Ballade i skov-udvalg

SKOV: Friluftsrådet forlader Skovpolitisk Udvalg i protest, fordi udvalget fokuserer for meget på skattelettelser og for lidt på bedre adgangsforhold. Andre grønne organisationer har også overvejet at gå.
Skovens dybe, stille uro - Uenigheden i Skovpolitisk Udvalg er så stor, at Friluftsrådet nu forlader udvalget.
Skovens dybe, stille uro - Uenigheden i Skovpolitisk Udvalg er så stor, at Friluftsrådet nu forlader udvalget. Foto: colourbox
Anders Jerking
Kun få måneder før Skovpolitisk Udvalg skal aflevere sine anbefalinger, forlader Friluftsrådet udvalget i protest. Rådet mener, at udvalget stik imod kommissoriet fokuserer alt for meget på økonomien i privat skovdrift og alt for lidt på at forbedre adgangsforholdene for befolkningen.

"Vi kan ikke komme til at diskutere reelle forbedringer for friluftsliv. Vi diskuterer de private skoves økonomi og erhvervsinteresser, som ligger ud over, hvad udvalget er nedsat for, og nu er grænsen nået," siger Anker Madsen, som har været Friluftsrådets repræsentant i udvalget.

Skovpolitisk Udvalg blev nedsat af miljøminister Karen Ellemann (V) sidste sommer. Af kommissoriet fremgår det, at udvalget blandt andet skal komme med anbefalinger til, hvordan man kan "fastholde og udvikle skovene som et velfærdsgode, hvor befolkningen sikres muligheder for friluftsliv og naturoplevelser." Kommissoriet vakte begejstring i Friluftsrådet - ikke mindst fordi rådet følte, at Grøn Vækst-aftalen ikke havde givet forbedrede muligheder for friluftsliv.

"Vi var begejstrede. Det var godt, at friluftsliv var trukket så stærkt frem i udvalgets kommissorium," siger Anker Madsen.

Men allerede da udvalgsmedlemmerne blev udpeget, fik rådet bange anelser om, at udvalget i højere grad var et erhvervspolitisk udvalg. Således fik DI plads i udvalget, mens f.eks. Danmarks Idræts-Forbund fik afslag på en anmodning om at blive en del af arbejdet.

Strid om anemoner 
Efterfølgende mener Friluftsrådet, at de bange anelser er blevet bekræftet.

"Skovforeningen og Landbrug & Fødevarer blokerer for, at vi kan få forbedret vilkårene for at færdes i naturen. De ønsker kun frivillige aftaler, mens vi vil have generelle betingelser," siger Anker Madsen og nævner konkret, at man ikke engang har kunnet opnå enighed om den såkaldte 'anemoneregel', der vil give folk lov til at færdes i skovbunden i nærheden af veje og stier - for eksempel for at plukke anemoner.

"Det vil ikke koste skovejerne noget," siger han.

Friluftsrådets frustration er ikke blevet mindre af, at Skovpolitisk Udvalg nu sidder og arbejder med anbefalinger om lettelser af ejendomsskatter og bo- og arveafgifter - selv om driftsøkonomi slet ikke indgår i udvalgets kommissorium.

"Vi har ikke noget imod at diskutere økonomi, men vi kan ikke være med, hvis Skovforeningen og Landbrug & Fødevarer ikke samtidig vil drøfte forbedringer for friluftslivet," siger Anker Madsen, som peger på, at de privatøkonomiske spørgsmål måske havde fyldt mindre, hvis Naturstyrelsen - som i udvalget repræsenterer statens skove - havde spillet en mere aktiv rolle.

Bæredygtighed er også økonomi
Dansk Skovforenings repræsentant i udvalget, Hans Hedegaard, ønsker ikke at diskutere udvalgsarbejdet, før anbefalingerne er afleveret, men han understreger, at økonomi er en vigtig del af udvalgets arbejde.

"Driftsøkonomien hæmmer udviklingen af nogle af de værdier, som samfundet efterspørger, derfor bliver man nødt til at diskutere det," siger han og afviser, at foreningen skulle blokere for forbedringer af friluftsmulighederne. Han vil ikke diskutere konkrete forslag, men henviser til foreningens hjemmeside. Her står:

"Den brede befolkning har allerede masser af muligheder for naturoplevelser i skovene. Ingen af disse muligheder er truede eller behøver yderligere 'sikring'".

Friluftsliv bliver del af anbefalinger 
Formanden for Skovpolitisk Udvalg, Erik Bisgaard Madsen, ønsker ikke at kommentere diskussionerne i udvalget, før udvalget er kommet med sine anbefalinger.

"Men det er naturligt, at der i et bredt sammensat udvalg kan opstå interessekonflikter, som kan spidse til i den afsluttende fase, og det er beklageligt, at Friluftsrådet har valgt at træde ud," siger han.

Erik Bisgaard Madsen understreger, at udvalget fortsat vil drøfte, hvordan mulighederne for friluftsliv i skovene kan forbedres.

"Udvalget vil se på incitamenter og barrierer i forhold til de samfundsgoder, der efterspørges, for eksempel friluftsliv, biodiversitet, grundvandsbeskyttelse og udfordringer på klimaområdet. Derfor drøftes skovbruget generelt, herunder privatskovbrugets vilkår," siger han og oplyser, at udvalget på sit første møde blev enigt om, at ordet bæredygtighed også indbefatter økonomisk bæredygtighed.

Grønne organisationer tøver
Det er imidlertid ikke kun Friluftsrådet, som har overvejet at forlade udvalget. WWF Verdensnaturfonden, DOF og Verdens Skove (tidligere Nephentes) har en fælles repræsentant i udvalget. De holdt mandag møde om sagen, hvor de besluttede at fortsætte i udvalget.

"Man oplever frustrationer undervejs og føler, at det går op ad bakke, men vi mener, at der stadig er mulighed for at præge arbejdet, og derfor bliver vi siddende," siger organisationernes fællesrepræsentant i udvalget, Jan Kunstmann.

Også Danmarks Naturfredningsforening bliver foreløbig i udvalget.

"Friluftslivet er også vigtigt for DN, men vi bliver siddende så længe, at vi har håb om, at der kommer anbefalinger ud af det, som kan gøre en forskel. Udvalgsarbejdet er ikke slut endnu," siger DN's udvalgsmedlem, Nora Skjernaa Hansen.

Skovpolitisk Udvalg regner med at aflevere sine anbefalinger inden sommerferien.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion