvorfor det skal fjernes med rode og de værste skal straffes.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Erstat lige "elite" med "klike."

  Fint indlæg.

  Blot bør ordet "elite" erstattes af "klike," da "elite" betyder "de bedste blandt de udvalgte."

  Og det kan man jo jf. klummen jo så absolut IKKE udnævne dagens DJØF-regimente til at være.

 • Anmeld

  Erik Nørgaard · Selvstændig

  Tak Brian Degn Mårtensson

  Flot set og dygtigt analyseret Brian Degn Mårtensson
  Med hensyn til skolen og lærerne. Det var jo et helt eklatant og konkret bevis på den politiske adels inkompetence, da undervisningsministeren i et vildt overdrevet anfald af selvforherligelse og overdimensioneret tro på egne evner og kunnen foreslog og med hjælp fra andre fra den politiske adel gennemtrumfede den nye skolelov.
  I dag må man nok sige at Folkeskolen nærmest ligner en rygende ruinhob; men det gør åbenbart ikke noget, når bare de inkompetente får deres - for almindelige borgere - fuldstændig uforståelige og ubegrundede tosserier gennemført.
  Hvad har det kostet økonomisk?
  Hvad har det kostet på det menneskelige plan?
  Det er godt nok til at forstå, at vi ikke hører noget til Christine Antorini mere. Hvis jeg var hende, ville jeg også gå i skyggen ude langs væggene.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Re: Erik Nørgaard

  Helt enig.
  .. Har også "undret" mig over, at Christine Antorini totalt er gået i flyverskjul ! Hun har end ikke påtaget sig.....eller fået tildelt ansvaret som partiets uddannelsesordfører !
  .... "Tanker er toldfrie", siger et gammelt ordsprog.
  ....Eller måske er hun bag kulisserne i gang med initiativer i forbindelse med overenskomstforhandlingerne.... ?
  ..Tiden vil vise.....

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Gad vide....

  ....om der pt er gennemtræk i korridorerne på Slotsholmen. Sidder og funderer over de mange kronebesatte stillingsannoncer. Chefstillinger.
  I den forbindelse efterlyser jeg et klogt hoved:
  Erhvervsministeriet søger skarpe profiler. Ok. Men HVAD betyder:"Disruption task force" .....sådan helt på dansk? Ok, jeg er nok ikke et skarpt hoved, men alligevel.... :-)

 • Anmeld

  Christian X

  https://ing.dk/artikel/leder-lonkampen-offentlige-savner-enhver-nuance-211004

  Et udpluk af prisen for alliancen mellem DJØF og V (og SR varianten) er:

  IC4, signalfejl, visionsløs og forsømt infrastruktur.
  Sundhedsplatform, bureaukrati og fejlbehandling for 27 milliarder p.a. på sygehuse.
  En folkeskole hvor hver 4. "lærer" ikke er uddannet til undervise, et gymnasiesystem der uddanner studenter der hverken kan læse eller regne og som vil blive arbejdsløse i titusindvis samt rekord i abstrakte universitetsuddannede, der ikke kan bruges til andet end at leve af finansloven på den ene eller anden måde.
  Et skattesystem der er så kompliceret at der årligt tabes 22,8 mia. pga. manglende ligning, det kan ikke engang et fungerende IT-system løse, hvis det mod alles forventning lykkedes at lave et ”velfungerende”.
  Arbejdsmiljøinstituttet er underdrejet pga. stressrelaterede sygemeldinger.
  ...
  ...

 • Anmeld

  J. E. Buur · Partikulier

  Vrøvlehoved

  Din viden om reformationen kan ligge på et lille sted Brian. Du har vel ikke endgang læst Skibbykrøniken. Reformationen gik ud på at kongemagt og adel ragede de værdier der fandtes i kirken og var ligeglade med krøblinge og fattige. Skal du endelig sammenligne med noget så bliver det regeringens tyveri fra Landsbyggefonden, og ja der sidder da pampere i denne men det berettiger ikke regeringen til at stjæle vore penge, hvis man på samme vis havde inddraget ejernes friværdier så var der blevet ramaskrig. Og ja DJØficeringen er løbet af sporet men det man kan udlede af det du skriver er blot en gang småborgerligt ævl og ikke en korrekt analyse.

 • Anmeld

  Helle Rabøl Hansen · Cand jur, PhD og Djøf’er

  Forfulgt af dæmoner

  Sidst jeg læste noget fra denne skribent var vinklen, at skolereformen i det skjulte er skrevet og skabt af kommunister. Nu konstrueres der elitedæmoner fra Djøf. Kors, jeg trættes...

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  DJØF eliten er træt af kritik af deres magtfuldkommenhed......

  DJØF eliten kan slet ikke se det er et problem af de misbruger deres juridiske kunnen til at hæve fratrædelsesgodtgørelser uden at fratræde eller bonus for en ringe indsats i det offentlige. DJØF eliten får betalte dommere til at godkende at kron-juristerne kan bruge lyst- eller nød-løgn overfor Folketinget og Tibet kommissionen kunne mærkeligt nok ikke få adgang til ledelsens slettede e-mail fra da juristerne gav hul i Grundlovens bestemmelser. Dommerstanden malker over 58 millioner om året ved bijobs selvom ventetiderne ved domstolene er alt for lange. Dommerne holder hemmelige møder med lovgiverne i landsskatteretten hvor lovgiverne sammen med dommerne afsiger politiske kendelser mod borgerne til fordel for SKAT som betaler for lovgivernes og dommerne politiske kendelser som må være i strid med Grundlovens bestemmelser om magtens tredeling. Anklagemyndigheden er afsløret i at have instrueret politiet i at afgive falsk vidneforklaring i Østre Landsret og dommeren roste anklageren og politiet for deres vidneforklaringer.

  Det er ikke DJØF regimet som bør være træt af borgerne, men borgerne som bør være træt af krænkerne hos myndighederne. Men hvis ansatte fra DJØF kan forsvare krænkelserne i stedet for dem som kan se krænkelserne løser vi gerne om forsvaret for den misbrugsfest som DJØF afholder til skade for samfundet. Juristerne synes ikke længere at kende forskel på ret og uret. Men jura har jo heller ikke noget med retfærdighed at gøre.......og det er et problem som kun juristerne ikke vil indse.

 • Anmeld

  T. Rasmussen

  Rolf Nielsen

  God pointe, den med forvaltningen. Magtfordrejning synes stadig hyppigere.

 • Anmeld

  Søren Rønhede

  PRÆCIS, Men ...

  Karakteristikken af nutiden er præcis - den historiske parallel vakler. Det særligt før-reformatoriske er magtdelingen: Konge, kirke, stormænd. Det særligt efter-reformatoriske er magtkoncentrationen hos kongen: 1536 satte han kirken ud af spillet, 1660 stormændene/højadelen. DJØFifiseringen begyndte i anden halvdel af 1700-tallet, f.eks. stavnsbåndets skærpelse 1788.