3F til Krifa: Lovbestemt mindsteløn er noget katten har slæbt ind

REPLIK: Drop myten om mindsteløn som kvik fix-løsning til den alvorlige sociale dumping, vi kæmper med på det danske arbejdsmarked, skriver forbundssekretær i 3F Henning Overgaard. 

Af Henning Overgaard
Forbundssekretær i 3F

Fra tid til anden luftes i den offentlige debat en såkaldt kvik-fix løsning i forhold til den alvorlige sociale dumping, vi kæmper med på det danske arbejdsmarked.

Senest er det formanden for Krifa, der på Altinget.dk fredag 12. oktober slår til lyd for, at Folketinget ved lov skal fastlægge en mindsteløn for Danmark. Søren Fibiger Olesen forestiller sig altså, at folkevalgte som Joachim B. Olsen skal varetage de danske lønmodtageres interesser.

Det ville da i sandhed være en ”modernisering” af den danske model, men et forslag, katten har slæbt ind. Blandt andet fordi lønmodtagernes konfliktret samtidig ville blive placeret i lommen på det til ethvert tidspunkt eksisterende flertal i Folketinget – der som bekendt af og til består af én enkelt MF!

Hykleri af værste skuffe
Krifas formand giver i sit debatindlæg også udtryk for en tårepersende omsorg for de lønmodtagere på det danske arbejdsmarked, som i dag ikke er omfattet af en overenskomst.

Det er naturligvis hykleri af værste skuffe, når bekymringen udtrykkes fra en ”gul” forretning, som er kommet til verden i arbejdsgivernes regi, og hvis indsats i over hundrede år primært er gået på at modarbejde de kollektive aftaler om løn- og arbejdsvilkår, som LO-fagbevægelsens medlemmer undervejs har kæmpet, slidt, lidt og betalt dyrt for.

Alt imens har Krifa mumlet om dialog og sendt sine kunder på arbejde, imens deres kolleger gik i strejke eller blev lockoutet i deres kamp for bedre vilkår.

Rygtet om den danske models snarlige død er en avisand
Lad mig stilfærdigt konstatere, at rygterne om den danske models snarlige død og manglende tilpasningsevne er en avisand med klippede vinger. Er du i tvivl, så spørg internationale mastodonter som Ryanair og Uber!

De ultraliberales og de gule fagforretningers håb om, at e-platforme skulle være en fantastisk pletfjerner, som skyller fair danske løn- og arbejdsvilkår ud med badevandet, er også et vildskud.

3Fs nylige overenskomst-aftale med Hilfr viser, at løsninger naturligvis er mulige, når der er vilje dertil på begge sider af forhandlingsbordet og er tale om ansvarlige e-platformsejere med respekt for både lønmodtagere og Danmarks regler for skat, moms og arbejdsmiljø.

I Danmark laver vi frivillige aftaler mellem arbejdsmarkedets parter
I 3F anerkender vi naturligvis, at lovbestemt mindsteløn og almengørelse af overenskomster kan være et accepteret værktøj i lande og på arbejdsmarkeder med andre historiske traditioner og en langt svagere organisering på arbejdsgiver- og lønmodtagerside end i Danmark.

Men herhjemme er vi ubøjelige tilhængere af frivillige aftaler mellem de repræsentative parter på arbejdsmarkedet – under et vist pres og trusler om strejker og/eller lockout, hvilket virker som sand smøreolie på forhandlingsviljen.

Er man ikke underlagt dét pres, kan Krifas formand belære os alle sammen om konsekvenserne: Så vælger arbejdsgiverne (læs: Kristelig Arbejdsgiverforening) blot en anden, mere villig og billig aftalepartner (læs: Det Faglige Hus)!

Tradition for forpligtende trepartsaftaler
Når forhandlingstemaet på arbejdsmarkedet naturligt involverer lovgivningsmagten, har parterne i Danmark også en god tradition for at indgå forpligtende trepartsaftaler. En tradition, som en parlamentarisk svag, Venstre-ledet regering de senere år på fornuftig vis har genoptaget med aftaler om hhv. integration, erhvervs- og voksen- og efteruddannelse.

Skulle Krifas formand virkelig for alvor blive ramt af seriøs bekymring for social dumping og et ønske om en højere overenskomstdækning på det danske arbejdsmarked, så skal Søren Fibiger Olesen være mere end velkommen til at flytte sine kunder over som medlemmer – med dertil hørende indflydelse – i de relevante LO-fagforbund, herunder 3F.

Så deltager de pågældende lønmodtagere rent faktisk – og aktivt – i kampen imod social dumping og for bedre løn- og arbejdsvilkår på alle danske arbejdspladser.

Forrige artikel Radikale: DF gør os andre til grin Radikale: DF gør os andre til grin Næste artikel Professor: Lad de tykke være i fred – de fysisk inaktive er et langt større problem Professor: Lad de tykke være i fred – de fysisk inaktive er et langt større problem