Biavlere: Engelbreth useriøs i sin fremstilling af dræberhonningbier

REPLIK: Rune Engelbreth udpeger avlede honningbier til at være en trussel mod naturens vilde bier. Det er både absurd og forkert, skriver Danmarks Biavlerforening, der ikke mener, at debattøren har sine videnskabelige argumenter i orden.

Af Knud Graaskov
Formand, Danmarks Biavlerforening

At honningbier gør naturen gold er en absurd og fuldstændig udokumenteret påstand – heldigvis.

Honningbier, vilde bier og en række andre insekter udfører et for naturen livsvigtigt arbejde med at sikre en effektiv bestøvning, så planterne kan danne frø og frugt.

Det er en opgave, som kræver en indsats fra alle gode kræfter, og der er hårdt brug for alle insekter, som kan bidrage hertil.

Rune Engelbreth Larsen er med god grund fascineret af naturens mange vidunderlige foreteelser.

Desværre har denne fascination medført en udpræget mangel på proportionssans. Rune Engelbreth Larsen fremsætter en nærmest endeløs række af fuldstændigt vanvittige, absurde og udokumenterede påstande i et debatindlæg på Altinget.

Honningbier er en naturlig del af insektbestanden
For eksempel påstår Rune Engelbreth Larsen, ”at bistader med honningbier ikke er en del af naturen”.

Må jeg i al stilfærdighed gøre opmærksom på, at honningbierne har levet på jorden i over 100 millioner år. Ikke i bistader naturligvis, men bl.a. i hule træer.

Honningbierne er ligeså naturligt forekommende i den danske natur som alle de vilde bier og har sammen med andre insekter været med til at udvikle og berige den mangfoldige natur, som vi alle ønsker det bedste for.

Nye undersøgelser foretaget af Aarhus Universitet viser, at hvor der er mange honningbier, er der også mange vilde bier – og omvendt.

Dette resultat peger på, at det er kvaliteten af det omkringliggende miljø, som er afgørende for, hvor mange bier, der kan finde et livsgrundlag.

Er der mange bier, skyldes det, at fødegrundlaget er stort, dvs. at insekterne har adgang til et stort og varieret udvalg af blomster, buske og træer fra forår til efterår. Og netop i naturområder er der derfor behov for såvel honningbier som vilde bier.

Engelbreth opstiller falske modsætninger
Der er generelt mangel på bestøvere i Danmark. Et mangelfuldt fødegrundlag, blandt andet på grund af de store monokulturer og den massive anvendelse af sprøjtegifte, har reduceret den mangfoldighed af blomstrende vækster, som honningbier, vilde bier og alle øvrige insekter er afhængige af.

Hertil kommer for de vilde biers vedkommende en stor mangel på egnede levesteder. Desværre hjælper insekthoteller ikke meget på det problem, da de fleste vilde bier lever og formerer sig i jorden.

Rune Engelbreth Larsen opstiller en falsk modsætning, når han udpeger honningbierne til at være en trussel mod de vilde bier.

Honningbier og vilde bier er på godt og ondt i samme båd. Udsat for de samme trusler fra en ensidig landbrugsproduktion under omfattende anvendelse af giftige bejdsemidler og sprøjtegifte. Men honningbier og vilde bier drager også alle fordel af en sund og varieret natur.

At udpege honningbier som en trussel for vilde bier er udtryk for en helt enestående proportionsforvrængning. Det er ødelæggende, at fokus flyttes fra den egentlige årsag over på den påståede konkurrence, som der ikke er videnskabeligt belæg for.

Vil man de vilde bier, honningbierne og andre bestøvende insekter det godt, skal der i stedet fokuseres på at skabe et fødegrundlag og egnede redesteder uden massiv anvendelse af sprøjtemidler – ikke kun i nationalparker, men i hele landet.  

Danske biavlere bidrager efter bedste evne til at opretholde en mangfoldig natur.

Økologisk honningproduktion vil næppe øge antallet af honningbier i Danmark – desværre, da flere bier vil være et godt bidrag til at sikre en mangfoldig natur.

