Opsamling: Christiansborg under hårdt pres for at sikre ligeløn og opgør med udskældt reform

I syv uger har politikere, fagforbund og eksperter i en temadebat diskuteret, om det er Christiansborg, der skal sikre ligeløn til de varme hænder. Altinget Arbejdsmarked giver en opsamling på debatten. 

Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard (S) er i maj indkaldt til endnu et samråds om Tjenestemandsreformen og problemerne med uligeløn.
Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard (S) er i maj indkaldt til endnu et samråds om Tjenestemandsreformen og problemerne med uligeløn.Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix
Martin Mauricio

Fronterne er trukket hårdt op i debatten om ligeløn til de kvindedominerede faggrupper i den offentlige sektor, og med en varslet strejke fra Dansk Sygeplejeråds medlemmer ulmer en konflikt som ifølge eksperter kan blive et alvorligt problem for det danske sundhedsvæsen. 

Altinget Arbejdsmarked har de seneste syv uger givet ordet til politikere, fagforbund og eksperter, som i en temadebat har diskuteret, om det er Christiansborgs ansvar at sikre ligeløn til de varme hænder, eller om det er en kamp, der skal udkæmpes ved overenskomstbordet. 

Mens FOA og Danmarks Lærerforening opfordrer til trepartsforhandlinger om emnet, går Dansk Sygeplejeråd og BUPL benhårdt efter et politisk indgreb, der sikrer et opgør med det lønefterslæb, som Tjenestemandsreformen fra 1969 har skabt mellem de offentlige faggrupper.

Det gør de med flere af regeringens støttepartier i ryggen, mens Venstre og Dansk Folkeparti advarer mod politiske indgreb, der undergraver den danske model.

Samme melding er tidligere kommet fra beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard (S), der har takket nej til at medvirke i Altingets debat med henvisning til, at medarbejder- og kompetencestyrelsen hører under Skatteministeriets ressortområde. 

Du kan dykke ned i debattens højdepunkter her:

Pernille Skipper Pernille Skipper (EL), ligestillingsordfører

“Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard (S) afviser at løse de problemerne med uligeløn for de kvindedominerede offentlige faggrupper. Det gør han, selvom han åbent erkender, at uligelønnen er et strukturelt problem. Selvom han åbent erkender, at tjenestemandsreformens hierarki stadig eksisterer, og vel at mærke er urimeligt.” 

Du kan læse indlægget her

Grete ChristensenGrete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd

“Først og fremmest er lavere løn til kvindedominerede fag åbenlyst uacceptabelt. Det er strukturel sexisme. Derfor er det afgørende med politisk vilje og penge fra Christiansborg, hvis vi reelt vil have ligeløn i Danmark.” 

Du kan læse DSR’s første indlæg her.

“Det her er en større strukturel problemstilling, der rækker ud over det kommunale selvstyre og regionernes autonomi. Derfor burde kommunalpolitikere og regionsrådspolitikere engagere sig aktivt i være med til at presse på for en politisk løsning på Christiansborg.”

Du kan læse DSR’s første indlæg andet indlæg her

Elisa RimplerElisa Rimpler, formand for BUPL

“Lønkommissionen, som blev nedsat efter konflikten i 2008, slog fast med syvtommersøm, at ikke mindst lønnen for pædagoger er pilskæv. Desværre landede den klare konklusion midt i en finanskrise, der slog luften ud af ethvert forsøg på at rette op på det urimelige lønefterslæb.” 

Du kan læse BUPL’s første indlæg her.

“Partierne med nøglen til løsningerne laver "strudsen", når de bliver spurgt. "Det må arbejdsmarkedets parter løse i aftalesystemet," lyder svaret, mens hovedet stikkes i busken. Det er for nemt, når de selv samme politikere ved, at der ikke er penge nok i de offentlige overenskomster til at løse problemet.” 

Du kan læse BUPL’s andet indlæg her

Mona StriibMona Striibforbundsformand i FOA

“Der er brug for et løfte om trepart i en nær fremtid. FOA foreslår, at regeringen kommer med en klar køreplan for fremdriften inden sommerferie 2021 med henblik på at sikre en aftale inden nytår.” 

