Skole og Forældre: Drop valgløfter om kortere skoledage

DEBAT: Kortere skoledage og medvind på cykelstierne. De to løfter klinger lige hult, for kommunalpolitikerne kan ikke selv forkorte de lange skoledage. Det skriver Skole og Forældre, der vil have byrådene til at fokusere på det, de rent faktisk har mulighed for at ændre.

Af Mette With Hagensen
Landsformand, Skole og Forældre

Der er rigtig mange kandidater og politikere, som gerne vil gøre noget godt for folkeskolen. De har fortalt om alt det, de vil ændre i folkeskolen, hvis de blot bliver valgt.

Jeg har dog en opfordring til alle kandidater til kommunalvalget og til politikerne på Christiansborg.

Brug jeres energi og indflydelse på at skabe gode rammer for folkeskolen, så skal vi i skolebestyrelsen nok sætte de lokale rammer, som skolelederen sammen med sit personale udfylder, så vores børn får den bedste undervisning, trives og er glade for at gå i skole.

Valgløfter er ofte en gratis omgang
Og skulle I ikke blive valgt på tirsdag, kære kandidater, så kommer der heldigvis snart endnu et valg, som kan give jer mulighed for at arbejde med folkeskolens indhold.

I foråret 2018 skal der vælges nye skolebestyrelser på landets folkeskoler.

Der skal vælges omkring 8000 forældremedlemmer, så er du mor eller far til et barn i folkeskolen, er der en oplagt mulighed for at arbejde med at skabe en god folkeskole ved at stille op til skolebestyrelsesvalget.

Mange af kandidaterne til kommunalvalget ønsker at forkorte skoledagen.

Et populært synspunkt, når gentagne målinger viser, at eleverne synes, skoledagen er for lang, og når mange forældre også udtrykker, at deres børn er trætte, når de kommer hjem fra skole.

Set i det lys kan det være en populær position at indtage i valgkampen ”Stem på mig, så bliver skoledagen kortere”. Det er bare næsten lige så godt som at love medvind på cykelstierne.

Kommunalpolitikere kan ikke forkorte skoledagen selv. Det kan de kun, når den lokale skoleleder har ansøgt og skolebestyrelsen har udtalt sig om det, og så skal det ske inden for de rammer, som folkeskoleloven dikterer.

Det er altså lidt gratis omgang at sige, at man vil forkorte skoledagen.

Blandt de mere festlige indslag fra kandidaterne er ranglister over toiletforhold på kommunens skoler for at motivere skolerne til at gøre noget ved toiletforholdene.

Sådan en rangliste kan kommunen selvfølgelig godt lave, og tallene findes allerede i den nationale trivselsundersøgelse, men ranglisten vil ramme kommunen i nakken.

Toiletterne er ulækre, fordi skolerne ikke har råd til renovering og rengøring.

Rammerne skal forbedres
Madordning, erhvervsklasser, klassestørrelser, lejrskole og erhvervspraktik bringes også til torvs af kandidaterne, som noget de vil sørge for på alle kommunens skoler, hvis blot vi sætter vores kryds ved dem.

De fleste elever, forældre og medarbejdere på skolerne vil også meget gerne være med til disse gode tiltag, men skolerne har simpelthen ikke penge og tid til at lave alle de gode tiltag.

Kommunalpolitikere har ansvaret for at sætte rammerne for det kommunale skolevæsen. Det skal I gøre ved at lave en styrelsesvedtægt for skolevæsenet og ikke mindst afsætte midler til drift af skolen på det kommunale budget.

Hvordan skolerne organiserer skolen og skoledagen, er op til skolebestyrelsen og skolens leder i samarbejde med personale, elever og forældre.

Kommunalpolitikere, brug jeres indflydelse og energi til at skabe rimelige økonomiske rammer for det kommunale skolevæsen og lav en styrelsesvedtægt, som lægger mest mulig kompetence ud til den enkelte skole.

Så skal skolebestyrelserne sammen med skolens leder, personale, elever og forældre udfylde rammerne, så vores børn får en god folkeskole.

Forrige artikel Ungdomsforening: Uden gode sociale rammer er faglig viden ligegyldig Ungdomsforening: Uden gode sociale rammer er faglig viden ligegyldig Næste artikel Skoleelever og TDC: Tilpas skoleskemaet til en digital fremtid Skoleelever og TDC: Tilpas skoleskemaet til en digital fremtid
 • Anmeld

  Henrik Glensbo · Lærer

  der er meget der halt for kommunernes skoler

  Så længe inklusionen rundt i kommunerne ikke er kommet ordentligt på plads (der blev sparet op mod 14 mio kr ved overgangen til den nye skolereform) så er der ikke muligheder for effektivt at løfte kommuneskolen. Det betyder at når der tilbydes kortere skoledage er det faktisk et røgslør over kommunernes mangelende inklusionsindsatser.

 • Anmeld

  hans preben pedersen · Vi Grønne !!!!!!

  Medvind for børnene og miljøcykelstier !!!!!!!

  En skoleuge fra Mandag til Torsdag / Lang wig. F. L. og S. Man tager
  ledt af sommerferien juleferien osv og dermed får en skoledag på
  samme antal timer pr. dag som i dag !!!!!!
  Cykelstier med to baner i hver side og en hæk mellem kørebanen
  og cykelstierne , man kan cykle til fx sin skole uden at skal
  over en farlig kørebane !!! Målinger viser at bilister ikke evner
  at indordne sig i trafikken !!! God plads til cykler med tre hjul
  En miljøhæk på fx en meter i højden beskytter mod giftstoffer
  fra biludstødning dæk og vejbane !!!! Ingen motordrevne køretøjer
  på cykelstierne !!! Hvor nødvendigt en tunnel under vejbanen !!!!
  " Slut" med trafikdrab og ulykker !!! Ingen cykelister på vejbanen !!
  I " STORBYERNE " CYKELVEJE !!!!!! ?????
  Venligst Hans Preben Pedersen VI GRØNNE Kerteminde !!!

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger, vælger og pens. lærer.

  Rimelige økonomiske rammer ??

  Det bliver godt nok spændende at se, hvordan alle de heldigvis mange posivtivt engagerede lokalpolitikere vil kunne tilvejebringe de helt nødvendige ressourcer til at skabe de rammer, som folkeskolen har så stærkt brug for.
  Undervisningsminister Merete Riisager har klart meldt ud, at der ikke bibringes økonomiske midler fra Slotsholmen. Efter hendes opfattelse er det en klar kommunal opgave..... Uden hjælp fra de lovgivere, der satte hele processen om den meget omfattende og omkostningsfulde skolereform i værk.
  Det er en ansvarsforflygtigelse fra en undervisningsminister, der er til at tage og føle på. I min optik en omsorgssvigt overfor vores børn og unge.
  Go' vind i sejlene til Jer forældre.... og held og lykke med et meget nødvendigt nært samarbejdet med skolernes fagfolk.

De sidder med i FGU-bestyrelserne

De sidder med i FGU-bestyrelserne

FGU: De foreløbige bestyrelser for FGU-institutionerne er næsten faldet på plads. Få oversigten over alle bekræftede medlemmer her.