V-borgmester til S: Nej, danske ledige kan ikke erstatte udenlandsk arbejdskraft

REPLIK: Når Bjarne Lausten (S) skriver, at Venstres motiv for at tiltrække international arbejdskraft er at presse lønningerne, er det ren motivsforskning uden hold i virkeligheden. For det handler kun om at sikre væksten, skriver Cecilia Lonning-Skovgaard (V), beskæftigelses- og integrationsborgmester i København.

Af Cecilia Lonning-Skovgaard (V)
Beskæftigelses- og integrationsborgmester i København

Bjarne Laustsen må have tilegnet sig et nyt ordførerskab hos Socialdemokratiet – motivforskning.

I hvert fald giver han her i Altinget udtryk for, at han ved præcis, hvorfor Venstre og regeringen forsøger at tiltrække højtkvalificeret international arbejdskraft til såvel København som resten af landet.

Desværre formår han ikke – trods en lang udredning – at finde frem til det egentlige motiv, som heldigvis kan gøres meget kort: Målet er at skabe vækst og arbejdspladser til gavn for hele Danmark.

For det er den vækst og de arbejdspladser, som vi i fællesskab skaber, som gør, at vi har råd til at investere i sundhedsvæsenet, skoler og den kernevelfærd, som vi i Venstre godt ved, ikke kommer af sig selv.

Det er også derfor, at vi tror, det er nødvendigt at gøre endnu mere for at styrke erhvervslivets vilkår.

Og sagen er den, at når jeg er ude blandt virksomheder her i København, så er der ét opråb, der går igen og igen: Giv os nu bedre mulighed for at tiltrække den kvalificerede arbejdskraft, vi har brug for. Giv os nu de specialister, der gør, at vi kan udvikle os og konkurrere internationalt.

Udenlandsk arbejdskraft spreder ringe i vandet
Det er vi nødt til at lytte til, for når virksomhederne vokser takket være højt specialiseret udenlandsk arbejdskraft, så spreder det ringe i vandet.

Der bliver bedre mulighed for også at få dem, der står længst væk fra arbejdsmarkedet i gang, og der bliver bedre mulighed for at give opkvalificering til øvrige medarbejdere.

Hvis Bjarne Laustsen skulle være i tvivl om dette, kan han i øvrigt bare spørge sin partikollega og overborgmester i København, Frank Jensen.

For i den store rapport om bedre vilkår for erhvervslivet, som Frank Jensen netop har præsenteret, henvises der til forskning, der viser, at virksomheder, der ansætter internationale specialister har en højere produktivitet end øvrige virksomheder, hvilket også har positiv betydning for de øvrige medarbejderes løn.   

Derfor tror jeg også, at det er på tide, at vi får udhulet den myte, som jeg kan se, at Socialdemokratiet stadig hænger fast i: At den internationale arbejdskraft skal erstatte dansk arbejdskraft.

Det er ikke tilfældet, for selvom vi stadig har arbejdsløshed, så er de job, som virksomhederne efterspørger, ikke nogen, vi her og nu kan få vores gruppe af ledige til at varetage – heller ikke gennem målrettet opkvalificering.

I København har vi eksempelvis en voksende FinTech-industri, og deres behov for arbejdskraft centrerer sig omkring højtspecialiserede it-folk og andre meget fagspecifikke grupper. Og mens 79 procent FinTech-virksomheder angiver, at adgang til kvalificeret arbejdskraft i dag er en væsentlig forudsætning for at skabe vækst, så er det faktisk kun næsten halvdelen, der i dag oplever, at de har adgang til den fornødne kvalificerede arbejdskraft.

Og deres behov kan vi, uanset hvordan vi vender og drejer det, ikke få en metalarbejder til at løse.

Intensiveret konkurrencesituation 
Derfor skal vi holde op med at se modsætninger, hvor der ikke er nogen.

For selvfølgelig skal vi kæmpe for at få endnu flere ledige ud af jobkøen. Især i en opgangstid, hvor der er gang i væksten.  Og det er også derfor regeringen blandt andet er i gang med satsningen ”Flere skal med”, som handler om at hjælpe dem, der står allerlængst fra arbejdsmarkedet i job eller uddannelse.

