Venstre: Mindre bureaukrati og mere beskæftigelse

DEBAT: Venstre ønsker regelforenklinger på beskæftigelsesområdet, sådan så flere ledige kan komme i arbejde. Det betyder et opgør med tungt papirarbejde og unødig kontrol, skriver Hans Andersen, beskæftigelsesordfører for Venstre.

Af Hans Andersen
Beskæftigelsesordfører for Venstre

”Der skal ryddes op i regeljunglen.” Den sætning er efterhånden blevet sagt utallige gange af politikere både i kommuner og på Christiansborg. Og det er jo positivt, for det vidner om, at der er bred opbakning om at få gjort noget ved det problem, som vi alle peger på.

Derfor bliver det spændende at se, om der stadig er opbakning, når regeringen med beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) i spidsen fremlægger sit udspil om regelforenkling i efteråret. Er der alvor bag pegefingeren, eller vil vi fortsat se påtalende pegefingre hænge og stritte fra de øvrige partier? For det nytter simpelthen ikke noget at blive ved med at pege fingre, hvis vi skal komme lovlabyrinten til livs. Vi må gribe i fælles barm og tage fælles ansvar – det skylder vi både kommunerne, de ledige borgere og fællesskabet.

Mindre papirarbejde - mere tid til at hjælpe de ledige
Én ting er sikkert, hvis det står til Venstre: Et nyt, forenklet beskæftigelsessystem skal bygge på mere tillid og mindre kontrol. I dag bruger mange sagsbehandlere meget tid på unødigt kontrol og papirarbejde. Det er hverken rimeligt eller fornuftigt, og derfor vil regeringen komme med et udspil, der giver sagsbehandlerne mere tid til at hjælpe de ledige tilbage på arbejdsmarkedet.

Regeringens udspil tager afsæt i omfattende analyser, som taler deres eget sprog: Vi bliver nødt til at forenkle beskæftigelsesindsatsen. Når selv fagfolk ikke kan finde rundt i lovlabyrinten, kan man kun forestille sig, hvor forvirrende reglerne må være som ledig i beskæftigelsessystemet.

Der er flere konkrete hjørner, hvor støvsugeren kan nå ind, når hovedrengøringen i beskæftigelsessystemet forhåbentlig starter. Ét hjørne er, at der for de forskellige aktive tilbud i beskæftigelsesindsatsen er forskellige regler afhængigt af, hvilken målgruppe borgeren tilhører. Hvis en ledig for eksempel skal være voksenlærling i en virksomhed, er der et utal af forskellige variationer, som blandt andet afgør, hvor stort et tilskud virksomheden skal have, hvor længe den kan få det, og til hvilke stillinger.

Det er vanskeligt for både sagsbehandlere, virksomheder og de ledige selv at finde ud af, om og hvordan de skal bruge ordningen. I dag er der simpelthen en bunke af gruppe og undergrupper - det kan vi gøre mere enkelt.

Bureaukrati må ikke spærre ben for at få danskere i job
En analyse slår fast, at den statslige styring af beskæftigelsesindsatsen volder kommunerne store administrative problemer, er ressourcekrævende og samtidig er af mindre betydning efter refusionsreformen. Og det er et andet hjørne, hvor vi bør nå ind. Vi bliver nødt til at slippe tøjlerne en smule og gøre det langt mere simpelt for kommunerne. Men samtidig skal vi også fra centralt hold blive endnu bedre til at følge med i de resultater, kommunerne skaber – og bedre til at understøtte, at de lærer af hinanden.

Vi står midt i et økonomisk opsving, hvor danske virksomheder sulter efter kvalificerede hænder og kloge hoveder. Byggebranchen har trimmet landet for stærke hænder og begynder nu at kigge uden for landets grænser. Det hænger ikke sammen, og Venstre kan ikke retfærdiggøre over for virksomhederne eller jobcentrenes medarbejdere, at papirnusseri og regeljungler skal spænde ben for selve beskæftigelsesindsatsen.

Vi skal bane vejen, så vi får flere borgere med i det arbejdende fællesskab. Vi skal sørge for, at det hele tiden betaler sig at arbejde, og vi skal selvfølgelig sørge for, at ingen taber pusten, når de møder døren til jobcentret. Medarbejdere så vel som borgere. Men hvis vi skal nå i mål, kræver det, at de øvrige partier er parate til at stole mere på kommunerne og detailregulere mindre. 

Forrige artikel LO: Løngabet i EU skal lukkes ved at løfte de dårligst stillede LO: Løngabet i EU skal lukkes ved at løfte de dårligst stillede Næste artikel KL: Beskæftigelsesregler er et kafkask mareridt KL: Beskæftigelsesregler er et kafkask mareridt