Ambitiøs outsider overtager Socialministeriet

NYHEDSPORTRÆT: Efter 22 år som embedsmand på undervisningsområdet er Jens Strunge Bonde overraskende ny departementschef i Børne- og Socialministeriet. Som økonom og forhenværende forbindelsesofficer til Finansministeriet er han vant til betydelige budgetter, men erkender, at der venter ham en stor opgave.

Børne- og Socialministeriets nye departementschef, Jens Strunge Bonde, har fulgt en atypisk vej til Slotsholmens superliga.
Børne- og Socialministeriets nye departementschef, Jens Strunge Bonde, har fulgt en atypisk vej til Slotsholmens superliga. Foto: Privatfoto
Lasse Lange

Jens Strunge Bonde er ikke som de andre departementschefer.

To velkendte spor fører således til Slotsholmens fineste post.

Enten arbejder du dig stille og roligt op i det samme ministerium fra yngstefuldmægtig til specialkonsulent, kontorchef og endelig afdelingschef – eventuelt med en afstikker eller to til en styrelse under ministeriet undervejs – inden du tager det sidste skridt op som departementschef og dermed chef for hele den butik, du har arbejdet dig op igennem. Denne rute var tidligere gængs, men er ikke længere udbredt.

Den anden og mere moderne rute starter i Finansministeriet, der svinger taktstokken på Slotsholmen og har en finger med i spillet, når topstillingerne i centraladministrationen skal besættes. Gør du en god figur her, har du lagt et godt fundament til en videre karriere, der kan føre dig vidt omkring i staten, før du får fat på nøglerne til et af de 19 departementschefkontorer.

Jeg har både været ansvarlig for at håndtere tilskud på 35 milliarder kroner om året, ligesom jeg har siddet med indholdsstying og den seneste tid også med implementering og drift. På den måde føler jeg mig godt rustet til at arbejde med socialområdet.

Jens Strunge Bonde, Tiltrædende departementschef, Børne- og Socialministeriet

Jeg må erkende, at jeg ikke kommer med et stort domænekendskab. Det er en tilståelsessag.

Jens Strunge Bonde, Tiltrædende departementschef, Børne- og Socialministeriet

Uanset hvilken vej du tager, er det gavnligt, hvis du tidligt i din karriere aftjener et par års værnepligt på den stærkt karrierefremmende post som ministersekretær.

Men 49-årige Jens Strunge Bonde – han har hverken gjort det ene, det andet eller det tredje. Alligevel blev han onsdag udnævnt til departementschef i Børne- og Socialministeriet.

Der har nok været en forventning om, at hvis man trykkede på kontakten inde i styrelsen, så tændte lyset ude i klasseværelset, når man havde udstedt sin bekendtgørelse. Men sådan er virkeligheden ikke.

Jens Strunge Bonde, Tiltrædende departementschef, Børne- og Socialministeriet

“Det er rigtigt nok, at jeg ikke har taget den typiske vej, og jeg må erkende, at jeg ikke kommer med et stort domænekendskab. Det er en tilståelsessag,” siger Jens Strunge Bonde til Altinget.

“Så det er klart, at det bliver en stor opgave at sætte mig ind i. Men heldigvis får jeg et helt system fyldt med dygtige fagfolk til at hjælpe mig, ligesom min baggrund på mange andre måder klæder mig godt på,” fortsætter han.

Tæt på Finansministeriet
I 22 år har Jens Strunge Bonde bevæget sig rundt i Undervisningsministeriet system. Det seneste års tid som direktør for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, men mest markant har den nationaløkonomi-uddannede embedsmand i størstedelen af det seneste årti som afdelingschef med ansvar for økonomi reelt set fungeret som Undervisningsministeriets kasserer.

"Jeg har både været ansvarlig for at håndtere tilskud på 35 milliarder kroner om året, ligesom jeg har siddet med indholdsstying og den seneste tid også med implementering og drift. På den måde føler jeg mig godt rustet til at arbejde med socialområdet," siger han.

I stillingen som økonomiafdelingschef har Jens Strunge Bonde samtidig været Undervisningsområdets forbindelsesofficer til Finansministeriet. I næsten seks år har han således været så tæt på Finansministeriet, han kunne komme, uden at være en del af Finansens koncern.

“Jeg har ikke arbejdet i Finansministeriet, men jeg har blandt andet som afdelingschef med ansvar for økonomi både arbejdet tæt sammen med Finansministeriet, ligesom jeg har arbejdet med det brede blik i de arbejdsgrupper, jeg har siddet i sammen med andre ministerier,” siger Jens Strunge Bonde.

Som departementschef i Børne- og Socialministeriet vil Jens Strunge Bonde have et todelt fokus, beretter han.

“Jeg har et dobbelt mål med at gå derover. For det første skal jeg gøre det bedst muligt for ministeren og understøtte hendes politiske ambitioner ved at være det bedst mulige sekretariat for hende. For det andet ligger implementering mig meget på sinde. De politiske ambitioner og visioner skal realiseres i egentlige ændringer, som kan mærkes for borgerne.”

“Der har nok været en forventning om, at hvis man trykkede på kontakten inde i styrelsen, så tændte lyset ude i klasseværelset, når man havde udstedt sin bekendtgørelse. Men sådan er virkeligheden ikke. Det er enormt store sektorer med mange medarbejdere og komplekse styrings- og ledelsesstrukturer. Hvis man vil have en egentlig forandring derude, så skal man have et skarpt fokus på at forandre medarbejdere og lederes adfærd.”

