KL: Beskæftigelsesregler er et kafkask mareridt

DEBAT: Det nuværende beskæftigelsessystem er rigidt, tungt og demotiverende for alle involverede parter, skriver Thomas Kastrup-Larsen (S), formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg.

Af Thomas Kastrup-Larsen (S)
Formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg

Der er ingen tvivl om, at den danske økonomi har fået det bedre. Alle pile peger i retning af stigende vækstkurver og økonomisk fremgang. Men hvis vi skal få det maksimale ud af de muligheder, som opsvinget giver os, så har vi brug for et effektivt og fleksibelt beskæftigelsessystem. Vi har brug for, at den halve million danskere, som pt. står parkeret uden for arbejdsmarkedet, kommer med på vognen.

Desværre må man konstatere, at det nuværende system er rigidt, tungt og demotiverende for alle involverede parter. Et sandt kafkask mareridt konstrueret af omkring 30.000 siders lovmateriale. Lap på lap på lap har skiftende folketingsflertal skabt en vildtvoksende jungle af papir, som i al sin vælde hæmmer en målrettet og meningsfuld beskæftigelsesindsats, selv om de kommunale medarbejdere gør deres allerbedste for at finde vej gennem vildnisset.

Frem med macheten
Lad mig give et eksempel. Karsten på 48 år har været igennem et længere sygdomsforløb. Han modtager nu sygedagpenge og er i gang med et løntilskudsjob hos en glarmester. Det er et godt sted, og Karsten er glad for at bidrage, selv om han er syg. Nu sker der det glædelige, at Karsten bliver rask. Han er derfor ikke længere omfattet af reglerne for sygedagpenge, men i stedet af reglerne for arbejdsløshedsdagpenge. Efter disse regler skal man være ledig i seks måneder for at få et løntilskudsjob. Derfor skal kommunen afbryde det ellers gode forløb hos glarmesteren.

Det er et paradoks, at man i sin iver for at sikre en bedre vej til beskæftigelse i stedet har skabt det modsatte: En junglesti med blinde veje, stikkende torne og kviksand. Det er ikke gjort i ond mening – det ved vi. En række velmente reformer på området har utilsigtet skabt junglelabyrinten. Nu er tiden bare inde til at finde macheten frem. I KL hjælper vi gerne til.

Kø om makulatoren
Vi står også klar med en plan for, hvad der skal erstatte den nuværende beskæftigelseslov. KL har bidraget med et konkret oplæg til, hvordan en ny lov kan se ud. En lov, som tager udgangspunkt i borgernes behov for at finde et job og virksomhedernes behov for at finde den helt rette arbejdskraft.

Den nuværende indsats bærer, trods de bedste intentioner, alt for ofte præg af, at der skal krydses af i de rigtige felter, frem for at bruge tiden med borgeren. Og det i en grad, så medarbejderne bruger cirka 45 minutter af hver time på dokumentation og bureaukrati.

Heldigvis kan vi konstatere, at vi ikke står alene med ønsket om et opgør med beskæftigelsesloven. Det lader faktisk til, at der ligefrem bliver kø om makulatoren. Den største udfordring bliver formentlig at sikre, at vi erstatter den nuværende beskæftigelseslov med det rigtige.

Vi har brug for en sammenhængende indsats, som giver mening for borgeren. Vi har brug for, at de ansatte i jobcentrene i langt højere grad skal være beslutningsdygtige og handlekraftige samarbejdspartnere i forløbet. Og vi har brug for et fleksibelt system, som skaber fremdrift og resultater for både virksomheder og borgere.

I KL har vi tegnet vejen. Lad os så komme i gang.

Forrige artikel Venstre: Mindre bureaukrati og mere beskæftigelse Venstre: Mindre bureaukrati og mere beskæftigelse Næste artikel Debat: Opgør med lovjunglen for ledige? Debat: Opgør med lovjunglen for ledige?
 • Anmeld

  Stig

  Typisk Dansk uduelig "løsning"

  Også Dette system der er opbygget har været udueligt i mange årtier - ja faktisk lige siden det blev opstartet, helt tilbage omkring 1980 / 90.

