Besparelser svækker kontrol af dyretransporter: "Det lyder fuldstændig vanvittigt"

DYREVELFÆRD: Mens antallet af dyretransporter er steget voldsomt, er midlerne til kontrollen over tre år samtidig blevet skåret med 36 procent. Radikale kræver politisk handling.

Stadig flere opgaver har sammen med betydelige effektiviseringskrav ført til, at chauffører har kunnet overtræde regler for lange dyretransporter uden konsekvenser.

Det står klart, efter at Fødevarestyrelsen har afleveret sin redegørelse om, hvorfor de i adskillige år ikke har sanktioneret lovbrud i tilfælde af for lange dyretransporter og overlæs med grise og kvæg.

Styrelsens redegørelse viser nu, at de ansatte har ligget underdrejet i opgaven med at kontrollere logbøger fra chauffører, der transporterer levende dyr i længere end otte timer ud af Danmark.

Mens Fødevarestyrelsen i 2015 havde 5,3 millioner kroner til den opgave, så blev der i budgettet for 2018 afsat 3,4 millioner kroner til logbogskontrollen. En nedskæring på 36 procent.

Minder om Skat-skandalen
Besparelserne betød, at man i 2015/2016 valgte ikke at forlænge en midlertidig ansættelse og ikke genbesatte to stillinger, herunder afdelingens jurist, skriver styrelsen til Altinget i en mail.

Fra 2015 til 2018 steg antallet af logbøger imidlertid samtidig med omkring 25 procent.

"Det lyder fuldstændig vanvittigt, at man får så mange flere arbejdsopgaver ind uden at få ekstra arbejdskraft. Det giver ingen mening," siger Britta Riis, direktør for Dyrenes Beskyttelse.

Radikales dyrevelfærdsordfører, Andreas Steenberg, opfordrer miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) til at indkalde Folketingets partier til en drøftelse af sagen.

"Jeg synes, vi skal sætte os ned og få styr på det her, fordi jeg sidder tilbage med et klart indtryk af, at budgettet ikke står mål med opgaven, og så er det jo bare et ukontrolleret land, hvor man kan behandle dyrene, som man synes," siger han.

Forsinket digitalisering
Baggrunden for de faldende midler er, at man de forudgående år har arbejdet med at digitalisere logbogskontrollen, og i den oprindelige businesscase blev det forudsat, at man som følge heraf kunne spare tre årsværk.

Problemet er blot, at man ikke er i mål med digitaliseringen endnu, bemærker Fødevarestyrelsen i sin redegørelse.

For Andreas Steenberg, der også er skatteordfører, vækker det mindelser til hele miseren om Skat.

Embedsmænd bliver påtalt
I juni 2018 har Fødevarestyrelsen anmeldt 66 sager vedrørende i alt 925 logbøger til politiet, hvoraf langt hovedparten af sagerne drejer sig om transport af grise.

Og i foråret 2018 ansatte styrelsen en medarbejder mere til at kontrollere logbøger. Om der er behov for yderligere ansættelser ved Fødevarestyrelsen forventeligt først i begyndelsen af 2019, når man har afsluttet et arbejde med at forbedre kontrolmetoder.

Fødevarestyrelsen har ikke ønsket at stille op til et interview med Altinget, men oplyser i en mail, at man ikke har gjort forsøg på at ændre effektiviseringskravene i årene 2015-2018.

Som følge af Fødevarestyrelsens redegørelse har Jakob Ellemann-Jensen krævet, at departementschefen sanktionerer ansvarlige på direktionsniveau "på passende vis". Og at Fødevarestyrelsens direktør påtaler sagen i forhold til involverede chefer længere nede i organisationen.

Læs hele artiklen på Altinget: fødevarer og få endnu mere baggrund og kommentarer om sagen.

Forrige artikel DF før sundhedsreform: Vil presse regeringen til at nedlægge regionerne DF før sundhedsreform: Vil presse regeringen til at nedlægge regionerne Næste artikel Obama besøger Kolding Obama besøger Kolding