Opsamling: Det skrev partier og aktører om behovet for mere arbejdskraft

TEMADEBAT: Betyder Arne-pensionens svækkelse af arbejdsudbuddet, at der skal gennemføres nye reformer? Hvilke er i så fald de mest oplagte? Altinget Arbejdsmarked spurgte politikere og aktører. Her er deres svar. 

Retten til tidlig pension vil kombineret med regeringens udspil til næste års finanslov trække i omegnen af 10.000 danskere ud af arbejdsmarkedet.

Det faktum har gjort formuleringen i forståelsespapiret, om at "initiativer, der måtte reducere beskæftigelsen, modsvares af andre, (...) der som minimum øger beskæftigelsen tilsvarende", til et centralt spørgsmål for både regeringen og støttepartierne.

For hvordan skal den linje egentlig forstås? Skal regeringen sørge for at øge arbejdsudbuddet igen? Eller er der andre veje at gå?

Login