S i markant kovending: Bakker op om tolkegebyr i sundhedsvæsenet

TOLKEGEBYR: Socialdemokratiet bakker nu op om regeringens forslag om at indføre brugerbetaling på tolkebistand i sundhedsvæsenet. Kursskiftet møder kritik fra regionsformand og partifælle Sophie Hæstorp Andersen (S).

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Lise-Lotte Skjoldan

"Man risikerer, at lægerne ikke giver patienterne den rigtige behandling. At gøre op med den lige adgang til sundhedsvæsenet ved at henvise til sproget er et skråplan."

Sådan lød det i januar 2017 fra Socialdemokratiets sundhedsordfører, Flemming Møller Mortensen, da Dansk Folkeparti fremsatte et beslutningsforslag om at indføre brugerbetaling på tolkebistand i sundhedsvæsenet.

Men nu har Socialdemokratiet skiftet holdning.

Når regeringen om kort tid fremsætter lovforslag om, at personer, der har været i Danmark i mere end tre år, selv skal betale for tolkning i sundhedsvæsenet, vil Flemming Møller Mortensen og resten af Socialdemokratiet stemme for.

Der skal skabes incitament for at lære det danske sprog, når man kommer til Danmark, siger sundhedsordføreren nu.

"Det er uholdbart, at man kommer til Danmark og bor her i mange år uden at tilegne sig det danske sprog. Det har simpelthen så mange negative konsekvenser i forhold til at blive en del af det danske samfund," siger Flemming Møller Mortensen.

Bred kritik af lovforslaget
Det kommende lovforslag fra regeringen, som også bakkes op af Dansk Folkeparti, er blevet mødt med kraftig kritik fra blandt andet læger, sygeplejersker, patienter og Danske Regioner. I alt 162 siders høringssvar er blevet indsendt fra aktører i hele sundhedsvæsenet, der påpeger, at forslaget begrænser den lige adgang til sundhedvæsenet og i værste fald kan skade patientsikkerheden.

I 2011 fjernede den daværende nyvalgte, socialdemokratisk ledede regering et lignende tolkegebyr, som kort forinden var blevet indført af VK-regeringen. Men nu vil Socialdemokratiet være med til at genindføre brugerbetalingen på tolkebistand.

"Socialdemokratiet går generelt ikke ind for brugerbetaling, men vi går ind for, at vi skal bruge vores sundhedsressourcer på den bedst mulige måde. Vi får ikke mest sundhed for pengene, når nogle grupper har negligeret nødvendigheden af at lære det danske sprog, hvilket betyder, at regionerne har store udgifter til tolkning i sundhedsvæsenet."

Hæstorp: Brandærgerligt, at S stemmer for
Formand for Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen (S), der også tidligere har været sundhedsordfører i Folketinget, mener modsat Flemming Møller Mortensen, at det er en rigtig dårlig idé at indføre tolkegebyr i sundhedsvæsenet.

"Jeg er enig i, at man skal lære dansk, når man kommer til Danmark, men øget brugerbetaling i sundhedsvæsenet går jeg ikke ind for," siger hun og tilføjer, at hun er ærgerlig over, at hendes partikolleger på Christiansborg vil stemme for lovforslaget.

"Det er brandærgerligt, for det mudrer billedet af, at vi i Socialdemokratiet går ind for fri og lige adgang til sundhed.

 

Læs hele artiklen på Altinget: sundhed (kræver abonnement). Få gratis prøveabonnement her.

 

Dokumentation

Det mener aktørerne om tolkegebyr

Der er i alt 162 siders høringssvar til regeringens lovforslag fra organisationer og aktører i sundhedsvæsenet. Blandt andet fra patienter, læger, sygeplejersker og regioner, der alle er kritiske over for forslaget.

Danske Patienter
"Danske Patienter vurderer, at tiltaget vil øge uligheden i sundhed. Etableringen af egenbetaling for tolkebistand for visse patienter er først og fremmest et opgør med med sundhedslovens bærende princip om lige adgang til sundhedsydelser for alle."

"I værste fald kan egenbetalingen komme til at betyde, at patienter, som har brug for lægehjælp, ender med ikke at opsøge den, fordi de ikke har råd til at betale for en tolk. En anden mulig konsekvens er, at patienterne møder op til konsultationer uden tolkebistand."

"Kommunikation om symptomer, undersøgelser, anvendelse af medicin og eventuelle bivirkninger er en forudsætning for korrekt og ordentlig behandling. Patientens sikkerhed sættes i fare, hvis kommunikationen med det sundhedsfaglige personale ikke sker på et tilfredsstillende niveau – et niveau, som Danske Patienter ikke mener kan sikres med den foreslåede ændring."

Lægeforeningen
"Forslaget om, at patienter skal betale for tolkebistand efter at have været bosat i Danmark i mere end tre år, strider mod den grundlæggende rettighed om let og lige adgang til sundhedsvæsenet og FN's handicaporganisation, hvis særlige patientgrupper ikke undtages."

"Vi mener, at tolkegebyret vil betyde, at der vil opstå situationer, hvor dialogen mellem lægen og patienten er præget af sprogbarrierer. En dialog med mange misforståelser udgør en risiko for betydelige fejl og forkert eller manglende diagnostik."

"Ligesådan vil lægens råd og anvisninger over for patienten kunne blive misforstået. Det betyder, at patienten ikke forstår, hvilke symptomer patienten skal være opmærksom på, eller ikke tager den ordinerede medicin, som anvist af lægen, eller indtager medicinen med forkerte intervaller. Dette kan medføre fatale følger for patienten."

Danske Regioner
"Der er risiko for, at lovforslaget vil betyde, at sundhedspersonalet stilles i et dilemma, fordi de er forpligtet til at bestille tolk og dermed pålægge patienten en udgift, selv om patienten oplyser, at patienten ikke kan betale."

"Danske Regioner vurderer, at lovforslaget vil have betydelige administrative konsekvenser, og at omkostningerne hertil ikke vil stå mål med den realiserede indtjening på forslaget."

Dansk Sygeplejeråd
"DSR er af den holdning, at forslaget vil skabe flere barrierer end løsninger, og at mennesker, der har behov for sundhedsydelser, ikke bør være målgruppen for integrationspolitik med økonomisk sigte."

"Enhver behandling og pleje forudsætter gensidig forståelse og samtykke for at sikre patientsikkerhed, etisk forsvarlighed og kvalitet. Det går lovforslaget i alvorlig grad på kompromis med. Mange patienter vil formentligt have lært en del dansk, men brugen af sproget i sundhedsvæsenet er komplekst, samtidig med at patienten er i en sårbar situation, der gør anvendelsen af et nyt tilegnet sprog svært."

Kilde: Høringssvar til lovforslag om egenbetaling på tolkebistand


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Flemming Møller Mortensen

MF (S), klosterforstander, Aalborg Kloster fhv. minister for udviklingssamarbejde og for nordisk samarbejde
Sygeplejerske (Sygeplejeskolen i Aalborg 1988), salgsuddannet (AstraZeneca 2004)

Sophie Hæstorp Andersen

Overborgmester (S), Københavns Kommune
cand.scient.pol. (Københavns Uni. 2006)

0:000:00