Sind Ungdom: Ungdomspolitikere simplificerer mistrivsel blandt unge

REPLIK: Ungdomspolitikere og studerende ødelægger konstruktiv snak, når de insisterer på at have ret om unges mistrivsel. Mistrivsel skyldes uddannelsessystemet og sociale medier, mener formand.

Af Theodor Gjerding
Landsformand, Sind Ungdom

Kære politikere, ungdomspolitikere, elev- og studenterbevægelse og alle andre, der har startet en debatkrig i medierne og på Facebook om psykisk mistrivsel.

Jeres trang til at bekrige hinanden er unødvendig og ødelæggende for en god konstruktiv snak, der kan skabe bedre rammer for danske unge. I vil nemlig gerne have, at jeres årsag er den rigtige.

I er skam ikke forkert på den, når I håndplukker enkelte årsager til, at hver tredje ung har overvejet at droppe ud af gymnasiet, eller at næsten halvdelen af alle piger på 19 år har modtaget psykologhjælp, men I simplificerer et meget komplekst og subjektivt problem.

Jeres fejl består i, at I ikke anerkender hinandens problemstillinger om psykisk mistrivsel.

Mistrivsel skyldes flere faktorer
Lad mig tage to problemstillinger, som har fyldt meget i debatten igennem det sidste stykke tid, nemlig uddannelsessystemet og de sociale medier.

På den ene side har du gruppen, der taler om et uddannelsessystem, der er brudt sammen, og hvor nedskæringer, stigende fokus på karakterer og reformer har sendt unge i uddannelse ud i en hvirvelvind af stress, angst og depression.

Uddannelsessystemet er blevet gjort til en dræberbakterie, der bevæger sig igennem den danske ungdom og spreder mistrivsel over alt. Her er de sociale medier som årsag til den stigende mistrivsel for letkøbt.

På den anden side har du gruppen, der gerne vil sætte fokus på, at det ikke skyldes et stigende pres i uddannelsessystemet, men derimod spiller de sociale medier en stor rolle.

Forvrængende opfattelser af kroppen, det "perfekte" liv og et behov for at være online 24 timer i døgnet har sat sine spor i den danske ungdom. Det forvirrer, stresser og gør mere ondt end godt. Her minder man om, at vi altid har haft karakterer, og at de altid står for skud som årsag til mistrivslen.

Det er selvfølgelig relevant, hvad der er rigtigt og forkert, for vi skal have fundet de rigtige løsninger på den stigende psykiske mistrivsel. Problemet er bare, at begge grupper har ret.

Og hvorfor så det?

Ja, fordi der indenfor begge områder er en lang række faktorer, der har betydning for den enkelte. Lad mig her kommentere på de to områder.

Uddannelsesreformer virker ikke
Ja, uddannelsessystemet trænger til et økonomisk løft, og mange reformer har på trods af gode intentioner ikke virket efter hensigten.

Karakterer skal ikke fjernes, for alt viser, at det er det mest socialt retfærdige og objektive, men hvor kunne det dog være befriende, hvis vi kunne skabe et mindset, hvor unge ikke går ned med flaget, hvis karakteren ikke er tocifret.

Så skal der i øvrigt følge meget mere feedback med, når karakterer gives.

Der er behov for langt bedre uddannelsesvejledning, så unge ikke bliver opfostret med, at der kun er den akademiske vej.

Med andre ord er der helt bestemt nogle udfordringer i vores uddannelsessystem, som ikke just hjælper på den stigende mistrivsel, og det skal vi anerkende.

Sociale medier skaber stress
Ja, sociale medier fylder for meget. Der er unge mennesker, der som det første, når de vågner, tager telefonen, går på Instagram og får et forfejlet billede af, hvordan kroppen og det "perfekte" liv skal se ud.

Vi bliver bombet med beskeder, begivenheder og andet på Facebook, som vi hele tiden skal forholde os til. Det vælter ind med Snapchats, og der skal altid svares tilbage.

Der er vist ingen tvivl om, at det her skaber en stresset hverdag, hvor der ikke er plads til at koble fra og trække vejret. Det ville klæde alle at tage et afbræk fra de sociale medier, for de er kommet for at blive.

Som unge skal vi blive bedre til at adaptere os til en digitaliseret verden, hvor vi stadig er i stand til at huske nærheden med andre mennesker. Vi må for alt i verden ikke lade os opsluge i den virtuelle verden, og det kan vi meget vel være på vej imod.

Drop "jeg-har-ret"-mentaliteten
Der er altså allerede årsager og områder, hvor vi kan se, at der er et problem.

Jeg mener dog stadig, at der er behov for, at vi undersøger det her helt til bunds, så vi får truffet de rigtige beslutninger på et oplyst grundlag.

Her tænker jeg ikke undersøgelser, der har til formål at undersøge, hvorvidt ungdommen er presset, for det er den. Nej, undersøgelser der kan gøre os bedre i stand til at forstå, hvorfor det går så galt, og hvordan vi kan løse det på den rigtige måde.

Lad det være en opfordring til, at vi alle sammen dropper "jeg-har-ret"-mentaliteten, men i stedet for finder sammen og forsøger at løse en af denne ungdomsgenerations største udfordringer ved at dele de erfaringer og den viden, som vi har.

Forrige artikel Ung radikal til DSU-formand: Opgør med karakterer pakker ikke unge ind i vat Ung radikal til DSU-formand: Opgør med karakterer pakker ikke unge ind i vat Næste artikel Business Danmark: Vi skal lære at pitche og sælge vores idéer i grundskolen Business Danmark: Vi skal lære at pitche og sælge vores idéer i grundskolen