B 73 (Udenrigsministeriet)

Forslag til folketingsbeslutning om midlertidigt at suspendere EU's forhandlinger med Tyrkiet om en udvidelse af toldunionen.

Med beslutningsforslaget pålægges regeringen officielt at tilkendegive i EU, at forhandlingerne med Tyrkiet om en udvidelse af EU's toldunion midlertidigt bør suspenderes, indtil de demokratiske rettigheder i Tyrkiet er sikret.

Forslaget begrundes med, at de demokratiske rettigheder dagligt krænkes i Tyrkiet, og at menneskerettighedssituationen er yderst kritisk. Siden kupforsøget i juli 2016 er denne situation kun blevet værre. Det giver ifølge forslagsstillerne ikke mening, at EU forhandler en udvidelse af toldunionen med et land, hvor demokratiet reelt er sat ud af kraft.

Forslaget er taget tilbage af forslagsstillerne.

Beslutningsforslag som fremsat

Følg B 73
(Udenrigsministeriet)

9/2
2018
Forrige artikel B 71 (Justitsministeriet) Næste artikel B 74 (Udenrigsministeriet)