Alle Folketingets partier er blevet enige: Her er det nye teleforlig

DOKUMENTATION: Regeringen har indgået en aftale med samtlige af Folketingets partier om fremtidens telepolitik. Aftalen indeholder seks konkrete initiativer, der blandt andet skal sikre bedre mobildækning. Se alle initiativer her.

Danskerne i tyndtbefolkede områder skal have bedre mobil- og bredbåndsdækning.

Det er et af initiativerne i den nye aftale, som regeringen onsdag har indgået med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale og SF.

Den nye aftale fastsætter rammerne for dansk telepolitik med to principper med fire dertilhørende pejlemærker:

  • Markedsbaseret udrulning
    • Telepolitikken skal fremme et markedsbaseret grundlag for udrulning og udnyttelse af fremtidens teknologier
    • Telepolitikken skal på et markedsbaseret grundlag fremme adgang til det digitale samfund for borgere og virksomheder i hele Danmark.
  • Teknologineutral regulering
    • Telepolitikken skal fremme, at rammerne for private investeringer på teleområdet er enkle, klare og forudsigelige, samtidig med at barrierer og byrder for private investeringer i den digitale infrastruktur reduceres
    • Telepolitikken skal fremme velfungerende konkurrence og aktive forbrugere.

Derudover har partierne indgået en stemmeaftale om seks konkrete initiativer:

1. En forøget bredbåndspulje målrettet tyndtbefolkede områder
Parterne er enige om at foretage følgende justeringer af rammerne for tilskud fra bredbåndspuljen med henblik på i endnu højere grad at målrette puljen mod tyndtbefolkede områder:

Parterne er derudover enige om at forøge bredbåndspuljen med 60 millioner kroner i 2018, så der i alt udmøntes 100 millioner kroner i 2018. Der gennemføres en evaluering af puljen i 2020, herunder effekterne af stigningen i egenbetalingen.

2. Klare rammer for kommunernes indsats for lokal dækning
Parterne er enige om at indføre en ny hjemmel i teleloven, der sætter klare rammer for, hvordan kommunerne kan støtte udrulning af mobil- og bredbåndsinfrastruktur uden at påvirke konkurrencen på markedet negativt.

3. Fokus på kommunal sagsbehandling, masteleje med videre
Parterne er enige om at henstille til kommunerne, at de skal sikre optimale rammer for udrulningen af digital infrastruktur i lokale områder.

4. Etablering af et brancheforum
Parterne er enige om, at der nedsættes et nyt brancheforum i regi af Energistyrelsen som erstatning for Teleforum, der blev etableret i 2004. Forummet vil i første omgang have fokus på fremme af udrulningen af 5G i Danmark.

5. Styrkede muligheder for machine-to-machine-tjenester i Danmark
Parterne er enige om at ændre teleloven således, at gruppen af aktører, der kan tildeles nummerressourcer til såkaldte machine-to-machine-tjenester (M2M), ikke kun er teleselskaber, men også virksomheder og offentlige myndigheder, der anvender M2M-løsninger.

6. Ophævelse af bredbåndsgarantiordningen
Parterne er enige om at ophæve reglerne i teleloven om bredbåndsgarantiordningen fra 2013, da de aldrig er blevet anvendt i praksis og ikke længere vurderes at være nødvendige.

Se hele aftalen her.

Forrige artikel Aftale i hus: Se de 10 nye initiativer om deleøkonomi Aftale i hus: Se de 10 nye initiativer om deleøkonomi Næste artikel EU-Kommissionen advarer Danmark: Ryd op i reglerne for spritbilister og atomaffald EU-Kommissionen advarer Danmark: Ryd op i reglerne for spritbilister og atomaffald
Kjærsgaards og Thulesens forhold er blevet anstrengt

Kjærsgaards og Thulesens forhold er blevet anstrengt

ANALYSE: Modsætningerne i DF handler mere om stil og magtpositioner end om politisk uenighed. I valgkampen har der været gensidig irritation mellem Kjærsgaard og Thulesen, men der er ikke tale om to politiske fløje over for hinanden.