Men samtidig er vi også nødt til at satse målrettet og ambitiøst på at få endnu flere højtspecialiserede medarbejdere til Danmark. For kun på den måde kan vi positionere os selv i en stadig mere intensiverende konkurrencesituation. Og kun på den måde kan vi udvikle os til gavn for alle.

Derfor håber jeg, at Socialdemokratiet vil spekulere lidt mindre i, hvorfor Venstre gør, som vi gør, og tænke lidt mere på, hvordan vi i fællesskab kan lave løsninger, der er gode for København og Danmark. Og nu og her har vi brug for kvalificeret udenlandsk arbejdskraft.

Forrige artikel Lederne: Udvidelsen af retskravet gøder jorden for et bachelorarbejdsmarked Lederne: Udvidelsen af retskravet gøder jorden for et bachelorarbejdsmarked Næste artikel 3F: Kommunerne skal sadle om i deres beskæftigelsespolitik 3F: Kommunerne skal sadle om i deres beskæftigelsespolitik
 • Anmeld

  Ulla Andersen · Cand.scient.pol.

  Har du læst de engelsksprogede stillingsopslagene? Det er da ikke specialister de søger

  Der søges bredt alle typer projektmedarbejdere og stillingsbeskrivelserne er meget brede. Det fremgår faktisk ikke hvilken højt specialiserede viden, man skal have. Det lyder som stillinger mange ACer kunne bestride med en lille smule oplæring. Det bør man da kunne undersøge bedre. Arbejdsgiverne klynker....

 • Anmeld

  J. Jensen

  Det er da for at få billig arbejdskraft

  Hvordan vil Venstre repræsentant på Rådhus, der ikke siger fra, hvis man ulovligt kan få en festsal stillet gratis til rådighed ellers forklare, hvorfor Lars Løkke tilbage i 2015 ville lade personer fra visse lande få arbejdstilladelse, hvis de blot har udsigt til et job, der indbringer 215.000 kroner om året.

 • Anmeld

  Claus Sønderkøge · Socialistisk økonom

  Den tomme vogn

  Fru Lonning-Skovgaard kunne jo starte med at forklare erhvervslivet at der er den arbejdskraft til rådighed som de hidtidige borgerlige regeringer har været villige til at investere i. Alle de mange mennesker der render rundt i whisky bæltet som man har investeret så massivt i i stedet for dem som ville have et job.

  Ellers er der 4 mill. ledige i Tyskland, altså langt flere end der i dag er beskæftiget i Danmark. Så opgaven er ikke så svær at løse, hvis man vil. Og det er jo nok manglende vilje som er sagen. Fru Lonning-Skovgaard har ladet sig spænde for en vogn uden læs.

 • Anmeld

  Tommy Jensen, Vollerup

  Go´dag! Har De en stegepande? Nej hr.! Hvá med en kaffekande?

  Der er tale om manglende overensstemmelse mellem de udbudte stillinger og de til rådighed værende ansøgeres kvalifikationer. Det hjælper ikke at påstå, at man kan opgradere danske arbejdsløse med folkeskoleniveau, der stadig hverken kan læse eller regne, når man mangler arbejdstagere med mellemlange og lange uddannelser!

  Hav en god dag :-)

 • Anmeld

  Claus Sønderkøge · Socialistisk økonom

  Fru Skovgaard vil blot gøre udgangsbakken mindre stejl

  Tommy Jensen så ligger løsningen jo ligefor. I Asien er der en begyndende arbejdsløshed for højt uddannet arbejdskraft, universitetsuddannet, som erstattes af kunstig intelligens. En udvikling som forventes blot at accellere i de kommende år. Foxconn investerer massivt i mennesketomme produktionsanlæg.

  Da Danmark er mindre avanceret kan vi nok klare os rimeligt ved at bruge fru Lonning-Skovgaards model. Den sikrer nok mod at Danmark taber konkurrencekraft i et endnu højere tempo end det hidtil har været tilfældet.

 • Anmeld

  Krister Meyersahm

  Det var bedre før.

