B 132 (Sundheds- og Ældreministeriet)

Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af mærkning med brailleskrift på pakninger med lægemidler til dyr.

Beslutningsforslag som fremsat

Følg B 132 Indførelse af mærkning med brailleskrift på pakninger med lægemidler til dyr
(Sundheds- og Ældreministeriet)

2/5
2019
1/3
2019
Forrige artikel L 133 (Udlændinge- og Integrationsministeriet)(Vedtaget) Næste artikel L 60 A (Undervisningsministeriet)