Regeringen afsætter millioner til bedre uddannelse af pædagoger

PROFESSIONER: I forlængelse af handleplanen for pædagoguddannelsen afsætter uddannelses- og forskningsministeren nu et større beløb for at hæve kvaliteten.

(Arkivfoto)
(Arkivfoto) Foto: Ritzau Scanpix/ Søren Bidstrup
Toke Gade Crone Kristiansen

Studenter-tilfredshedsundersøgelser og analyser har de senere år peget på, at der er brug for at løfte kvaliteten på pædagoguddannelsen.

Blandt andet har antallet af undervisningstimer og de studerendes fremmøde været genstand for debat.

Det fik ministeriet til at nedsætte en følgegruppe for pædagoguddannelsen, som i sommer kunne præsentere en handlingsplan. Det er initiativerne fra den handlingsplan, som nu får midler tilført for at løfte kvaliteten af pædagoguddannelsen.

"Pædagoguddannelsen er måske den allervigtigste uddannelse, vi har. Det er pædagogerne, der giver vores børn en spændende hverdag, lærer dem at indgå i fællesskaber og hjælper udsatte. De spiller en unik rolle for, at vores børn får en god start på livet," forklarer uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) om prioriteringen.

Ministeriet oplyser i en pressemeddelelse, at man vil tilføre uddannelsen 17,5 millioner, og understreger samtidigt nogle af hovedinitiativerne i handleplanen, som altså vil få gavn af de tilførte millioner. 

Blandt initiativerne, som bliver fremhævet af ministeriet, er; at nye studerende får et tilbud om undervisning i god studieteknik, så de bliver bedre rustet til at studere. Derudover indføres der mødepligt til undervisningen på uddannelsens grundforløb, så nye studerende kan opbygge gode studierutiner. Et tredje initiativ er mere fagligt krævende prøver.

"Nu giver vi ekstra penge til professionshøjskolerne, så de kan gøre endnu mere for at klæde studerende grundigt på til de her vigtige opgaver," siger Tommy Ahlers. 

Dokumentation

Initiativerne i handleplanen for pædagoguddannelsen
- Synliggørelse af fuldtidsstudier (40 timer ugentligt i studerendes ugeplaner)
- Øgede studiekompetencer gennem studiestartsundervisning og tilrettelæggelse af uddannelsen – første fase
- Ny tilrettelæggelse af grundfagligheden (1. del af studiet)
- Kortlægning af omfanget af aflyste timer og erstatningstimer
- Tidligere udprøvning
- Mødepligt til planlagt undervisning i grundfagligheden 
- Mere krævende prøver
- Skærpelse af bedømmelsesgrundlaget
- Udvikling af best practice for studiedagene

Medlemmer af følgegruppen for pædagoguddannelsen
Direktør Hanne Meldgaard, Uddannelses- og Forskningsministeriet (formand)
Kontorchef Patrizia Marchegiani, Styrelsen for Forskning og Uddannelse 
Rektor Camilla Wang, Professionshøjskolen Absalon
Uddannelsesdirektør Peter Møller Pedersen fra UC Nordjylland 
Direktør Sami Boutaiba, Professionshøjskolen Absalon 
Dekan Anne Grethe Juul, Københavns Professionshøjskole 
Uddannelsesleder Anne Krogh, Professionshøjskolen UC Nordjylland 
Uddannelsesleder Susanne Tellerup, Professionshøjskolen VIA UC 


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Tommy Ahlers

Bestyrelsesmedlem, Concito, iværksætter, fhv. MF og uddannelses- og forskningsminister (V)
cand.jur. (Københavns Uni. 2001)