DA: Arbejdstilsynet skal arbejde mere effektivt

DEBAT: Tusinder af virksomheder uden problemer spilder hvert år tid og penge på omfattende tilsyn, der ikke tilfører arbejdsmiljøet nogen værdi. Derfor skal Arbejdstilsynets indsats målrettes og effektiveres, skriver Pernille Knudsen fra Dansk Arbejdsgiverforening. 

Af Pernille Knudsen
Viceadministrerende direktør, Dansk Arbejdsgiverforening

Stærkt og effektivt. Det skal Arbejdstilsynet – selvfølgelig - være.

Stærkt, så tilsynet kan gribe ind over for de få virksomheder, der ignorerer reglerne, eller som måske ligefrem forsøger at opnå en unfair konkurrencefordel ved at se stort på hensynet til medarbejdernes sikkerhed og sundhed.

Effektivt, så tilsynet ikke spilder tiden på i flæng at besøge virksomheder, hvor der ingen problemer er – og hvor sandsynligheden for, at der er problemer, er meget lille.

Tilsynsindsatsen er ikke nødlidende
Men når opgørelserne viser, at 80 procent af bevillingerne til Arbejdstilsynet bliver brugt på at føre tilsyn med virksomheder, der selv i forvejen har helt styr på arbejdsmiljøet, giver det altså ikke mening at påstå, at tilsynsindsatsen er nødlidende og kun kan reddes med en omfattende økonomisk genopretning.

Det er ellers det, der igen og igen bliver gentaget fra fagbevægelsens side. At Arbejdstilsynet er offer for mange års besparelser, og at det nu er skåret helt ind til benet. Der bliver kaldt på øgede bevillinger til flere tilsyn og tegnet et billede af, at netop flere tilsyn er vejen til et bedre arbejdsmiljø.

Langt de fleste virksomheder kan og vil selv
Men lad os lige blive enige om, at når vi taler om virksomheder med et dårligt, usundt arbejdsmiljø, eller om virksomheder, der ikke selv kan og vil tage ansvar for forebyggelsen, ja, så har vi altså med et lille mindretal at gøre.

Vi må huske på, at langt de fleste virksomheder kan og vil selv. Og det er ikke bare en påstand. Da Arbejdstilsynet i årene 2005-2011 screenede arbejdsmiljøet på alle landets arbejdspladser fandt de, at arbejdsmiljøet var i orden på næsten ni ud af ti virksomheder.

Siden 2012, hvor tilsynet i højere grad er gået efter de virksomheder med størst risiko for problemer, har der vist sig højest at være grundlag for påbud om arbejdsmiljøet på hver fjerde virksomhed - i nogle år på mindre end hver femte.

I samme periode har de tilfældige stikprøver fortsat vist, at der ikke er grundlag for påbud om arbejdsmiljøet på næsten 9 ud af 10 danske virksomheder. Og det lyder endda mere alvorligt, end det er.

Arbejdstilsynets egne effektanalyser viser, at med meget få undtagelser, kan der ikke dokumenteres nogen effekt på ulykker eller sygefravær af Arbejdstilsynets påbud. Det tyder altså på, at de belastninger og risici, Arbejdstilsynet giver påbud om, mere er af teoretisk end reel karakter.

Ligger lige for at skrue op for effektiviteten
Men tilsynet med de danske virksomheder kan gøres endnu mere effektivt.

Tusinder af virksomheder, der slet ikke har noget behov for tilsyn, spilder hvert år tid og penge på omfattende tilsyn, der ikke tilfører arbejdsmiljøet nogen værdi. Omvendt spilder Arbejdstilsynet ikke blot de tilsynsførendes tid, men også millioner af kroner, der kunne være brugt til at sætte ind, hvor der faktisk er reelle problemer.

Det ligger lige for at skrue op for effektiviteten og målrette Arbejdstilsynets indsats, så den har et endnu skarpere sigte mod det lille mindretal, der reelt har behov for tilsyn. Det skylder vi at huske på, inden vi går i gang med at udskrive millionchecks.

Arbejdstilsynet skal i stedet udvikle sine metoder, sin organisation og sin IT-struktur. Det ligger i fin forlængelse af de nye anbefalinger fra Ekspertudvalget, der netop peger på behovet for, at Arbejdstilsynet fortsat forbedrer den måde, de udvælger virksomheder til kontrol på.

At gøre tingene anderledes behøver ikke at koste penge. Der er ikke noget perspektiv i at sætte udviklingen i stå med for eksempel faste bevillinger, der ignorerer de normale krav til offentlige myndigheder om løbende at blive mere effektive.

Forrige artikel LO: Billige arbejdsmiljøindsatser skal skræddersyes til de små virksomheder LO: Billige arbejdsmiljøindsatser skal skræddersyes til de små virksomheder Næste artikel Ældre Sagen: 400.000 pensionister straffes for at have sparet op Ældre Sagen: 400.000 pensionister straffes for at have sparet op