Venstre: Lavere ydelser til indvandrere og efterkommere skal få flere i job

DEBAT: Regeringen har scoret et kæmpe selvmål ved at trække tusinder af danskere ud af arbejdsmarkedet. Det kan modsvares ved at skære i ydelser til flygtninge og indvandrere, skriver Hans Andersen. 

Af Hans Andersen (V)
Beskæftigelsesordfører 

Bagtæppet for at diskutere, hvordan vi fremadrettet får hænder nok på arbejdsmarkedet, har sjældent været så nedslående og tragisk, som i disse tider.

Så spørgsmålet om hvad Venstre vil gøre, har grundlæggende en forkert præmis. For det er ikke vores ansvar at lave politik, der kompenserer for regeringens dårlige valg.

Vi burde nemlig aldrig være endt hér. Hvor 10.000 bliver trukket ud af arbejdsmarkedet og skatteindtægterne bliver reduceret med en milliard kroner.

Hvor der introduceres en helt ny overførselsindkomst samt indføres den ene nye skatte- og afgiftsstigning efter den anden. Det er den forhkerte vej at gå. Ikke kun fordi vi står midt i en historisk økonomisk krise, men særligt dérfor.

Skattestop og feriepenge
I Venstre har vi aldrig fundet regeringens politik for hverken fornuftig eller økonomisk ansvarlig. Vi vil en anden vej. En vej, hvor der skabes ny og varig vækst, og nye og varige arbejdspladser.

Fundamentet skal skabes gennem et skatte-, afgifts-, og byrdestop. Så man i virksomhederne og privatøkonomien ved, hvad man har at gøre godt med, og undgår frygten for, at regningerne i morgen lige pludselig er dyrere, end de er i dag.

Og så skal vi have optimismen tilbage i forbrugsøkonomien, hvilket vi konkret har foreslået bliver gjort ved at udbetale de resterende indefrosne feriemidler til de arbejdende danskere. Det vil medføre øget forbrug, give mere vækst og skabe nye arbejdspladser.

Hockeystav eller tryllestav?
På sigt skal Danmark leve af grønne løsninger, og det er her fremtidens arbejdspladser i Danmark ligger. 

Derfor skal vi også sikre, at virksomheder har de fornødne muligheder for at udvikle teknologi og bæredygtige løsninger.

I Venstre så vi derfor gerne en permanentgørelse af det forhøjede forsknings- og udviklingsfradrag. Det fremtidige arbejdsmarked er et grønt arbejdsmarked, og derfor nytter det heller ikke noget, at regeringen tøver i den grønne omstilling, og efterlader det til en hockeystav.

Ja man fristet nærmest til at kalde det en tryllestav. Ren hokus pokus politik.

Stort potentiale hos indvandrere
Et af de helt afgørende steder at sætte ind, når det kommer til at få flere end på det nuværende arbejdsmarked, er overfor ikke-vestlige indvandrere og efterkommere.

De fylder alt for meget i arbejdsløshedsstatistikken, og det er dyrt for Danmark. For når kun omkring 60 procent af mandlige indvandrere fra ikke-vestlige lande er i beskæftigelse, og det for kvindernes vedkommende kun lige er omkring 50 procent, så er der potentiale for forbedringer. 

Økonomisk koster ikke-vestlige indvandrere og efterkommere de danske skatteydere 33 mia. kr. om året.  Penge, som danskerne kunne beholde selv, eller bruges på bedre kræftbehandling, grøn omstilling eller bedre ældrepleje.

Regeringen valgte dog i stedet valgt at hæve de sociale ydelser, særligt til arbejdsløse indvandrere og flygtninge. Højere ydelser er ikke løsningen på arbejdsmarkedets udfordringer. De gør det bare mere attraktivt at være på passiv forsørgelse.

Lavere ydelser
En reduktion i selvforsørgelses- og hjemrejseydelsen samt i overgangsydelsen er et fornuftigt sted at starte.

Derudover skal den sociale kontrol til livs, så minoritetskvinder ikke bliver presset af deres familie eller omgangskreds til ikke at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Og så er der behov for at kigge på de tusindvis af personer med ikke-vestlig baggrund, som er på passiv forsørgelse, selvom de har været i Danmark i adskillige år. De skal mødes med et klart incitament til at bidrage aktivt – og til at dygtiggøre sig for eksempel ved at arbejde eller lære dansk. 

Lappeløsninger på selvskabte problemer
Disse ovenstående tiltag kunne føre Danmark i en rigere, grønnere og mere sammenhængende retning.

Men regeringen har med deres politik scoret et stort politisk selvmål, når det kommer til beskæftigelse.

Nu skal der i stedet findes lappeløsninger til de kæmpe huller i arbejdsmarkedet, som regeringen unødvendigt har skabt. 

Forrige artikel DA til Bosse: EU-mindsteløn bekæmper virus med hjertetransplantation DA til Bosse: EU-mindsteløn bekæmper virus med hjertetransplantation Næste artikel Novo: Kronikerplan skal sikre fremtidens arbejdsudbud Novo: Kronikerplan skal sikre fremtidens arbejdsudbud