Ugens profil: Nina Olsen

PROFIL: Nina Olsen har stor respekt for de faglærte og ufaglærte i vores samfund, og hun håber, at der vil komme større fokus på deres arbejdskraft i forbindelse med den grønne omstilling. Selv er hun netop blevet udpeget til den danske UNESCO-nationalkommission, hvor hun glæder sig til at tale en masse uddannelse.

Navn 
Nina Olsen. 
 
Uddannelse 
Cand.mag. i historie.
 
Job 
Vicedirektør i Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier.
 
Tidligere job 
Blandt andet Industriens Uddannelser, Den Danske FN-Mission i New York og det Konservative Folkeparti.
 
Hvilken uddannelse ville du tage, hvis du skulle gøre det hele om? 
At have en faglært kompetence – at kunne skabe noget med hænder og hoved og besidde en særlig viden om et bestemt håndværk, det kunne jeg godt have tænkt mig. Når jeg for eksempel går rundt på DM i Skills, så bliver jeg så imponeret over, hvad de erhvervsuddannede kan udrette.
 
Hvad har du brugt mest arbejdstid på det seneste år? 
Bortset fra Corona-krisen, som jo har overtrumfet alt de sidste par måneder, så har gymnasieområdet fyldt en del. Optagelsesprøver, fravær, elevfordeling mv. interesserer også erhvervsgymnasierne og vi kan se, at debatterne langsomt starter op igen.
Institutionslandskabet og det økonomiske fundament for at drive skole i såvel yderområder som i byerne, har jeg også brugt meget tid på, da det ligger erhvervsskoler og AMU-centre naturligt på sinde.
  
Hvad kommer du til at bruge mest arbejdstid på det næste år? 
Der skal samles op og bygges videre på alle de erfaringer, som vi har gjort i forbindelse med Coronakrisen – både på skolerne og i DEG som organisation.
Nationalt ser jeg et stort behov for et stærkt voksen- og efteruddannelsessystem, som kan omskole og opkvalificere danskerne til nye jobs og som kan klæde folk på til at begå sig på et arbejdsmarked, der ikke er blevet mindre digital af Coronakrisen. Så jeg håber, at der kommer politisk fokus på den annoncerede opkvalificeringsreform.
At sikre ungdomsuddannelser af høj kvalitet over hele landet, vil også komme til at fylde igen. Og så tror jeg desværre, at vi lige om lidt står på en brændende platform ift. praktikpladser. Vi har 14.500 elever på grundforløbet, som skal have en praktikplads til sommer midt i en Coronakrise. Det kan blive svært. Det er helt afgørende, at vi ikke taber hele den årgang på jorden.
Og så glæder jeg mig til at indtræde i Den danske UNESCO-nationalkommission, hvor jeg er blevet udpeget til at sidde som repræsentant for uddannelsesområdet. Her vil jeg særligt have fokus på nationalkommissionens strategiske indsats om god uddannelse og globalt medborgerskab.
 
Beskriv din stilling med én sætning 
I tæt samarbejde med dygtige folk på erhvervsskolerne og i sekretariatet arbejder jeg for at skabe de bedst mulige vilkår for at udbyde erhvervsrettet ungdoms-, voksen- og efteruddannelser.
 
Hvad ville du ønske, der var mere uddannelsespolitisk fokus på? 
På en korte bane håber jeg, at der kommer mere fokus på eux. Det er en super mulighed, hvor du både får en faglært uddannelse og studiekompetence med dig. Eux har dog brug for et kærligt eftersyn for at komme til at fungere optimalt.
På den lange bane handler det om, hvordan vi ser uddannelse og hvad uddannelse kan. For mig er uddannelse fundamentet for alt. Verdensmål 4 om kvalitetsuddannelser er et redskabsmål til at nå de 16 andre verdensmål – grøn omstilling, sundhed, ligestilling, anstændige jobs, mindre ulighed og så videre. Jeg håber derfor, at politikerne vil se uddannelse mere som en investering fremfor et sted, der kan spares.
 
Hvem i den danske uddannelsesverden fortjener et ekstra stort skulderklap?  
EEO og LH, de to elevorganisationer for hhx, htx og erhvervsuddannelserne. De kæmper en brav kamp for at få bragt de erhvervsrettede elevers perspektiver frem både i den politiske og mediemæssige debat. Det kan være lidt vanskeligt for dem at komme til orde en gang imellem, men de giver ikke op. Og det fortjener de et særligt skulderklap for.
 
Hvad kommer til at fylde meget mere i uddannelsesdebatten i de kommende år? 
Jeg håber, at de erhvervsrettede uddannelsers betydning for den grønne omstilling kommer til at fylde. Danmark og verden står overfor en enorm omkalfatring af alle aspekter af menneskers hverdag og erhvervslivets vilkår. Det kræver dygtige folk i alle brancher, sektorer og på alle poster – ikke mindst der, hvor der skal bygges, konstrueres, handles, genanvendes og etableres.
Vi skal have øje for de mennesker, som har eller vil miste deres job inden for f.eks. fossile brændstofsektorer og få efteruddannet dem, så de kan finde beskæftigelse i nye grønne brancher. Ifølge Tænketanken Concito, så udgør de ufaglærte og faglærte tilsammen ca. 70% af de ansatte i den grønne sektor, og dette vil formentlig kun stige efterhånden som den grønne omstilling spreder sig. Det skal vi i Danmark være klar til.

Login