Første dag i Rigsretten: Anklagere afviser betydning af centralt notat

På det første møde i rigsretssagen mod Inger Støjberg var det anklagerne, der førte ordet, og her kom det frem, at de ikke tillægger et centralt ministernotat nogen virkning. Kom med Altinget til retsmøde.

Inger Støjberg sad under det første retsmøde i Eigtveds Pakhus i København sammen med to af sine forsvarere, René Offersen og Nicolai Mallet.
Inger Støjberg sad under det første retsmøde i Eigtveds Pakhus i København sammen med to af sine forsvarere, René Offersen og Nicolai Mallet. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Sine Riis Lund

Så sad hun der. I centrum for den blot anden rigsretssag i danmarkshistorien inden for de seneste 100 år.

Med to forsvarere ved sin side kunne Inger Støjberg torsdag høre anklagerne læse anklageskriftet op imod hende med påstand om, at hun har forbrudt sig mod loven om ministres ansvarlighed.

Anklager Anne Birgitte Gammeljord bemærkede, at der i virkeligheden er tale om “et enkelt bevistema”. At bevisførelsen i sin enkelthed kan koges ned til spørgsmål som disse:

Blev der den 10. februar udstedt en instruks til Udlændingestyrelsen om adskillelse? Var instruksen i strid med Menneskeretskonventionen og forvaltningsretlige grundprincipper? Var instruksen iværksat af Inger Støjberg? Og var hun bekendt med en ulovlig administration?

“Anklagernes opfattelse er, at der kan svares ja til alle disse punkter,” lød det fra Anne Birgitte Gammeljord.

Paptallerkener og slagord for Inger

Eigtveds Pakhus på Asiatisk Plads i København sætter de næste tre måneder scenen for en rigsretssag mod Inger Støjberg.

Uden for retssalenes mure har hele sagen om adskillelse af unge asylpar længe været genstand for hårde ordvekslinger. Om udlændingepolitik. Om personen og politikeren Inger Støjberg.

Men inden for væggene i Rigsretten gælder kun én ting. Om Inger Støjberg som udlændinge- og integrationsminister i 2016 forsætligt eller groft uagtsomt har givet en ulovlig instruks om uden undtagelser at adskille alle asylpar, hvor den ene var mindreårig. Om hun kan dømmes efter ministeransvarlighedslovens § 5.

Til at afgøre den sag sidder 26 dommere bænket fordelt på tre rækker i Rigsretten, 13 politisk udvalgte dommere side om side med 13 højesteretsdommere, rigets øverste juridiske ekspertise.

De 26 dommere er placeret i den ene ende af lokalet og med front mod presse og tilhørere i den anden ende.
De 26 dommere er placeret i den ene ende af lokalet og med front mod presse og tilhørere i den anden ende. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Her kunne dommerne, pressen og andre tilhørere lytte til en gennemgang af regelsæt, organisationsdiagrammer og første del af en gennemgang af det faktiske forløb.

“Beklager, det kan virke lidt tørt,” bemærkede anklager Anne Birgitte Gammeljord indledningsvist.

De næste mange timer i retssalen bestod da også fortrinsvist af oplæsning af sagens mange dokumenter som mails og notater.

Højtoplæsningen blev iblandet lyden fra støttere til Inger Støjberg, der havde taget opstilling udenfor med bannere fra Foreningen for Frihed og Demokrati, dannebrogsflag, samt paptallerkener med Støjbergs så karakteristiske røde knold og plakater med slagord som "For Frihed støtter Støjberg".

“Hun gør jo bare det bedste, hun kan for Danmark, og det vil vi gerne bakke op om,” forklarede en af deltagerne til Altinget om årsagen til at bruge dagen foran retssalen.

En af støtterne til Inger Støjberg havde fundet plads på Eigtveds Pakhus inden starten på rigsretssagen.
En af støtterne til Inger Støjberg havde fundet plads på Eigtveds Pakhus inden starten på rigsretssagen. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Med taler, musik og bannere viste en række borgere deres opbakning til Inger Støjberg.
Med taler, musik og bannere viste en række borgere deres opbakning til Inger Støjberg. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

En trefork og lidt ild ud af munden

Indenfor lod Inger Støjberg sig ikke synligt mærke af sin hovedrolle i sagen og havde endda overskud til at joke med Roald Als, Politikens politiske satiretegner.

“Jeg bliver lidt skuffet, hvis det ikke bliver en tegning med horn, trefork eller lidt ild ud af munden,” lød det muntert fra Inger Støjberg, da hun passerede tegneren.

Forinden havde Inger Støjberg til pressen erklæret sig “forberedt til tænderne” og udtrykt klar forventning om frifindelse.

Men i retssalen vil de to anklagere det anderledes. Den ene, Jon Lauritzen, gennemgik time efter time de mange dokumenter i sagen. 

Jeg bliver lidt skuffet, hvis det ikke bliver en tegning med horn, trefork eller lidt ild ud af munden,” lød det muntert. 

