Alternativet udvider partiledelsen på ekstraordinært landsmøde

LANDSMØDE: Søndag afholdt Alternativet ekstraordinært landsmøde på café Kaffefair i Aalborg. Partiet udvider hovedbestyrelsen, blandt andet for at imødekomme udbrændthed blandt partiledelsen. 

Da medlemmerne af Alternativet på sidste års landsmøde ændrede partiets vedtægter, så gik det lige lovligt stærkt.

Derfor har partiets hovedbestyrelse indkaldt til et ekstraordinært landsmøde, der blev afholdt søndag i Aalborg for at rette op på de problemer, der havde sneget sig ind i vedtægterne. 

Et opgør med opgøret 
"Det handler i virkeligheden om, at vi skal afklare nogle lavpraktiske spørgsmål inden det kommende ordinære landsmøde i april," siger Poul Brandrup, der i januar tiltrådte som forperson i Alternativet, efter Michael Jellesmark trak sig fra hovedbestyrelsen af personlige årsager. 

På partiets landsmøde i maj sidste år blev det besluttet at tage et opgør med en overrepræsentation af københavnere i bestyrelsen. Et flertal af partiets medlemmer stemte dengang for, at medlemmerne af bestyrelsen fremover skulle bestå af ét medlem fra hver af de ti storkredse, men det har alligevel vist sig at være uhensigtsmæssigt. 

Blandt andet er det ikke muligt at leve op til kravet om en mangfoldig kønsfordeling, skriver hovedbestyrelsen i den liste over vedtægtsproblemer, som bestyrelsen udsendte i forbindelse med det ekstraordinære landsmøde.

Og så var opgøret med københavneriet ifølge flere af de fremmødte på landsmødet endt for langt i den anden grøft, fordi Københavns Storkreds nu kun er repræsenteret med ét medlem i hovedbestyrelsen, på trods af at hovedparten af partiets medlemmer er bosat i København. 

Udvider bestyrelsen
Poul Brandrup erkender, at timingen med det ekstraordinære landsmøde ikke er optimal kort før folketings- og europaparlamentsvalget. Han siger dog, at det ikke har været muligt at finde et hul i kalenderen før nu. 

"Der var en alternativ model i forbindelse med partiets femårs fødselsdag i november sidste år, men det var af rent praktiske årsager ikke muligt at tage diskussionen der. Til femårs fødselsdagen var der musik og dans, men der var ikke plads til en diskussion om vedtægter," siger Poul Brandrup.

Han forklarer, at det er den del af partiets modning, at man nu får rettet op på skønhedsfejlene i vedtægterne. 

"Historien er simpelthen, at Alternativet er et nyt parti. Da man startede, havde vi ikke vores fokus på vedtægter, og folk var aktive om en masse andet. Med de nye regler om blandt andet dataeskyttelse og partistøtte, så kræver det, at der blive strammet lidt op, og den struktur ligner så lidt den samme, som man har i andre partier."

Med søndagens afstemning vedtog medlemmerne af Alternativet at udvide hovedbestyrelsen med syv yderligere medlemmer, så bestyrelsen kommer til at bestå af 17 personer i alt. Forslaget blev vedtaget med 86 procent af stemmerne, og medlemmerne af bestyrelsen bliver valgt på partiets kommende ordinære landsmøde i april måned. 

Det skal blandt andet afhjælpe udbrændthed blandt partiledelsen, hvilket flere af de fremmødte fremhævede som et problem. 

Derudover besluttede et flertal på 84 procent af medlemmerne at stemme for det andet forslag på dagsordenen, der lader kandidater til folketings- og europaparlamentsvalg være opstillet i op til 24 måneder i stedet for de nuværende 18 måneder. Formålet med forslaget var at undgå, at kandidaterne skulle genvælges under en eventuel valgkamp. 

Forrige artikel Lang vej før Washington bliver tilfreds Lang vej før Washington bliver tilfreds Næste artikel Snit af målinger: Socialdemokratiet nærmer sig niveauet før OK18 Snit af målinger: Socialdemokratiet nærmer sig niveauet før OK18