SF: Uddannelse og et rummeligt arbejdsmarked skal få flere i job

DEBAT: Tiden er forbi for reformer af arbejdsudbuddet. Nu skal der fokuseres på at opkvalificere arbejdsstyrken og at gøre arbejdsmarkedet mere rummeligt, skriver Karsten Hønge. 

Af Karsten Hønge (SF)
Politisk ordfører

Med mellemrum bryder en ny Punisk Krig ud, om hvorvidt vi skal lave reformer, der øger udbuddet af arbejdskraft eller hjælper beskæftigelsen på vej.

Det er nu, at man skal holde tungen lige i munden, for det lyder som to sider af samme mønt, men viser alligevel en afgørende skillelinje mellem partierne.

Derfor er det ikke tilfældigt at ”forståelsespapiret” bag regeringen opererer med begrebet ”beskæftigelse”. Vi vil skabe jobs ude i virkeligheden og ikke bare længere menneskekøer foran virksomhederne. Det er forskellen.

SF fokuserer på at få flere i uddannelse og job gennem reformer, der giver bedre grunduddannelser og voksen-, efter- og videreuddannelse gennem hele livet.

Kloge hænder løfter både den enkelte, virksomhederne og samfundet. Vi skaber arbejdskraft, som faktisk bliver efterspurgt af arbejdsgiverne.

Et rummeligt arbejdsmarked
Tiden er forbi for reformer af arbejdsudbuddet, som bare er flotte og let gennemskuelige ord for utryghed, et tyndere sikkerhedsnettet og endnu flere år på jobbet. Den ged er barberet!

Vi skal i stedet skabe et langt mere rummeligt arbejdsmarked, styrke arbejdsmiljøet og tilbyde folk relevante kompetencer.

Vi har titusindvis jobparate kontanthjælpsmodtager og dagpengemodtagere.

Lad os starte med at hjælpe dem, inden man forsurer livet for almindelige lønmodtagere eller henter flere medarbejdere fra udlandet.

Billedet af fuldtidspersoner på ydelser i andet kvartal 2020 så sådan ud:

  • 119.817 dagpengemodtagere
  • 19.941 jobparate kontanthjælpsmodtagere
  • 48.131 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
  • 18.773 ledighedsydelsesmodtagere 

Koen er malket
Professor i nationaløkonomi Nina Smith mener ikke, at der er ret meget mere at hente i sporet med pinefulde reformer, der øger arbejdsudbuddet.

Nu drejer det sig om kvalificerede hænder og hoveder på arbejdsmarkedet. Mindre om at få flere til at banke på døren ind til arbejdsmarkedet. De reformer, som allerede er gennemført, har råmalket potentialet for at stille mere arbejdskraft til rådighed. 

Uddannelse giver mennesker flere valgmuligheder og bedre liv, men er også en god forretning. Det konkluderer analysen "Fra ufaglært til faglært forbedrer de offentlige finanser" fra august 2019, der er lavet af AE-Rådet.

Lige nu står vi oven i købet i en tid, hvor cirka fem procent er registrerede arbejdsløse. Oven i det, så banker flere tusinde dimittender på arbejdsmarkedets dør.

Sidste år konkluderede Børne- og Undervisningsministeriet, at vi i Danmark har 45.000 15 til 24-årige, som hverken er i job eller i gang med en uddannelse, og hele 70.000 mellem 15 og 29 år. Udfordringerne ligger lige foran os, og svaret er ikke at gøre køen efter jobs endnu længere, men at skabe jobs.

Der kan ikke malkes mere gennem indgreb, der vrider, presser og truer mennesker.

Vejen frem er opkvalificering og et rummeligt arbejdsmarked.

Forrige artikel Socialdemokratiet i EU: R og SF svækker forsvaret for vores danske model Socialdemokratiet i EU: R og SF svækker forsvaret for vores danske model Næste artikel Aktører: Regeringen overreagerer med forslaget om uvarslede kontrolbesøg Aktører: Regeringen overreagerer med forslaget om uvarslede kontrolbesøg