Forrige artikel Forstander: Dannelse sker også ved høvlebænken Forstander: Dannelse sker også ved høvlebænken Næste artikel Produktionsskole: Har Christiansborg fattet vores virkelighed? Produktionsskole: Har Christiansborg fattet vores virkelighed?
 • Anmeld

  Morten DD Hansen · Chefkratlusker

  Man kan ikke blæse & have mel i munden

  Det her er ganske simpel BI-ologi. Hvis præmissen er, at vore bier mangler føde, og at et forvaltnings-relevant tiltag derfor er flere blomster.... så vil der nødvendigvis være en konkurrencesituation derude. Der vil altid være konkurrence om forudsigelige resurser. Det er simpelthen et biologisk grundvilkår. Hvad skulle ellers begrænse bestandene af bier? Hvis der var rigeligt med mad, ville bestandene eksplodere.

  Overalt i verden forskes der i konkurrence mellem honningbier og vilde bier, og resultaterne hober sig op. De peger i mange forskellige retninger, fordi man ofte ender med at måle på andet end det, man egentlig havde til intention, akkurat som det gælder for neonikotinoiderne. Men selvfølgelig kan man måle, at der er mindre tilgængelig mad, når honningbierne har været der; det er jo ikke raketvidenskab, det her.

  At der er mange honningbier dér, hvor der er vilde bier og vice versa.... det er jo lige præcist humlen ved det hele. Bierne flokkes jo om maden. Man har truffet en politisk beslutning om, at man vil sætte husdyr (og honningbier er altså husdyr; hvis det var vilde dyr, ville de bo i hule træer, og der ville være langt færre) ud i vore naturområder, men det er dumt at påstå, at det skulle gavne naturen.

  Endelig: En ting er pollen, en anden ting er nektar, som vore sommerfugle jo er helt afhængige af. I et landskab med rigelige nektarresurser kan sommerfugle producere langt flere æg end i et nektarløst landskab. Så jo, i et landskab, der kronisk mangler blomster, er der naturligvis en kæmpe konkurrence om resurserne.

  Herbertsson, 2016 et al. Competition between managed honeybees and wild bumblebees depends on landscape context. Basic and applied ecology 17, 609-616

  Hudewenz et al. 2013. Competition between honey bees and wild bees and the role of nesting resources in a nature reserve. Journal of Insect Conservation 17, 1275–1283

  Wallisdevries et al, 2012. Changes in nectar supply. A possible cause of widespread butterfly decline. Current Zoology 58, 384−391

  Torne-Noguera et al, 2016. Collateral effects of beekeeping. Impacts on pollen-nectar resources and wild bee communities. Basic and Applied Ecology 17, 199-209

  Hudewens et al, 2015. Red mason bees cannot compete with honey bees for floral resources in a cage experiment. - Ecology and Evolution 5, 5049-5056

 • Anmeld

  Morten DD Hansen · Chefkratlusker

  Blæse & have mel, version 2

  Det mest iøjnefaldende eksempel på blæseoghavemelimunden i biavlernes oplæg fik jeg slet ikke kommenteret:

  Biavlerne synes, at vi skal kæmpe for mere mad til bierne. Det må nødvendigvis betyde, at de er fødebegrænsede. Der er med andre ord konkurrence mellem bestøverne. Men biavlerne hævder også, at planterne er bestøvningsbegrænsede, dvs. at de mangler bestøvere (hvortil honningbien hører). Men hvis blomsterne mangler bestøvere, må det betyde, at der er rigelig med nektar og pollen derude. Med andre ord har vore bier en fest? Begge udsagn kan jo for pokker ikke være rigtige.

  Eller også forholder verden sig således, at vore vilde blomsters udbredelse begrænses af levestederne. Blomsterne er ikke bestøvningsbegrænsede, og der er konkurrence om godterne, dvs. blomsternes nektar og pollen. Al evidens peger naturligvis i denne retning.

 • Anmeld

  Morten DD Hansen · Chefkratlusker

  Den inderlige ligegyldighed....

  der fra officielt hold møder de vilde danske biarter, der lyder pragtfulde navne som pragtbuksebi, blåhatjordbi og klokkehumle, kan undre. I betragtning af, hvor meget de vilde bier fylder i landene omkring os, fx i Sverige. https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6425-9.pdf

  I Danmark kan myndighedernes indsats for bier række til at promovere økologisk biavl. Og fremme, at der sættes honningbistader (med eksotiske racer af honningbier) op i vore statslige naturområder. Mens det er helt op til frivillige kræfter at kæmpe for Danmarks bi-biodiversitet.

 • Anmeld

  Thomas Riedel · Direktør

  Vi skal ikke have husdyr til at fortrænge de vilde arter

  Det vil være en katastrofe for den trængte biodiversitet, hvis biavlerne får lov til at sætte tambier ud i naturen. På min egen matrikel ser jeg dagligt resultatet af at være omkranset af hobbyavlere: De vilde arter er ikke til stede, hverken sommerfugle eller bier, - til gengæld sidder der 1-2 honningbier i hver eneste blomst i haven. Det er så deprimerende. Og jeg bryder mig ikke en gang om den honning, som naboerne prøver at bestikke mig med.

 • Anmeld

  Lars Brøndum · Naturhistoriker

  Hvad er formålet med de danske naturområder?

  Lad os én gang for alle slå fast, at de honningbier, som de danske biavlerne bruger i dag, har ligeså lidt med den oprindelige brune bi at gøre som en jerseyko har at gøre med en urokse; Det er muligt at de har en fælles stamform, men den moderne honningbi er fremavlet via krydsninger af udenlandske racer med det ene formål at frembringe et husdyr, der dels er yderst produktiv, når det gælder produktionen af honning, og dels har et mildere temperament, der gør at den er nemmere at arbejde med - akkurat som jerseykoen er blevet fremavlet for en højere mælkeproduktion med særlig høj fedtprocent.

  Det er dermed ligeså naturligt at støde på en honningbi i vores naturområder, som det vil være at støde på en jerseyko på den afrikanske savanne.

  Når det er sagt, så er det væsentligste i debatten om de danske naturområder, at vi gør os det klart, hvad formålet med områderne egentlig skal og bør være. Skal naturen være natur for naturens og arternes egen skyld? Eller skal de sidestilles med landbrugsarealer, hvor formålet - frem for noget andet - er produktion?

  Hvis formålet med vores natur er produktion, så giver det god mening at sætte honningbier ud, for det er usandsynligt svært at samle honning fra vilde bier. Men hvis det primære formål er natur for naturens egen skyld, så virker det alt andet lige noget sært at sætte 19 millioner husdyr ud, der skal konkurrere mod de vilde bestøvere om de i forvejen begrænsede ressourcer. Det svarer til at konstatere, at der er mangel på mad til de danske hjortedyr for derefter slippe en flok kødkvæg ud på samme areal.

  At Knud Graaskov i øvrigt i samme sætning kan påstå, at naturen mangler bestøvere samtidig med, at der er for lidt mad til de bestøvere, der findes i naturen i forvejen, viser om noget biavlernes mangel på (selv)indsigt når det gælder natur.

 • Anmeld

  Rasmus Ejrnæs · Seniorforsker, Aarhus Universitet

  Nekselø

  Sidste sommer besøgte jeg Nekselø i juli måned på en udmærket sommerdag. Vi gik øen rundt og svælgede i kysternes flotte naturlige græslandsvegetation. Især var det fascinerende at se hele bakkesider dækket af blomstrende bredbladet timian.

  Desværre var der ikke andet end honningbier. Overalt i de vilde blomster på Nekselø var der honningbier og kun ganske få humlebier og nærmest ingen enlige bier.

  Jeg har siden fået oplyst at staten har sanktioneret at biavlerne kan bruge de danske øer som avlsstationer for tambier.

  Det er virkelig godt lobbyarbejde at få kommercielt motiveret tilplastring af naturområder med honningbier til at fremstå for beslutningstagerne som et grønt og positivt tiltag. Problemet er jo altså bare, at det ikke passer.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Kulturbestøvning af kulturplanterne

  Det vil vel ikke være rimeligt at overlade bestøvningen af vores kulturafgrøder til hvad naturen formår af sig selv ?

  Vi er mange der gerne vil have mad på bordet, og ligesom naturen ikke kan forsyne os alle med vildt fra skoven - selv om alt sprang i skov - kan vi heller ikke undvære kulturbien i bestøvningsarbejdet af de kulturafgrøder der er en meget væsentlig forudsætning for hele samfundet.

