Ammitzbøll-Bille: Nogle kommuner tænker 'Går den, så går den'

SÆRTILSKUD: Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille diskuterer gerne enkeltkommuners økonomi med borgmestre. Men han undrer sig over, at også mange velpolstrede kommuner søger om særlig støtte.

Som borgmester skal man også være parat til at begå sig som lokal lobbyist på Slotsholmens bonede gulve. På samme måde er det en central del af en indenrigsministers stillingsbetegnelse at lytte, når en lokal repræsentant banker på døren.

For nyligt var det Halsnæs Kommunes borgmester, Steffen Jensen (S), der bankede på økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Billes (LA) dør for at bede om en midlertidig ekstra håndsrækning fra de kommunale særtilskudspuljer, som netop nu er under behandling i hans ministerium.

Altinget ville gerne have interviewet Simon Emil Ammitzbøll-Bille om besøget og brugt anledningen til at spørge ind til de mere generelle overvejelser, som ligger til grund, når særtilskudspuljerne skal fordeles.

Ikke mindst, hvordan de konkrete kommuner udvælges.

Men i den forgangne uge kunne det kun blive til skriftlige svar. De kommer så her:

Spørgsmål: Gør den slags besøg, som eksempelvis Halsnæs' besøg, indtryk? 

"Det giver mulighed for, at kommunerne kan uddybe det, de har skrevet i deres ansøgning. Vi spørger ind til kommunernes tal og forklaringer, og det betyder, at vi får et bedre billede af, hvad det er for nogle udfordringer, kommunerne står med – men jo også, hvordan de arbejder med at løse dem."

"Særtilskuddene er jo rettet mod nogle særlige udfordringer. Ved sådan en snak kan vi også drøfte, hvordan kommunerne når til at kunne klare sig uden at få særtilskud fra staten. For det er et klart mål at undgå, at de lander permanent 'på støtten'."

Ser på det samlede billede
Spørgsmål: Hvordan forholder du dig til at skulle se på tværs af landet og de forskellige kommuners mange behov – hvad lægger du vægt på, når pengene skal fordeles?

 "Vi ser på det samlede billede af kommunernes økonomiske situation ud fra deres ansøgninger og en række kommunaløkonomiske nøgletal. Disse nøgletal afspejler blandt andet, hvordan befolkningen er sammensat i de enkelte kommuner, hvilket beskatningsgrundlag de har, hvordan beskæftigelsessituationen er, og hvor mange udgifter til børn og unge de har."

"I forbindelse med ansøgningerne om tilskud fra hovedstadskommunernes egen pulje er der tre hovedkriterier: Hvordan befolkningen er sammensat i kommunen, hvilke særlige udfordringer der er for kommunen lige nu, og hvilke vedvarende økonomiske udfordringer den har."

Velpolstrede kan også have udfordringer
Spørgsmål: Hvad tænker du om, at en stor del af de kommuner, som ansøger om den særlige støtte, i forvejen er relativt velpolstrede med likvide midler?

"Der er nogle af de kommuner, der har søgt, som ikke har et reelt behov for særtilskud, men tænker "Går den, så går den". For samlet set har kommunerne 47 mia. kr. på kistebunden. Nu ser vi jo på en lang række andre tal end likviditetstallene, for en kommune skal jo heller ikke "straffes" for at holde igen og spare op til planlagte investeringer eller lignende."

"Men når nogle forholdsvist velstående kommuner alligevel søger, kan det dels skyldes, at det for alle kan være svært at få alle ender til at mødes i et budget, selv hvis man har en god økonomi. Og dels, at man ikke ønsker, at der er tilskudsmuligheder, der går ens næse forbi."

Forrige artikel Vestager: Hvis vi kun lever i hver vores digitale verden, forsvinder demokratiet Vestager: Hvis vi kun lever i hver vores digitale verden, forsvinder demokratiet Næste artikel Ny formand for socialrådgiverne: Ny formand for socialrådgiverne: "De politiske udfordringer står i kø"