Aukens skov-projekt vækker undren

SKOV: Ida Auken (SF) vil hæve støtten til rejsning af ny skov. Det sker, netop som to rapporter har anbefalet det stik modsatte - nemlig at bruge penge på eksisterende skov. Aukens kurs vækker undren hos både eksperter og aktører.
Foto: Colourbox
Anders Jerking
Det vækker dyb undren, at miljøminister Ida Auken (SF) vælger at hæve støtten til privat skovrejsning, netop som to rapporter har slået fast, at man får mest natur og biodiversitet for pengene, hvis man i stedet satser på tiltag i de eksisterende skove.

"Skal man nå målet om at standse tilbagegangen i biodiversitet, så hjælper det ikke at plante træer på en flad pløjemark. Så skal man i stedet satse på at redde de stumper af natur, der findes i de eksisterende skove," siger lektor Hans Henrik Bruun, Københavns Universitet.

Ida Auken fortalte i sidste uge, at hun vil hæve tilskudsordningen til privat skovrejsning. Det skal sikre, at "vi får mere og bedre skov", fastslog hun i en pressemeddelelse.

Vismænd: Ikke hensigtsmæssigt 
Hendes initiativ kommer kort efter, at Det Miljøøkonomiske Råd i dets 2012-rapport undersøgte, hvordan målet om at standse tabet af biodiversitet bedst kan nås. Vismændene understreger, at der mangler en indsats i den eksisterede skov og påpeger, at den nuværende politik ikke er hensigtsmæssig:

"En del af den danske naturindsats er rettet mod at skabe helt nye naturområder både gennem skovrejsning og nye vådområder. I forhold til en målsætning om at beskytte biodiversiteten på land bidrager dette på kortere sigt ikke væsentligt, da det ud fra en biologisk vurdering er vigtigere at gøre en indsats for at beskytte arterne i deres nuværende levesteder," skriver vismændene, som dog tilføjer, at ny natur kan tjene andre formål end biodiversitet.

Huspriser eller biodiversitet   
Vismændenes rapport blev i sidste uge fuldt op af en ekspert-rapport, hvor 42 universitetseksperter undersøger, hvordan tabet af biodiversitet kan stoppes. Eksperterne pointerer, at 65 procent af de truede, rødlistede arter er knyttet til skovene, og at 40 procent af de truede arter kun findes i skovene. Derfor understreger eksperterne, at der brug for en målrettet indsats i skovene:

"At lave bynær skovrejsning på den måde, det gøres nu, giver os primært noget grønt at se på, øger vores velbefindende og værdien af vores huse, men det hjælper kun i begrænset omfang den truede biodiversitet," skriver forskerne og fortsætter:

"Det tager lang tid at genskabe de truede arters levesteder: en moden skovbund, et gammelt hult egetræ, en naturlig skovlysning og store døde træstammer. Derfor vil det generelt tage mange årtier, før de nyplantede skove vil kunne bidrage til overlevelsen af de truede og sjældne arter."

To forskellige mål 
Hans Henrik Bruun har været med til at skrive ekspert-rapporten. Han undrer sig over, at miljøministeren i sin pressemeddelelse hævder, at initiativet skaber bedre skov.

"Pressemeddelelsen er forkert, for på sigt får man selvfølgelig mere skov, men man får ikke bedre skov. Vi kan ikke bruge pengene to gange. Hvis vi bruger dem på ny skov, så kan vi ikke bruge dem på bedre skov, som sikrer biodiversiteten," siger han og fortsætter:

"Det er fint, at man gerne vil plante ny skov for at sikre grundvand og få bynær skov, men så skal man bare ikke sige, at det er for at få bedre natur."

Hans Henrik Bruun peger på, at det politiske mål fra 1980'erne om at fordoble skovarealet i denne sag strider mod målet om at standse tabet af biodiversitet.

"Målet om at standse tabet af biodiversitet er først kommet til senere, og når vi kun har en begrænset mængde penge, så kommer målene til at stride imod hinanden," siger han.

Skovforening: Behov for indsats nu 
Dansk Skovforening er glad for, at Ida Auken har fokus på skovene. Men foreningen er enig med forskerne i, at de eksisterende skove bør prioriteres først.

"Vi støtter helhjertet målet om en fordobling af skovarealet, men hvis man skal prioritere, og hvis man vil opfylde 2020-målet om biodiversitet, så bør man satse på de eksisterende skove frem for skovrejsning," siger foreningens kommunikationschef, Martin Einfeldt.

Han fortsætter:
"Har man et 2020-mål for biodiversitet, så opnår man intet i forhold til det ved at rejse ny skov."

Martin Einfeldt understreger, at Dansk Skovforening mener, at samfundet rigeligt har råd til en indsats for både ny og eksisterende skov. Han mener derfor ikke, at målet om at fordoble skovarealet som udgangspunkt er i konflikt med målet om at standse tabet af biologisk mangfoldighed.

"På meget langt sigt er målene ikke konkurrerende, men at stoppe tabet af biodiversitet kræver helt akut handling. Der skal bruges penge nu, og bruger man pengene på at rejse skov, så bliver der færre penge til biodiversitet. Men grundlæggende burde der være penge til begge dele."

Auken: Det styrker biodiversitet 
Miljøminister Ida Auken fastholder i en skriftlig kommentar til Altinget, at det er fornuftigt at hæve tilskuddet til skovrejsning.

"Regeringen har et klart politisk mål om at øge skovarealet i Danmark. Vi har brug for at gøre noget aktivt, hvis vi vil have mere skov i Danmark, og det vil vi. Med den nye tilskudsordning giver vi private et øget incitament til at rejse ny skov og dermed bidrage til en positiv udvikling," skriver ministeren, der understreger, at ordningen giver bedre skove, fordi staten stiller krav til, at skovene skal indeholde hjemmehørende eller lokalitets-tilpassede arter.

Fordi der stilles krav til arterne, vil forslaget også gavne biodiversiteten, mener Auken:

"Den danske fauna hører naturligt hjemme i den type skov, som er oprindeligt hjemmehørende, eller som er tilpassede til danske forhold. Når vi styrker indsatsen for disse arter med den nye tilskudsordning, vil det helt naturligt også have en positiv indvirkning på biodiversiteten," skriver Auken i sit svar.

 
Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Ida Auken

MF (S), fhv. miljøminister (SF)
cand.theol. (Københavns Uni. 2006)