Nyorganisering er ikke et problem
Som ny departementschef i Børne- og Socialministeriet overtager han et departement, der har været igennem en række forandringer de senere år. Så sent som i 2015 blev det lagt sammen med indenrigsområdet i Social- og Indenrigsministeriet, der imidlertid blev splittet op igen allerede året efter, da Børne- og Socialministeriet blev dannet i forbindelse med regeringsudvidelsen. De mange omvæltninger ser den nye chef dog ikke som en uoverstigelig udfordring.

“Det er klart, at det er en opgave at få alting til at fungere, når man har et ministerium, der har været udsat for en bodeling. Men trods alle forandringerne, har kernen i Socialministeriet jo været holdt sammen gennem alle årene. Den slags forandringer ligger inden for det, vi skal kunne håndtere som embedsmænd,” siger Jens Strunge Bonde.

Ambitiøs leder
Den nye departementschef beskrives som en målrettet, målfast og beslutningsstærk leder, hvilket ganske vist kan være mere ligetil, når man arbejder i en butik, man kender indgående. Alle, Altinget har været i kontakt med, beskriver ham som gennemgribende dygtig og kompetent. Jens Strunge Bonde går for at være ordentlig, imødekommende og jovial og forsøger gerne at bruge humor i sit arbejde, hvilket han nogen gange lykkedes med, ligesom han gerne fyrer en frisk bemærkning af ved kaffemaskinen.

Den nye departementschef i Børne- og Socialministeriet bliver set som ambitiøs af både sig selv og folk med kendskab til ham. Alligevel har han, trods flere tilbud udefra, været i det samme ministerium i 22 år – kun afbrudt af nogle måneders ophold i Beskæftigelsesministeriet i 1990’erne.

“Den primære årsag til, at jeg er blevet på undervisningsområdet, er, at jeg drives af engagement. Det er virkelig et område, jeg brænder for,” forklarer Jens Strunge Bonde.

Den nye departementschef ser flere ligheder mellem undervisnings- og socialområdet.

“På begge områder er trivsel helt afgørende. Om det så handler om at sætte de bedste mulige rammer for børn eller socialt udsatte. Samtidig er begge dele områder, hvor man skal arbejde sammen med mange forskellige fagligheder, hvilket jeg godt lide,” siger Jens Strunge Bonde.

“Samtidig er områderne organiseret på nogenlunde tilsvarende måder, hvor kommunerne løser en række af opgaverne på det centrale niveau. Så jeg har masser af erfaring med store offentlige opgaver, hvor kommunerne er udførende.”

Karrieretrampolinen
Jens Strunge Bonde har de senere år taget et par hastige skridt op i Slotsholmens hierarki. I 2014 blev han udvalgt til det prestigefyldte Spot-talentudviklingsprogram under Finansministeriet og Moderniseringsstyrelsen for embedsmænd, der vurderes at kunne avancere til en topstilling som styrelsesdirektør eller departementschef inden for kort tid.

Året efter, i oktober 2015, blev han så direktør for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, der de senere år har fungeret som lidt af en karrieretrampolin, og i denne uge, endnu 15 måneder senere, har han altså så taget springet helt op som departementschef.

“Spot har været meget nyttigt. Det har styrket mit netværk og fokus på implementering og givet mig en meget klarere bevidsthed om de mere tværgående administrationspolitiske dagsordener og et skarpt fokus på høj effektivitet og kvalitet, som helt bestemt har hjulpet mig til at kunne tage de skridt, som jeg har taget karrieremæssigt de sidste par år,” siger han.

Jens Strunge Bonde stammer fra Aarhus, men bor i dag på Frederiksberg med sine børn, som han var på vej ud at kælke med, da Altinget fangede ham på telefonen kort efter hans udnævnelse.

Jens Strunge Bonde tiltræder officielt stillingen som departementschef i Børne- og Socialministeriet mandag 20. februar, når vinterferien er overstået.

Dokumentation

BLÅ BOG: Jens Strunge Bonde
f. 5. oktober 1967 i Aarhus

2017-: Departementschef, Børne- og Socialministeriet

2015-2017: Direktør, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

2009-2015: Afdelingschef, Undervisningsministeriet, Økonomi- og Koncernafdelingen

2008-2009: Afdelingschef, Undervisningsministeriet, Koncernafdelingen

2007-2008: Afdelingschef, Undervisningsministeriet, Afdelingen for Videregående Uddannelse

2005-2008: Kontorchef, Undervisningsministeriet, Uddannelsespolitisk Kontor

2003-2005: Kontorchef, Undervisningsministeriet, Ledelsessekretariatet

1997-2003: Sagsbehandler, Undervisningsministeriet, Uddannelsespolitisk kontor

1997: Sagsbehandler, Beskæftigelsesministeriet

1995-1997: Sagsbehandler, Undervisningsministeriet, Universitetsafdelingen

1991-1999: Underviser i Nationaløkonomi på Handelshøjskolerne i Århus og København

Uddannelse
1994: cand.oecon. fra Århus Universitet med nationaløkonomisk linjebetegnelse

Privat
Bor på Frederiksberg

Har tre sønner (en på to år og to på 10 år)

I sin fritid er han sammen med sine børn, læser bøger, ror eller ser amerikansk fodbold, mens han forsøger at glemme, hvor skidt det går for AGF


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Jens Strunge Bonde

Departementschef, Social- og Ældreministeriet
cand.oecon. (Aarhus Uni. 1994)