  Danmark er nu engang ikke et uberørt vildnis, men et opdyrket område med 5½ mill indbyggere der skal have behovet for velfærd opfyldt.

  Rune Engelbreth og hans ligesindede vil nok også betakke sig for at blive overladt til 1700-tallets Danmark.

 • Anmeld

  Lars Brøndum · Naturhistoriker

  Lad endelig husdyrene blive på landbrugsarealerne

  Bertel Johansen - du har helt ret, honningbierne skal selvfølgelig være på vores landbrugsarealer, hvor de kan hjælpe med at bestøve afgrøderne - og i øvrigt give os honning i samme ombæring. På det punkt er der ikke forskel på honningbier og andre husdyr - deres formål er at producere fødevare til os.
  Der hvor honningbier dog ikke hører hjemme er i vores naturområder, for her bør det netop være naturen der har første prioritet.
  Der er ingen der taler imod honningbier generelt - det vi taler imod er at sætte husdyr ud i naturområder, hvor de vil være i direkte konkurrence med de vilde bestøvere.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Hvad er naturområder ?

  - nu har bier jo en ret stor aktionsradius, så i praksis vil det være ret umuligt at friholde de fleste såkaldte "naturområder" der jo som flest også er ret kultiveret - bare på en anden måde.

 • Anmeld

  Bo K. Stephensen

  Bier

  Hvad er det for en undersøgelse fra Arhus universitet, der viser, at hvor der er mange honningbier, er der også mange vilde bier ?. Ved du det Morten D. D eller Lars Brøndum ?.
  Men at selv de mindste øer skal beriges med bier i massevis og kassevis + Natura2000 områder viser jo, at der er noget galt med den danske naturforvaltning.

 • Anmeld

  Allan Christensen · Kemiingeniør

  Økologisk biavl

  Det er en ulykke af dimensioner om pesticider, kunstgødning og antibiotika mod forventning ikke har kunnet bidrage til produktion af sundere og mindre naturødelæggende økologisk honning.

  At kalde honning produceret uden brug af pesticider for økologisk er en hån over for naturen, en hån over for vore efterkommere og ikke mindst, en hån over for alle der interesserer sig for økologi og som har bidraget til bevarelse af naturen medmindre, at denne brug af ordet økologisk om honning produceret uden brug af pesticider udspringer af en ærlig og oprigtig overbevisning om, at det er muligt at producere sundere og mindre naturødelæggende økologisk honning uden brug af pesticider end med brug af pesticider.

 • Anmeld

  Morten DD Hansen · Chefkratlusker

  "Useriøse" Rune Engelbreth bakkes utvetydigt op

  af en helt ny artikel i et af verdens førende tidsskrifter. Magrach et al, 2017. Honeybee spillover reshuffles pollinator diets and affects plant reproductive success. https://www.nature.com/articles/s41559-017-0249-9.pdf

  Jeg har for en sikkerheds skyld oversat resuméet:

  ”I løbet de seneste årtier er mængden af opdrættede honningbier vokset globalt. Opdrættede honningbier bruges specielt i masseblomstrende afgrøder. Efter endt afgrøde-blomstring søger honningbierne ofte ud i naturlige habitater – en såkaldt spillover-effekt. I denne undersøgelse påviser vi for første gang betydningen af denne spillover-effekt i et blomsterrigt skovlandskab, hvor der sker ændringer i bestøvningsnetværket, som medfører en direkte negativ effekt på bestøvningen af en almindelig vild planteart. Spillover af honningbier medfører en omrokering af plante-bestøver-interaktionerne gennem øget konkurrence med andre bestøvere. Derudover betyder honningbiernes appetit efter de dominerende blomster, at disse blomsters frøsætning hæmmes, fordi honningbiernes mange besøg i de enkelte blomster forhindrer selve pollenrørets vækst. Dette studie skriger derfor på en nødvendig forståelse af vægtningen mellem landbrugets behov for bestøvning og dén effekt som de opdrættede honningbier har på de vilde planter og på andre bestøvere”

  Med andre ord: Det, som Rune siger. Lyt til de voksne.