  Indvandring og vandrende arbejdskraft var før verden gik bananas, funderet på det fornuftige grundlag, at lykkedes man som indvandrer eller tilflyttet arbejdskraft og blev selvforsørgende, så blev man i landet og blev også stille og roligt accepteret. Klarede man sig derimod ikke eller kunne man ikke lide det danske samfund, ja så rejste man hjem. Hvad kunne man i øvrigt andet, når der ikke var hjælp at hente fra “velfærdssamfundet”.

 • Anmeld

  Erik Nørgaard · Journalist & fotograf

  Uddan selv -

  For en årrække siden var der en busvognmand, som råbte gevaldigt op om, at han ikke kunne få chauffører og at det var det offentlige systems pligt, at sørge for det og at han skabte arbejdspladser og han betalte moms og skat og lirum-larum.
  Den velkendte remse.
  Der var også en person, som vidste, at han var den, der havde det største "forbrug" af chauffører, fordi de blev rask værk fyret efter hvordan vinden den nu blæste og som denne person rigtig nok bemærkede:
  - "At når vognmanden fyrer chaufførerne, så er han ligeglad - så er det nemlig det offentlige, der står tilbage med den økonomiske forpligtelse for de fyrede chauffører i form af med overførselsindkomst eller dagpenge!"
  Forslaget til arbejdsgiverne kunne jo være, at hvis man søger en medarbejder med en lidt sjælden uddannelsesmæssig baggrund, så finder man en ledig, der i forvejen har blot nogle af kvalifikationerne og indgår herefter en aftale om uddannelse, der passer til virksomheden og som begge parter herefter er kontraktligt forpligtet overfor.
  Udgiften er selvfølgelig fradragsberettiget som al anden omkostning og man kan så få en medarbejder, med præcis de kvalifikationer man ønsker.
  De store virksomheder gør det jo faktisk allerede et stykke hen ad vejen.

 • Anmeld

  N. Øljøh Kireh

  Resourceydelse:


  Formål: I samarbejde med borgeren at få uddannelse eller arbejde, flexjob og revalidering alternativt pension.

  Reelt: Bruges til yderligere afklaring og dermed fastholdelse.

  ---
  Loven skaltes og valtes istedet for at forvaltes, som den burde af hensyn til kommunernes økonomi.

  Nogle af intentionerne i lovgivningen er gode nok, men praksis i kommunerne, er som fanden læser biblen.


  Rgeringen øsker et yderligere arbejdsudbud,

  men det modarbejdes effektivt i kommunernes skalten og valten af loven.

  Masser af mennesker ville være på vej i arbejde, hvis kommunerne "samarbejdede" med borgerne og efter lovens bogstav lyttede til borgernes ønsker.

  Istedet fastholder kommunerne effektivt borgerne ved deres rigide tolkninger og kassetænkning.


  kafkask del og hersk spil:

  Som systemet er nu,

  har man set en del af befolkiningen til at føre en krig mod den anden del

  i et kafkask del og hersk spil.

  Befolkningen fører krig imod hinanden og når alle er "døde" tilbydes vi en "løsning" , skabt til situationen.

  Tab af menneskers frihed,rettigheder og skaberevner i en lov , som "naturlig" forlængelse af det uholdbare i at mennesker har haft den slags rettigheder.

 • Anmeld

  Ivar Sørensen

  Danske ledige får aldrig lov

  Det er den sædvanlige diskrimination mod danske ledige. Blå stue og deres venner, kan lide at ansætte sig selv, deres venner, og de(m) med de "rigtige holdninger", kompetencer og erfaringer er derfor komplet ligegyldige, kan du lide blåt tøj, ja så er du ansat. Blå stue kan godt lide "at gå og sole sig", og se, ihhhhh hvor er det svært at finde den rette arbejdskraft. Eksemplerne er talrige og i alle brancher. Fx., også i min egen museumsbranche, hvor Københavns Bymuseum slet ikke ansatte danske arkæologer, men kun et meget lille antal. Man, museets chefer, ansatte demonstrativt udlændinge. Det, selv om der var tilstrækkelige kompetencer og ledige her i landet. Det er at gøre groft nar af folk og uddannelsessystemet.