Løkke nedlagde veto: S-ledet regering er klar til høringer af embedsmænd

HØRINGER: Hvis Socialdemokratiet vinder magten ved det kommende valg, skal embedsmænd kunne indkaldes til høringer uden deres minister. Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) satte en stopper for initiativet før sommerferien.

I dag foregår kontakten mellem Folketingets medlemmer og embedsmændene udelukkende gennem ministrene.

Men det vil Socialdemokratiet ændre, hvis partiet får statsministerposten efter det kommende folketingsvalg. Partiet vil gøre det muligt at bede embedsmænd om at dele deres ekspertviden ved høringer og møder, selvom deres minister ikke kan være til stede.

”Det er vi enige i Socialdemokratiet om, at vi bør åbne for,” siger Socialdemokratiets folketingsmedlem Christine Antorini i et interview med Altinget.

Læs stort interview: Antorini og kunsten at styre et embedsværk 

Meldingen fra Socialdemokratiet er afgørende, da det er den siddende statsminister, som giver tilladelse til at ændre praksissen for Folketingets adgang til embedsmændene. Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) blokerede i maj måned for forslaget trods opbakning fra et flertal i Folketinget.

S: Embedsmændene bliver stadig beskyttet
Christine Antorini sidder i Folketingets Udvalg for Forretningsordenen, og hun stod i spidsen for en arbejdsgruppe, der i april fremlagde otte anbefalinger, der skulle forbedre arbejdsgangen for Folketinget. Heriblandt forslaget om embedsmændshøringer.

”Jeg er formand for Folketingets Uddannelses- og Forskningsudvalg, og lad os forestille os, at vi laver en høring om karaktersystemer, og der er en embedsmand, der ved alt om det emne. Så skal vedkommende kunne sige ok til at holde et oplæg om det, også selvom ministeren ikke kan være til stede,” forklarer Christine Antorini.

Forslaget indeholder dog en mulighed for, at embedsmændene og ministrene har mulighed for at sige nej, hvis de vurderer, at sagen er for politisk.

”Vi har diskuteret forskellige muligheder for at beskytte embedsmændene. Vi er kommet frem til en måde, der håndterer de bekymringer, der er. Og det er også derfor, at Socialdemokratiet er parat til at prøve det,” siger Christine Antorini.

Socialdemokratiet foreslår, at man kunne starte med en forsøgsperiode, hvorefter man skal evaluere på om, det virker efter hensigten.

Løkkes afvisning
I slutningen af maj blev Udvalget for Folketingets Forretningsorden enige om at indføre syv ud af de otte forslag, som arbejdsgruppen ledt af Christine Antorini havde anbefalet.

Det lykkedes dog ikke for Folketinget at få statsminister Lars Løkke Rasmussens tilladelse til at lade embedsmænd deltage i høringer uden deres minister.

I et svar til udvalget tidligere i maj understregede statsministeren, at det er regeringens principielle holdning, at relationen mellem Folketinget og embedsmændene skal foregå gennem ministrene.

”En justering af praksis omkring embedsmænds deltagelse i høringer og møder mv. i regi af Folketinget uden ministeren vil efter regeringens opfattelse – og uanset Folketingets intentioner om det modsatte – meget nemt kunne føre til en sløring af ansvarsforholdet mellem ministre og embedsmænd, eller ligefrem sætte embedsmænd i situationer, hvor de reelt kommer til at varetage politikerroller. Den udvikling ønsker regeringen ikke,” skriver han i sit svar.

Magisterne roser idéen
Socialdemokratiets planer om at gennemføre forslaget bliver vel modtaget hos en af embedsmændenes fagorganisationer, Dansk Magisterforening.

”Grundlæggende er det en god idé, hvis embedsmændenes dybe faglighed kan være med til at sikre et endnu bedre vidensgrundlag i den offentlige debat,” siger Camilla Gregersen, der er formand for Dansk Magisterforening.

Camilla Gregersen understreger dog, at det nuværende forslag ikke er helt fyldestgørende.

”Det er helt afgørende, at der kommer en fuld sikkerhed og tryghed omkring, hvad embedsmændene må og skal sige. Der skal være opbakning til dem fra den allerøverste ledelse i ministeriet, så enkelte embedsmænd ikke kommer på usikker grund, og det er vigtigt, at embedsmændene ikke kommer i den politiske skudlinje,” siger hun.

Forrige artikel Mickael Bech stopper som direktør for Vive Mickael Bech stopper som direktør for Vive Næste artikel Stig Elling stopper i politik Stig Elling stopper i politik