Aids-Fondet: Kampen mod aids er afgørende for et løft af Afrika

DEBAT: Der er behov for en kompetent udviklingsminister, der evner at genindsætte kampen mod aids som et højt prioriteret område i Danmarks udviklingspolitik, skriver Andreas Gylling Æbelø.

Af Andreas Gylling Æbelø
Direktør i AIDS-Fondet 

Hele den vestlige verden skælvede, da hiv og aids blev hverdag. De fleste, der kan huske firserne, kan huske, hvordan en mystisk sygdom lagde sine klamme håndflader om jorden. Hvem bliver ramt? Hvorfor bliver man ramt? Hvornår rammer det mig?  

Hiv er ikke længere en dødsdom. Ikke i Vesten i hvert fald. Men hiv var en dødsdom – det ville være arrogant at glemme. Særligt hvis vi løfter blikket mod de steder på jorden, hvor hiv og aids stadig har frygteligt gode betingelser.  

Og vi skal løfte blikket og låse det fast på de problemer, som Danmark kan og bør gøre noget for at ændre. Socialdemokratiet har da også sagt ja til at løfte blikket − det kunne man blandt andet se i den ti-punkts-plan for en ny regering, som partiet lagde frem under valgkampen. Her var ‘udsyn’ et af punkterne. Så langt, så godt.  

Udviklingspolitiske prioriteter 
Danmark kan ikke alt alene, men vi kan mere, end vi ofte fortæller os selv. Og vi kan især gøre to ting: 

1) Vi kan genindsætte kampen mod aids som et højt prioriteret område i den udviklingspolitiske strategi ved at integrere den i andre områder: uddannelse, ligestilling, fattigdomsbekæmpelse, jobskabelse.

2) Og vi kan mobilisere andre nationer i nye, kloge alliancer ved selv at gå forrest, når andre lande sakker bagud.  

For en regering med fokus på ulighed og uretfærdighed bør kampen mod hiv og aids være umulig at forbigå i de danske udviklingspolitiske prioriteter.

Hyppigste dødsårsag
Aids er stadig højaktuel i mange udviklingslande, hvor sygdommen direkte eller indirekte kræver 100 ofre i timen. En sygdom, som vel at mærke kan behandles. Det er en skamplet på vores generation.  

Det er også en sygdom, der rammer skævt. Den rammer de minoriteter, der i forvejen er allermest marginaliserede, kriminaliserede og stigmatiserede – såsom sexarbejdere og seksuelle minoriteter – men også kvinder generelt er udsatte.

Aids er stadig den hyppigste dødsårsag blandt kvinder i den fødedygtige alder i verden og dermed også en væsentlig hindring for udvikling og ligestilling.  

Udfordringerne med aids eksempelvis i Afrika syd for Sahara er så grundlæggende, at de går forud for al anden hjælp, hvis det skal tænkes i en helhedsorienteret politik.

Historisk uretfærdig
Aids har indflydelse på stort set alle de parametre, der er med til at bestemme, om et menneske eksempelvis bliver i sit land og bidrager der eller tager flugten over Middelhavet. Det handler om beskæftigelse, det handler om sundhed generelt, det handler om ligestilling, det handler om børnedødelighed, det handler om, hvorvidt forældre dør fra deres børn, så de ikke kommer i skole.  

Et endeligt opgør med aids-epidemien vil således ikke kun være et opgør med vor generations skamplet og en opfyldelse af verdensmål 3. Det vil være det økonomisk og geopolitisk fornuftige at gøre.

Det kræver en kompetent udviklingsminister, ikke blot udviklingspolitikken i udenrigsministerens portefølje. Det kræver en forøgelse af Danmarks økonomiske ramme for udviklingsbistand − hvis S ikke vil, må støttepartierne presse på.

Det kræver styrkelse de danske repræsentation og knowhow i de lande, hvor aids stadig er ude af kontrol. Og i forlængelse heraf kræver det en seriøs inddragelse af det civilsamfund, som arbejder med de allermest udsatte grupper. 

NGO’erne med hænderne i mudderet kan især bidrage med at kaste lys ind i sprækkerne af de mest udsatte samfund, som ellers bliver overset. Aids er grundlæggende en historisk og strukturel uretfærdighed. Danmark har nu muligheden for at være pennefører på det sidste afsnit af et mørkt kapitel, der burde havde været afsluttet for længst.  

Forrige artikel Johanne Schmidt-Nielsen til ny regering: Nu skal bistanden hæves Johanne Schmidt-Nielsen til ny regering: Nu skal bistanden hæves Næste artikel Unicef: Drop øremærkningen af vores bistandsmidler Unicef: Drop øremærkningen af vores bistandsmidler