46 procent ser positivt på DF's udlændingepolitik

MENINGSMÅLING: Dansk Folkepartis udlændingepolitik deler danskerne i to næsten lige store grupper. Men et relativt flertal på godt 46 procent har en positiv holdning til DF's mærkesag.
Placeholder image
Pia Kjærsgaard blev selve inkarnationen på DF's udlændingepolitik. Politikken blev ikke just anset for stueren, men i dag er næsten hver anden dansker positivt stemt over for politikken. Foto: Carsten Lundager

Mens Dansk Folkepartis udlændingepolitik i partiets første år var forkætret og fordømt af alle andre partier, er det i dag de færreste danskere, der ser negativt på DF's udlændingepolitik. Det viser en ny meningsmåling fra A&B Analyse udført for Altinget.dk.

24 procent har en "meget positiv" holdning til DF's udlændingepolitik, mens 22,2 procent har en "delvis positiv" holdning. Omvendt har 26,3 procent en "meget negativ", og 14,2 en "delvis negativ" holdning til partiets udlændingepolitik. 11,5 har "hverken en negativ eller positiv" holdning til DF's politik på dette område. Under 2 procent ved ikke, hvad de skal mene om DF's udlændingepolitik.

"I betragtning af at det er den skrappeste udgave af udlændingepolitikken, man kan abonnere på, er det lidt overraskende, at så mange vælgere har en positiv opfattelse," siger lektor i statskundskab Johannes Andersen fra Aalborg Universitet og tilføjer:

"Mens der for tre-fire år siden var en bevægelse hos vælgerne i retning af, at "nu er der strammet nok på udlændingeområdet", tyder tallene på, at en del vælgere igen ser behov for stramninger. Det er en ny tendens."

Mens der for tre-fire år siden var en bevægelse hos vælgerne i retning af, at "nu er der strammet nok på udlændinge-området", tyder tallene på, at en del vælgere igen ser behov for stramninger. Det er en ny tendens.

Johannes Andersen, lektor i statskundskab (AAU)

Støtte fra hver femte EL-vælger
Undertallene viser, at vælgere fra Radikale og Enhedslisten har den mest negative holdning til DF's udlændingepolitik. Det er helt som ventet, men dog med den interessante tilføjelse, at hver femte af Enhedslistens vælgere primært har en positiv opfattelse af DF's udlændingepolitik.

Samme mønster ses hos Socialdemokraterne. Her har 62 procent en meget eller delvis negativ holdning til DF's politik over for udlændinge, men 19 procent af partiets tilbageværende vælgere ser primært positivt på DF's udlændingepolitik. Det er således ikke sikkert, at den socialdemokratiske åreladning til DF er helt stoppet.

Pia Kjærsgaard blev selve inkarnationen på DF's udlændingepolitik. 
Politikken blev ikke just anset for stueren, men i dag er næsten hver anden dansker positivt stemt over for politikken.
Pia Kjærsgaard blev selve inkarnationen på DF's udlændingepolitik. Politikken blev ikke just anset for stueren, men i dag er næsten hver anden dansker positivt stemt over for politikken. Foto: Ole Toft/Altinget.dk

At Dansk Folkepartis egne vælgere er begejstrede for partiets udlændingepolitik er ikke det mindste overraskende, men det er alligevel sjældent, man ser over 96 procent af et partis vælgere bakke op om et bestemt politikområde, mens kun 1 procent er imod.

Dansk Folkeparti kan derudover hente solid støtte hos Venstres vælgere, hvor knap 60 procent ser meget eller delvist positivt på DF's udlændingepolitik. 22 procent af Venstre-vælgerne har den modsatte opfattelse.

Også blandt Liberal Alliances vælgere har et klart flertal et positivt syn på DF's politik på området. Det er en interessant udvikling i betragtning af Liberal Alliances historiske udgangspunkt i Ny Alliance, der med "nok er nok" netop markerede en protest mod DF's afgørende indflydelse på udlændingeområdet.

Derimod ser Konservatives vælgere ud til at være mere kritiske over for DF's udlændingepolitik. Men både hos LA og Konservative, er undertallene så små, at de er behæftet med statistisk usikkerhed.

Radikalt medansvar
Den radikale integrationsordfører Liv Holm Andersen mener, at en del af forklaringen på tallene er "mediernes ret ensidige fokus på bandekrig og ekstremisme":

"Det er reelle problemer, men der har manglet highlight på de positive integrationshistorier. Når Venstre og Dansk Folkeparti samtidig fremmaner en populistisk myte om, at Danmark er blevet en åben ladeport for flygtninge, bliver folk bekymrede."

Men også Radikale Venstre kunne have tacklet udlændingedebatten bedre, erkender Liv Holm Andersen:

"Mit eget parti bærer en del af ansvaret. I iver efter at være modpol til alle de negative historier, har nogen nok opfattet det som om, at vi ikke tog befolkningens bekymringer tilstrækkelig alvorligt."

Gavn af polariseringen
DF's integrationsordfører Martin Henriksen er decideret opløftet over undersøgelsens resultat:
"Det giver et løft til mit i forvejen gode humør. Jeg tror, mange kan relatere det, vi siger, til de problemer, folk møder i hverdagen. For selvom udlændingeområdet fylder mindre i medierne, oplever mange, at problemerne bliver større."

At et stort mindretal af vælgerne er delvist eller meget negative over for DF's politik, får ikke Martin Henriksen til at ændre stil:

"Vi siger tingene skarpt, og der er folk, der synes, vi går lige til kanten. Vi vil gerne have nogle af de sidste 40 procent omvendt, men vi vil blive med at sige tingene klart," siger DF-ordføreren. 

Det er da også præcis, hvad samfundsforskeren forventer:
"Udlændingeområdet er et meget polariseret område, og DF går efter polariseringen. De skarpe meldinger bekræfter partiets kernevælgere, og området er velegnet til at gøre partiet synligt for nye vælgergrupper," siger Johannes Andersen.

Dokumentation

Spørgsmålet lød: Hvad er din holdning til Dansk Folkepartis udlændingepolitik?
Svarene fordelte sig således:

Meget positiv 24,0 %
Delvis positiv22,2 %
Hverken eller11,5 %
Delvis negativ  14,2 %
Meget negativ26,3 %

Ved ikke

1,8 %

Meningsmålingen er foretaget af A&B analyse på nettet for Altinget.dk blandt 1.063 politisk repræsentativt udvalgte svarpersoner. Svarerne er indsamlet i perioden 29/8 til 3/9 2013.


Politik har aldrig været vigtigere
Få gratis nyheder fra Danmarks største politiske redaktion
Ved at tilmelde dig Altingets nyhedsbrev, accepterer du vores generelle betingelser