Skole og Forældre: Drop valgløfter om kortere skoledage

DEBAT: Kortere skoledage og medvind på cykelstierne. De to løfter klinger lige hult, for kommunalpolitikerne kan ikke selv forkorte de lange skoledage. Det skriver Skole og Forældre, der vil have byrådene til at fokusere på det, de rent faktisk har mulighed for at ændre.

Af Mette With Hagensen
Landsformand, Skole og Forældre

Der er rigtig mange kandidater og politikere, som gerne vil gøre noget godt for folkeskolen. De har fortalt om alt det, de vil ændre i folkeskolen, hvis de blot bliver valgt.

Jeg har dog en opfordring til alle kandidater til kommunalvalget og til politikerne på Christiansborg.

Brug jeres energi og indflydelse på at skabe gode rammer for folkeskolen, så skal vi i skolebestyrelsen nok sætte de lokale rammer, som skolelederen sammen med sit personale udfylder, så vores børn får den bedste undervisning, trives og er glade for at gå i skole.

Valgløfter er ofte en gratis omgang
Og skulle I ikke blive valgt på tirsdag, kære kandidater, så kommer der heldigvis snart endnu et valg, som kan give jer mulighed for at arbejde med folkeskolens indhold.

I foråret 2018 skal der vælges nye skolebestyrelser på landets folkeskoler.

Der skal vælges omkring 8000 forældremedlemmer, så er du mor eller far til et barn i folkeskolen, er der en oplagt mulighed for at arbejde med at skabe en god folkeskole ved at stille op til skolebestyrelsesvalget.

Mange af kandidaterne til kommunalvalget ønsker at forkorte skoledagen.

Et populært synspunkt, når gentagne målinger viser, at eleverne synes, skoledagen er for lang, og når mange forældre også udtrykker, at deres børn er trætte, når de kommer hjem fra skole.

Set i det lys kan det være en populær position at indtage i valgkampen ”Stem på mig, så bliver skoledagen kortere”. Det er bare næsten lige så godt som at love medvind på cykelstierne.

Kommunalpolitikere kan ikke forkorte skoledagen selv. Det kan de kun, når den lokale skoleleder har ansøgt og skolebestyrelsen har udtalt sig om det, og så skal det ske inden for de rammer, som folkeskoleloven dikterer.

Det er altså lidt gratis omgang at sige, at man vil forkorte skoledagen.

Blandt de mere festlige indslag fra kandidaterne er ranglister over toiletforhold på kommunens skoler for at motivere skolerne til at gøre noget ved toiletforholdene.

Sådan en rangliste kan kommunen selvfølgelig godt lave, og tallene findes allerede i den nationale trivselsundersøgelse, men ranglisten vil ramme kommunen i nakken.

Toiletterne er ulækre, fordi skolerne ikke har råd til renovering og rengøring.

Rammerne skal forbedres
Madordning, erhvervsklasser, klassestørrelser, lejrskole og erhvervspraktik bringes også til torvs af kandidaterne, som noget de vil sørge for på alle kommunens skoler, hvis blot vi sætter vores kryds ved dem.

De fleste elever, forældre og medarbejdere på skolerne vil også meget gerne være med til disse gode tiltag, men skolerne har simpelthen ikke penge og tid til at lave alle de gode tiltag.

Kommunalpolitikere har ansvaret for at sætte rammerne for det kommunale skolevæsen. Det skal I gøre ved at lave en styrelsesvedtægt for skolevæsenet og ikke mindst afsætte midler til drift af skolen på det kommunale budget.

Hvordan skolerne organiserer skolen og skoledagen, er op til skolebestyrelsen og skolens leder i samarbejde med personale, elever og forældre.

Kommunalpolitikere, brug jeres indflydelse og energi til at skabe rimelige økonomiske rammer for det kommunale skolevæsen og lav en styrelsesvedtægt, som lægger mest mulig kompetence ud til den enkelte skole.

Så skal skolebestyrelserne sammen med skolens leder, personale, elever og forældre udfylde rammerne, så vores børn får en god folkeskole.

Forrige artikel Ungdomsforening: Uden gode sociale rammer er faglig viden ligegyldig Ungdomsforening: Uden gode sociale rammer er faglig viden ligegyldig Næste artikel Skoleelever og TDC: Tilpas skoleskemaet til en digital fremtid Skoleelever og TDC: Tilpas skoleskemaet til en digital fremtid