Inger Støjberg, Folketingspolitiker og tidligere udlændinge- og integrationsminister

Dokumenter, der blandt andet siger noget om dagene omkring udsendelsen af pressemeddelelsen den 10. februar 2016 med flere versioner i spil. Og mails fra bekymrede ansatte i ministeriet, hvor en refererer, at Inger Støjberg om risikoen for at få en dom for den iværksatte administration skulle have sagt, “at det er værd at tage en dom på”.

Jon Lauritzen læste også op fra en henvendelse fra Røde Kors, hvor medarbejdere “har observeret faldende trivsel, hos nogle i alvorlig grad”.

“Adskillelsen har for flere af de mindreårige betydet dårlig nattesøvn, manglende appetit, øgede depressionssymptomer, isolation, manglende lyst til skolegang, øget behov for ro og selvskadende adfærd,” oplæste Jon Lauritzen fra mailen fra Røde Kors den 4. marts 2016.

Et helt centralt ministernotat

Torsdag var det første egentlige retsmøde i sagen, og det første ud af fire her i starten, hvor anklagerne skal forelægge sagen for Rigsretten.

Anne Birgitte Gammeljord og Jon Lauritzen skal i løbet af disse fire dage gennemgå de skriftlige beviser i sagen og redegøre for sagens faktiske omstændigheder, herunder gøre klart for dommerne, hvad de mener er sagens hovedproblemstillinger.

Derfor gjorde forsvarerne heller ikke endnu meget væsen af sig. Blot to gange brød de ind, men den ene gang fik man konturerne af en uenighed, der kan blive essentiel for sagen. 

Det er det notat, som Inger Støjberg nærmest ud af det blå hev frem under Instrukskommissionens afhøringer. Et ministernotat godkendt i det interne sagssystem dagen før den udsendte pressemeddelelse, der åbnede for individuel sagsbehandling af de unge asylsøgende par. 

Fakta

Sagen kort 

I januar 2016 skrev Berlingske Tidende artiklen “Barnebrude bor med voksne ægtefæller på asylcentre i Danmark”. Fra en minibus i Bruxelles kastede tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg sig ind i sagen med et Facebook-opslag.

Den 10. februar 2016 fulgte hun op med en pressemeddelelse med besked om, at ingen asylansøgere under 18 år fremover måtte indkvarteres i danske asylcentre sammen med en ægtefælle eller samlever.

Pressemeddelelsen kom sammen med en telefonisk samtale samme dag til at fungere som en undtagelsesfri instruks, vurderer Instrukskommissionen i en beretning om sagen fra december 2020. Her er vurderingen også, at den var “klart ulovlig”.

Umiddelbart efter pressemeddelelsen var afsendt, begyndte udlændingemyndighederne at udmønte praksisændringen på de danske asylcentre.

I perioden den 10. februar 2016 til 16. november 2016 blev 32 par berørt af instruksen. Heraf nåede 23 par at blive adskilt, inden praksisændringen blev stoppet. Blandt parrene var de yngste piger 15 år. Den ældste mand var 32.

Den 2. februar 2021 stemte et stort flertal i Folketinget for at rejse en rigsretssag mod Inger Støjberg for at have overtrådt loven om ministres ansvarlighed. Anklagen går på, at Inger Støjberg har forbrudt sig mod Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, forvaltningsloven og almindelige forvaltningsretlige grundsætninger.

Det er blot anden gang i mere end 100 år, at Rigsretten er blevet aktiveret. 
 

Jon Lauritzen satte selv ord på, at det er et notat, “som forventes at blive et centralt omdrejningspunkt i sagen”.

Inger Støjbergs ene advokat, René Offersen, spurgte ind til, om anklagerne ikke er af den opfattelse, “at ministernotatet har virkning”.

Men det mener anklagerne ikke. Jon Lauritzen forklarede ganske kort, at de ikke finder, at ministernotatet skal tillægges virkning på grund af den instruks, der efterfølgende blev givet med en undtagelsesfri ordning.

Læs også
 

Dom inden jul

Jon Lauritzen mente dog, at Rene Offersen her foregreb det videre forløb i retssagen, og det var formanden for Rigsretten, Thomas Rørdam, enig i.

“Vi er i gang med en forelæggelse”, pointerede han og gjorde klart, at det derfor ikke var nu, at den ordveksling skulle tages.

Men det kommer anklagerne og forsvarerne helt sikkert til senere.

De fire dage med forelæggelse er opvarmning til en rigsretssag, der er sat til at have retsmøder til udgangen af november måned. Rigsretten forventer at afsige dom inden jul. 

Ved afslutningen på denne første dag i Eigtveds Pakhus stod Støjbergs støttere klar med bannere og toner i højtaleren fra Sebastians sang "Du er ikke alene".

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Anne Birgitte Gammeljord

Bestyrelsesformand, Augustinus Fonden, advokat (H), Rovsing & Gammeljord Advokater
cand.jur. (Københavns Uni. 1980)

Jon Lauritzen

Advokat, partner, DLA Piper
cand.jur.

René Offersen

Advokat (H) og partner, Offersen:christoffersen
cand.jur. (Aarhus Uni. 1990)