  Den slags Idioti har vi mange af,indenfor mange områder, i dette lille land - vi er bare "SÅ DYGTIGE" - syntes vi ( læs nogle ??!! ) - i dette lille land.

 • Anmeld

  Stig

  NEJ, det er ikke ......

  " Det er et paradoks, at man i sin iver for at sikre en bedre vej til beskæftigelse i stedet har skabt det modsatte " ......

  Det er ganske enkelt en kombination af Dansk Politisk Uduelighed - Dansk politisk Bekvemmelighed og Dansk politisk Signal-Idioti. Og som nævnt ovenfor - det er ulideligt endeløst og omfattende. Det er simpelthen en yderst ejendommelig mere eller mindre smådum ligegyldigheds kultur vi har indenfor politik i dette land.

 • Anmeld

  Peter Vind Hansen

  Makværk

  Udover en utilstedelig behandling af den svageste del af arbejdsstyrken og syge og svagelige borgere har man klientgjort og tildels umyndiggjort hele arbejdsstyrken. Og behandlingen af de svageste borgere tangere mishandling af borgerene. Kommunalreformen med dens jobcentre er politisk makværk. Og dyrt for skatteyderne, arbejdsmarkedspolitikken koster et beløb formentlig på den forkerte side af 20.000.000.000,00 danske kroner. Man har politisk valgt at nedlægge et rimeligt velfungerende arbejdsmarked system som fungerede i perioden fra 1980 frem til de store reformers tid i det nye millennium. Og erstattet dette med et system som man i tidligere tider ville henføre til regimer vi som nation ikke vil sammenlignes med. Og man tager sig til hovedet men nægter at rive håret af sig selv. Så tillykke til embedsmænd og politikere, I fortjener da som minimum et håndtryk?

  Med venlig hilsen Peter Vind Hansen

 • Anmeld

  Jesper Veiby · forfatter, debattør

  ...men så var der småkagerne :-)

  @Thomas

  Men når så kommunale sagsbehandlere i den kommune, du selv er borgmester for, chikanerer folk i fleksjob, fordi de bager småkager derhjemme, så er det nok heller ikke et godt eksempel på, at man understøtter folk i udkanten af arbejdsmarkedet? Er pågældende medarbejder i øvrigt stadig ansat?

  Pointe: Det er ikke kun, fordi kommunerne er pålagt fjollede regler, at fjollede ting sker. Det sker også, fordi man har et embedsapparat, som til tider virker selvkørende i forhold til lovgivningens intentioner og bevidst vælger skrappeste tilgang overfor borgerne, være sig sygemeldte, fleksjobbere eller andre med hjælp behov.

  Det hører man også om her i Aalborg, og hvis KL vil vise vejen, så kunne det være ved at tage ansvar politisk og give embedsværket et direktiv om at anlægge en anden linje...

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Thomas Kastrup-Larsen viser bare sin egen uduelighed.

  Thomas Kastrup-Larsen (S) kan se problemet, men brillerer med, ikke at have nogen ide til noget som helst andet.

  Han skriver bare: "Vi har brug for en sammenhængende indsats, som giver mening for borgeren. Vi har brug for, at de ansatte i jobcentrene i langt højere grad skal være beslutningsdygtige og handlekraftige samarbejdspartnere i forløbet. Og vi har brug for et fleksibelt system, som skaber fremdrift og resultater for både virksomheder og borgere.

  Smukke ord, men uden bare et eneste konkret forslag til hvad der skal sættes i stedet. Så Thomas Kastrup-Larsen (S) er tydeligvis ligeså uduelig til opgaven soma alle de andre.

  Det er for tyndt når han har fået stillet spalteplads til rådighed.