B 136 (Sundheds- og Ældreministeriet)

Forslag til folketingsbeslutning om ligestilling af krav til sprogkundskaber og kvalifikationer mellem læger i Danmark, der er uddannet i henholdsvis EU/EØS og tredjelande.

Beslutningsforslaget handler om at sikre patientsikkerheden i Danmark. Det skal ske ved at sørge for, at personer fra andre EU-/EØS-lande end Danmark og resten af Norden, der ansøger om dansk lægeautorisation eller anerkendelse som speciallæge i Danmark, mødes med de samme krav til sprogkundskaber og samme test af kvalifikationer som ansøgere, der er statsborgere og/eller uddannet i lande uden for EU/EØS.

I dag er det sådan, at læger fra lande uden for EU/EØS skal igennem en omfattende ansøgningsproces for at kunne virke som læger i Danmark. Der stilles imidlertid ikke nær samme krav til læger/speciallæger fra EU-/EØS-lande grundet EU's regler for gensidig anerkendelse af erhvervskvalifikationer.

I Danmark bør vi ikke acceptere, at EU forhindrer det danske Folketing i at vedtage regler, som sikrer et højt niveau af patientsikkerhed. Hensynet til EU og arbejdskraftens frie bevægelighed bør ifølge forslagsstillerne ikke stå over hensynet til patientsikkerheden.

Beslutningsforslag som fremsat

Følg B 136
(Sundheds- og Ældreministeriet)

9/5
2018
23/3
2018
Forrige artikel B 102 (Erhvervsministeriet) Næste artikel B 139 (Folketinget)