Du kan læse indlægget her

Hans AndersenHans Andersen, beskæftigelsesordfører

“Lønfastsættelse mellem arbejdsmarkedets parter er helt afgørende. Hvis vi begynder fra politiske side at lovgive om eksempelvis mindsteløn, så er vi inde og save i et af den danske models tre ben – og så vakler taburetten. For hvorfor skal man melde sig ind i en fagforening, hvis politikerne alligevel overtager løndelen?” 

Du kan læse indlægget her

Gordon Ørskov MadsenGordon Ørskov Madsen, formand for Danmarks Lærerforening

“Det er ikke en løsning at kaste håndklædet i ringen og blot bede politikerne om at finde en løsning. Nej, vi skal bruge det greb i den danske arbejdsmarkedsmodel, som vi før har grebet til i ekstraordinære situationer: trepartsforhandlinger. Det skal ikke være enkelte fagforbund, der appellerer til Christiansborg for at indgå særlige aftaler uden om aftalesystemet.” 

Du kan læse indlægget her

Bent BøgstedBent Bøgsted (DF), beskæftigelsesordfører

“Det må og skal være arbejdsmarkedets parter, der løfter opgaven med at sikre ligeløn i praksis. Hvis fagforeningerne er så optagede af ligeløn mellem kønnene, så må fagforeningerne sætte dette spørgsmål allerøverst på dagsordenen til overenskomstforhandlingerne.” 

Du kan læse indlægget her

Sikandar SiddiqueSikandar Siddique, politisk leder for Frie Grønne

“I Frie Grønne ønsker vi ikke at pille ved den danske model for overenskomstforhandlinger, men vi mener samtidig, at politikerne på Christiansborg må udvise politisk vilje for at rette op på den skævhed, der blev besluttet for mere end 50 år siden.” 

Du kan læse indlægget her

Kira Marie Peter-HansenKira Marie Peter-Hansen, medlem af Europa-Parlamentet for SF

“Det var en milepæl for ligestillingen, da EU-Kommissionen fremlagde deres direktivforslag om lønåbenhed. Jeg skal være den første til at indrømme, at EU’s lovgivningsprocesser kan tage mange år. Derfor forstår jeg heller ikke, hvorfor Peter Hummelgaard vil lade Danmark sidde og trille tommelfingre, mens det igen overlades til EU at løse ligestillingsproblemerne.” 

Du kan læse indlægget her

Astrid Elkjær SørensenMorten Emmerik WøldikeAstrid Elkjær Sørensen og Morten E. Wøldike, hhv. postdoc i historie ved Aarhus Universitet og chefkonsulent ved Institut for Menneskerettigheder

“Daværende lønnings- og pensionsminister Aage Hastrup (K) og embedsmændene bag Tjenestemandsreformen understregede i forbindelse med vedtagelsen, at de fastlagte lønklassificeringer jævnligt skulle revurderes, særligt hvis en faggruppes arbejde udviklede og ændrede sig i forhold til kompetencer og ansvar. Den dynamik er imidlertid udeblevet.” 

Du kan læse indlægget her

Henriette LaursenHenriette Laursen, direktør i Kvinfo

“På den korte bane vil mere øremærket barsel modvirke nogle af Danmarks udfordringer med uligeløn. På den lange bane kan vi også modvirke uligeløn ved at udfordre kønsstereotyper blandt vores børn og unge. Disse stereotyper er med til at fastholde Danmarks meget kønsopdelte uddannelsesvalg og arbejdsmarked.” 

Du kan læse indlægget her

Susanne Both, Anni Spiele, Marie Vithen m.fl., borgerforslagsstillere

“Der er ubesatte stillinger overalt i de ramte faggrupper, og med den nuværende løn har arbejdsgiverne svært ved at rekruttere og fastholde kvalificerede medarbejdere. For hvor skal man finde medarbejdere og uddannelsesparate unge, som i 2021 vil acceptere at arbejde til en løn, som hænger fast i en reform fra 1969 og ikke svarer til hverken uddannelsesniveau og kvalifikationer?” 

Du kan læse indlægget her

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00