B 48 (Undervisningsministeriet)

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af reglerne for elevfordeling på gymnasierne.

Formålet med dette beslutningsforslag er at pålægge undervisningsministeren at tage initiativ til at fastlægge nye fordelingsregler, der kan sikre en bedre fordeling af elever på de almene gymnasier, hvor der tages hensyn til integration og sammenhængskraft - særlig i områder med en stor andel af elever med udenlandsk baggrund og i byområder, hvor der er opstået tradition for, at etnisk danske unge søger nogle gymnasier og unge med udenlandsk baggrund søger andre gymnasier.

Beslutningsforslag som fremsat

Følg B 48
(Undervisningsministeriet)

26/1
2018
6/12
2017
Forrige artikel B 45 (Justitsministeriet) Næste artikel B 51 (Sundheds- og Ældreministeriet)