S: Bureaukrati skal som ukrudt holdes nede

DEBAT: Folketingets politikere skal det bureaukratiske ukrudt til livs på beskæftigelsesområdet. Men det er vigtigt, at de regler, der hjælper de arbejdsløse og udsatte borgere, får lov til at stå, skriver Leif Lahn Jensen, beskæftigelsesordfører for Socialdemokratiet. 

Af Leif Lahn Jensen 
Beskæftigelsesordfører for Socialdemokratiet

Det er sensommertid, hvis man altså kigger i kalenderen og ikke ud af vinduet. Men på trods af en sommer, som har været lige så omskiftelig som Liberal Alliance i og udenfor regering, så vokser ukrudtet rundt om i de danske haver. Og der er kun en ting at gøre. Frem med skuffejernet og ud og fjerne ukrudt.

På samme måde, som der hen over en sommer løbende er behov for at fjerne ukrudt, er der også behov for løbende at luge ud i bureaukratiet i beskæftigelseslovgivningen. Men også her har regeringen ladet stå til, imens bureaukratiet i beskæftigelseslovgivningen har vokset vildt videre. Regeljunglen skyder frem år for år.

Ukrudtet har fået frit spil
Jeg tror faktisk ikke, at beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen ejer et skuffejern på trods af, at han er vokset op i den jyske muld. Jeg kan i hvert fald konstatere, at han sammen med sin forgænger Jørn Neergaard Larsen har fremsat og fået vedtaget 30 lovforslag, uden at han er kommet med forslag til at fjerne en eneste regel. Ukrudtet har med andre ord fået frit spil de seneste to år med Venstre-folk i Beskæftigelsesministeriet.

En opgørelse fra Beskæftigelsesministeriet i juni i år viser, at der lige nu er 4.776 siders beskæftigelseslovgivning, som regulerer både de ydelser og den indsats, mennesker på overførselsindkomst modtager. Opgørelsen viser samtidig, at der nu er 14 love på beskæftigelsesområdet.

Alt i alt tegner der sig et billede af en regeljungle, som man har ladet stå uberørt hen, mens den bare har vokset sig større, mere ufremkommelig og mere uoverskuelig.

Når der fjernes regler skal det gøres med omtanke
Men det er jo som bekendt ikke alt, der vokser frem i haven, som er ukrudt. Rigtig mange regler på beskæftigelsesområdet er til for at sikre, at vores arbejdsløse og vores udsatte borgere kan få penge til dagen og vej. Og samtidig er der regler som sikrer, at vores arbejdsløse og vores udsatte borgere har ret til at få hjælp til at komme i job eller uddannelse eller til hjælpemidler til at varetage et job, hvis de har et handicap.

De regler er ligeså afgørende for vores arbejdsløse og udsatte borgere, som blomster, buske og træer er for en have. De skal ikke fjernes. De er ikke ukrudt. Tværtimod.

Derfor tager jeg også min del af ansvaret for, at vi i dag har mange regler i beskæftigelseslovgivningen, og at vi med de nye dagpengeregler har fået flere regler.

Men Troels Lund Poulsen må holdes ansvarlig for, at det samlede antal regler i beskæftigelseslovgivningen stiger markant. Og han må stå på mål for de mange nye regler, han har indført sammen med vennerne i blå blok, så som reglerne om kontanthjælpsloftet og 225-timers-reglen.

Behov for hele tiden at luge ud i reglerne
Vi har alle sammen på tværs af Folketingets partier et ansvar for, at vi i dag står med en regeljungle fyldt med en god blanding af blomster og ukrudt. Det er en regeljungle, som først og fremmest trænger til en ordentlig tur med skuffejernet. Når det er gjort, skal der løbende luges ud i ukrudtet, så det hele ikke vokser sig stort og uoverskueligt igen.

Jeg vil derfor opfordre alle Folketingets partier til, at vi sammen finder skuffejernet frem. Vi skal ukrudtet til livs, imens blomster, buske og træer skal have lov at blive stående, når vi til vinteren skal i gang med den store afbureaukratiseringsøvelse. Og så skal vi så at sige holde skuffejernet på stand by i redskabsskuret, så vi fremover løbende får luget ud i reglerne.

Forrige artikel DF: Fjern to tredjedele af beskæftigelses-reglerne DF: Fjern to tredjedele af beskæftigelses-reglerne Næste artikel Forsker: Der findes ikke én Forsker: Der findes ikke én "god" leder