Dansk Erhverv: Stressbekæmpelse kræver dialog

DEBAT: Dansk Erhverv er positive over for regeringens udspil om et stresspanel, da der er behov for at etablere en dialogkultur på danske arbejdspladser for at komme stressproblemet til livs, skriver Anne-Marie Røge Krag fra Dansk Erhverv.

Af Anne-Marie Røge Krag
Arbejdsmiljøchef i Dansk Erhverv

Vi skal vælge de rigtige indsatser i kampen mod stress. Derfor ser vi i Dansk Erhverv også positivt på, at regeringen netop har nedsat et tværministerielt stresspanel.

I Dansk Erhverv har vi lavet en befolkningsundersøgelse, som viser, at langt størstedelen af de adspurgte danskere faktisk går til deres chef eller leder, når de har brug for råd, vejledning eller fleksibilitet i jobbet, og at de samtidig føler sig hørt og taget alvorligt af den pågældende chef eller leder.

Det er et rigtig godt resultat, og et godt grundlag at bygge videre på, når vi skal løse arbejdsmarkedets gordiske stressknude.

Dialog er vigtigt
En god forudsætning for at tage hånd om problemet er netop dialog. Ofte er det nemlig i lige så høj grad forhold i privatsfæren, som får indflydelse på arbejdet og på den måde påvirker trivslen på arbejdspladsen negativt.

Men det kræver tillid til sin leder at vende private forhold som sygdom, skilsmisse eller dødsfald, og derfor er en god dialog mellem leder og medarbejder altafgørende.

Samtidig kan arbejdsmiljøforhold som arbejdsmængde og tidspres udløse stress – og ja, så må vi selvfølgelig gribe i egen barm og kigge på, om vi har organiseret os, så arbejdet er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Det betyder, at vi skal se på, om medarbejderne kan nå deres arbejde inden for den tid - og med de øvrige ressourcer, der er til rådighed.

Pligtopfyldende medarbejdere
I Dansk Erhvervs befolkningsundersøgelse svarer hele 81,5 procent, at de går til deres leder, når de har brug for fleksibilitet i forhold til private forhold, og 72,5 procent går ligeledes til deres leder, når de har brug for sparring eller opfølgning på konkrete arbejdsopgaver.

Til sammenligning er det cirka to ud af tre, som går til deres leder, når de ikke kan nå en arbejdsopgave, eller hvis de har brug for mere tid til en specifik opgave, og under halvdelen opsøger chefen, når der er behov for at få prioriteret i arbejdsopgaverne.

Det tegner et billede af, at danskerne er meget pligtopfyldende medarbejdere, som helst ikke vil sige nej til en arbejdsopgave eller indrømme overfor chefen, at de har svært ved at få tiden til at række. Og her er der selvfølgelig et stykke vej at gå endnu, før vi kan få sat stressen skakmat.

Skab en fælles ordbog
Sandheden er, at hvis den enkelte medarbejder ikke selv åbner munden og sætter fokus på problemet, så kan medarbejderen ikke have en naturlig forventning om, at der sker ændringer, hverken i forhold til arbejdsmiljøpåvirkninger eller andre påvirkninger, der får vedkommende til at mistrives.

Lederne rundt omkring på de danske arbejdspladser har selvfølgelig ikke en jordisk chance for at hjælpe medarbejderne med at løse eventuelle udfordringer, hvis de ikke er klar over, at der er et problem.

I Dansk Erhverv hilser vi regeringens udspil velkomment. Vi ser frem til en diskussion om, hvordan vi måske med fordel kan styrke netop dialogen mellem arbejdsgivere og medarbejdere ved så tidligt som muligt at få en fælles ordbog, der gør os i stand til – uanset om vi er på arbejde eller ej – at tale om trivsel, hvad der giver energi, og hvad der ikke gør, og hvordan medarbejdere og arbejdsgivere i fællesskab kan indrette arbejdslivet således, at vi kommer stressen til livs.

Forrige artikel 3F til Krifa: Lovbestemt mindsteløn er noget katten har slæbt ind 3F til Krifa: Lovbestemt mindsteløn er noget katten har slæbt ind Næste artikel Tilflyttere: Flere dansk-engelske skoler kan tiltrække internationale talenter Tilflyttere: Flere dansk-engelske skoler kan tiltrække internationale talenter