Lederne til lærere: Polarisering af digitaliseringsdebatten er ufrugtbar

REPLIK: 41 lærere og pædagoger etablerer stærke modsætninger mellem de digitaliseringsbegejstrede og dem, der sværger til den klassiske analoge undervisning. Polariseringen virker ufrugtbar, mener Lederne.

Af Christina Laugesen
Uddannelsespolitisk chefkonsulent, Lederne

I Altinget kunne man mandag læse et debatindlæg om erfaringerne fra den digitale undervisning under skolelukningen med 41 lærere og skolepædagoger som afsendere.

Hovedbudskabet var følgende: "I skoleverdenen må særligt én erfaring stå soleklart: At onlineundervisningen aldrig kan erstatte den virkelige undervisning". 

Herefter rettede debattørerne en kritik imod "de digitaliseringsbegejstrede", der ifølge debattørerne overså, at nære relationer og fællesskabet er særligt vigtigt for de børn og unge, der kommer fra udsatte familier.

Hos Lederne undrer vi os over behovet for at etablere så stærke modsætninger mellem de digitaliseringsbegejstrede og dem, der sværger til den klassiske analoge undervisning.

For hvem af de såkaldte digitaliseringsbegejstrede er det, som mener eller har ytret, at vi skal undvære fællesskabet og nærværet i folkeskolen? Eller at digital læring skal anvendes for enhver pris uden overvejelser om didaktik og formål?

Polarisering
Hos Lederne beskæftiger vi os selv sagt med kompetenceudvikling af ledere på alle niveauer.

Under coronakrisen har vi oplevet ledere, der i høj grad har været villige til at benytte mulighederne for online undervisning – både for sig selv og for deres medarbejdere.

Ikke nødvendigvis som den foretrukne mulighed, men som en mulighed for at få relevant kompetenceudvikling under de givne vilkår.

I stedet for at se begrænsningerne mener vi snarere, at alle bør tage hatten af for alle de uddannelsesinstitutioner, der på ganske kort tid har skulle omstille undervisningen og levere uddannelse online.

Mange erhvervsakademier og professionshøjskoler hvilede allerede inden krisen på gode erfaringer, mens andre har tacklet omstændighederne og benspændet forbilledligt.

I udviklingen af lederuddannelser på alle niveauer fra AMU til masterniveau oplever vi stort set ingen – hverken undervisere, uddannelseschefer eller ledere – der ukritisk indtager en af de to positioner, som beskrevet i debatindlægget. 

Polariseringen er ufrugtbar
Langt de fleste undervisere ser digital læring som en pædagogisk mulighed, der i nogle tilfælde understøtter tilstedeværelsesundervisningen og i andre ikke.

God digital undervisning tager tid, forståelse for et andet didaktisk rum og kræver langt mere end blot at sætte strøm til den analoge undervisning.

Netop derfor undrer det os, at debatten på grundskoleområdet er så polariseret og opdelt i to lejre, som vi ikke umiddelbart kan genkende fra de øvrige dele af uddannelsessektoren.

Polariseringen virker ufrugtbar i forhold til at samle op på de erfaringer, der rent faktisk har været i grundskolen med digital og online undervisning under coronakrisen.

Forrige artikel Friskoler: Lad lokal dømmekraft afgøre om de ældste elever skal tilbage i skole Friskoler: Lad lokal dømmekraft afgøre om de ældste elever skal tilbage i skole Næste artikel HK: Løs ledigheden med investeringer i uddannelse og grøn omstilling HK: Løs ledigheden med investeringer i uddannelse og grøn omstilling
EuroSkills i Danmark rykkes til 2025

EuroSkills i Danmark rykkes til 2025

UDSKUDT: Europamesterskaberne i praktiske fag afholdes alligevel ikke i Danmark i 2024. Corona har skubbet til planerne, så Danmark først får værtskabet i 2025.