Skatterådet: Politikere får skattefri frokost

SKAT: Maden er den samme, prisen den samme - men skatten forskellig. Folketingets journalister skal selvangive otte kroner per frokost med tilskud, mens politikere og ansatte går fri.

Nogle er mere lige end andre. Og de mest lige skattemæssigt er ... politikere. Dem, der påligner deres vælgere skat.

De henved 200 journalister med særlig adgang til Folketinget og kantinen Snapstinget kan se frem til at skulle betale en skatte-skærv for hver gang, de spiser frokost på arbejdspladsen. En skat, de folkevalgte og deres ansatte slipper for.

Hele sagen har på samme tid principiel karakter og virker underlig bagatelagtig.

Helt nøjagtigt bør der på selvangivelsen opgives otte kroner per frokostbuffet i Snapstinget, fremgår det af en orientering onsdag til medlemmerne af Folketingets Presseloge. Der skal betales skat med tilbagevirkende kraft - for hvert måltid, man har indtaget i Folketingets kantiner de sidste tre år. Uanset om man har ført dagbog over sine måltidsvaner eller ej.

"Efter en række artikler sidste år om tilskud til mad i Folketingets kantiner har Skatterådet og Folketingets administration set nærmere på reglerne," forklarer logens formand, redaktionschef Anders Jerking, og føjer til:

"Skatterådet finder, at tilskuddet til maden ikke er skattepligtigt for politikere og ansatte. For journalister med privilegeret adgang forholder det sig imidlertid anderledes, da vi jo ikke er ansat i Folketinget.

Folketingets revisor vurderer derfor, at tilskuddet til journalisternes mad formodentligt er skattepligtigt, da det er at regne som en gave. Skattepligtige gaver skal i sagens natur opgives til Skat." 

Orienteringen har allerede ført til en række spørgsmål, der er rundsendt internt blandt folketings-journalisterne - både af opklarende, ironisk og humoristisk art.

En kommentar lyder: "Nu forstår man pludselig, hvorfor Skatteministeriet ikke har haft tid til at se efter de 10 milliarder kroner, der er sendt til udlandet."

Folketinget har bekostet, at parlamentets revisor har gransket, hvordan vurderingen fra Skatterådet skal opfattes. Husets redegørelse lyder som følger:

"Orientering fra Folketinget:

Ifølge Skatterådet er tilskuddet til maden i Folketingets kantiner ikke skattepligtigt for medlemmer, ansatte i Folketingets Administration, ansatte i folketingsgrupperne og ansatte i partierne med arbejdsplads på Christiansborg. Derudover slår Skatterådet fast, at maden i Folketingets kantiner er såkaldt ”almindelig mad” og ikke luksusmad, som det har været fremme i pressen.

Ifølge Folketingets revisor vil tilskuddet til pressens medarbejdere med privilegeret adgang til Folketinget formodentligt være skattepligtigt. Forskellen på pressen og de ovennævnte grupper er, at sidstnævnte indgår i en arbejdsgiver-arbejdstagerrelation til Folketinget, mens pressefolkenes arbejdsgivere er uden for Folketinget.

Derfor betragtes tilskuddet fra Folketinget som en gave, og pressefolk skal betale skat af tilskuddet på linje med andre gaver. Det skal understreges, at der for skattepligtige gaver givet uden for ansættelses- og kontraktforhold gælder den hovedregel i dansk skatteret efter statsskattelovens § 4, at værdien af gaven sættes til den ”subjektive værdi” for modtageren, dvs. den værdi gaven har for den enkelte modtager.

Af skatteretlig praksis fremgår det, at SKAT som udgangspunkt forventer, at værdien svarer til markedsprisen. Normalt accepteres en subjektiv værdiansættelse på mindst 50 % af markedsværdien, jævnfør det vejledende eksempel nedenfor beregnet på baggrund af en buffettallerken i Snapstinget.

Vejledende eksempel:

Buffettallerken i Snapstinget uden tilskud (”gavens pris”): 96 kr.

”Gavens” værdi for modtageren, mindst 50% af markedsprisen (96 kroner): 48 kr.

Egenbetaling af ”gaven”:  40 kr.

Skattepligtigt tilskud (minimum) pr. buffettallerken: 8 kr.

Der er ikke nogen nedre beløbsgrænse for beskatningen. Det betyder, at skattepligten gælder fra det første måltid.

Hvis man tidligere har købt mad i Folketingets kantiner, gælder skattepligten med tilbagevirkende kraft. Efter normal skattepraksis vil det være de seneste tre år, men vi opfordrer til at kontakte SKAT i tvivlstilfælde.

Pressefolkene er selv forpligtet til at føre den skattepligtige værdi på selvangivelsen - hvilket i givet fald skal ske i selvangivelsens rubrik 20 som AM-bidragsfri B-indkomst.

Folketinget vil nu sende en mail til pressefolkenes arbejdsgivere for at gøre opmærksom på skattepligten for medarbejderne."Forrige artikel Øget sygefravær blandt svenske statsansatte Næste artikel Bogværk om avisernes nyeste historie