Blå borgmestre efterlyser flere penge til velfærd

RUNDSPØRGE: Mens Venstre går til valg på nulvækst i den offentlige sektor, efterspørger en række af partiets borgmestre nye penge til at styrke velfærden. Andre kan godt nøjes med det, de har.

Blandt andet udgifterne til et stigende antal ældre, vil de kommende år sætte de kommunale budgetter under pres.<br>
Blandt andet udgifterne til et stigende antal ældre, vil de kommende år sætte de kommunale budgetter under pres.
Foto: co
Kim Rosenkilde

Det er ikke alle steder i Venstres bagland, at ambitionen om nulvækst – eller et såkaldt udgiftsstop – i den offentlige sektor vækker begejstring.

En rundspørge Altinget har foretaget blandt 25 af landets borgmestre viser, at der i det lokale Danmark er et udbredt ønske om flere penge til at styrke velfærden. Også blandt borgerlige borgmestre.

Af de blå borgmestre, der indgår i rundspørgen, svarer syv, ja til, at der fra central hånd bør afsættes flere penge, som kan bruges til at styrke velfærden i netop deres kommune.

En af dem er Bjarne Nielsen (V), der er borgmester i Langeland Kommune.

Vi vil gerne omprioritere penge inden for den offentlige sektor, sådan at vi bruger færre penge på asyl og udviklingsbistand, men så til gengæld flere penge på sundheds- og ældreområdet.

Kristian Jensen (V), Næstformand for Venstre

”Vi oplever jo et stigende pres på hele vores ældresektor. I modsætninge til alle andre aldersgrupper her på Langeland, så stiger andelen af borgere over 65 år. Så der får vi brug for flere midler til det,” siger Bjarne Nielsen.

Velfærd kræver investeringer
Også hans partifælle og borgmesterkollega i Assens Kommune, Søren Steen Andersen, svarer ja på spørgsmålet, om han har behov for flere penge til velfærd i sin kommune.

For ham handler det imidlertid først og fremmest om at få frigjort midler til anlægsinvesteringer, som skal sikre velfærden.

Der er nemlig et skrigende behov i hans kommuner for at sikre, at de fysiske rammer på blandt andet plejecentre og daginstitutioner ikke forfalder.

”Derfor er det først og fremmest en højere anlægsramme, jeg mener, der er behov for. Hvis ikke vi investerer og vedligeholder nu, bliver det bare endnu dyrere, og så kommer det til for alvor til at gå udover velfærden,” siger Søren Steen Andersen.

Flest røde ønsker flere penge
Den Christiansborg-politiske kampzone om den offentlige sektors økonomi smitter dog også noget af på, hvordan borgmestrene overordnet svarer på spørgsmålet om penge til velfærd.

For godt nok er der syv borgerlige borgmestre, der efterlyser flere penge. Men der er samtidig otte andre borgerlige borgmestre, der mener, at de kan klare sig for det, de har nu.

Ser man på svarene fra borgmestrene fra Socialdemokraterne og SF, er der noget større enighed om at ønske flere penge. Kun en enkelt mener, at det ikke er nødvendigt.

”Ja vi kan altid godt bruge flere penge til velfærd. Vi kan godt bruge flere varme hænder her,” lyder svaret eksempelvis fra Middelfarts borgmester, Steen Dahlstrøm (S).

Ingen modsætning til udgiftsstop
Hos Venstre bekymrer det ikke partiets næstformand Kristian Jensen det mindste, at flere af partiets borgmestre ønsker flere penge, når nu partiet går til folketingsvalg på nulvækst.

Der er ingen modsætning mellem de to ting, lyder det fra Kristian Jensen. Tværtimod.

”Det harmonerer rigtig godt. For vi vil gerne omprioritere penge inden for den offentlige sektor, sådan at vi bruger færre penge på asyl og udviklingsbistand, men så til gengæld flere penge på sundheds- og ældreområdet,” siger Kristian Jensen.

Ifølge Venstre skal der spares en milliard om året på asylområdet. Hvis ulandsbistanden samtidig sænkes til 0,7 procent af BNI, vil det samlet frigive 20 milliarder kroner frem til 2020. Heraf skal de 16 gå til ældre og sundhed.

Drop puljerne
Den nærmere fordeling mellem regioner og kommuner vil først blive fastlagt i forbindelse med de årlige økonomiforhandlinger. Og står det til Venstre, skal kommunerne selv have lov til at prioritere, hvordan de vil prioritere eventuelt nye penge.

”Nu kan jeg ikke svare for alle de borgerlige partier. Men Venstres udgangspunkt er, at det skal gå ud i kommunerne i stedet for i statslige puljer. Der går alt for mange ressourcer til administration og dokumentation i forbindelse med puljerne,” siger Kristian Jensen.

Det glæder både Langelands borgmester Bjarne Nielsen og borgmesteren Søren Steen Andersen fra Assens, hvis de kunne slippe for de statslige puljer fremover. Noget som flere andre borgmestre på tværs af blå og rød blok også støtter op om i Altingets rundspørge.

Og skulle Venstre vinde valget og få magt til at fastholde nulvæksten, så skal det nu nok også gå, mener Langelands borgmester.

”Nu er vi kommet igennem flere år med minus-vækst. Så skal vi jo nok kunne klare nulvækst,” siger Bjarne Nielsen.

Dokumentation

Sådan har vi spurgt
Er der behov for, at der fra central hånd afsættes flere penge, som kan bruges til at styrke velfærden i din kommune?

Dem har vi spurgt
De 25 borgmestre er kontaktet telefonisk. Der er så vidt muligt forsøgt at opnå en bred spredning både geografisk, mellem land- og bykommuner og politisk.

Fordeling på partier:

13 fra Venstre
2 fra Konservative
8 fra Socialdemokratiet
1 fra SF
1 fra lokalliste

Fordeling geografisk:

10 fra Sjælland
8 fra Jyllands
3 fra Fyn - 3 fra de øvrige øer

Sådan er der svaret

Ja:  15 (heraf 7 fra partier i blå blok og 8 fra partier i rød blok)
Nej: 8 (7 fra blå blok og en fra rød blok)
Ved ikke: 2 (en fra blå blok og en fra rød blok)

Af hensyn til flere af de deltagendes ønske om anonymitet udspecificeres svarene ikke på enkelte partier.


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Bjarne Nielsen

Regionsrådsmedlem (V), Region Syddanmark, fhv. borgmester (V), Langeland Kommune
diverse uddannelser (Søværnet), HF (Svendborg Gymnasium 1977)

Kristian Jensen

Direktør, Green Power Denmark, fhv. udenrigsminister, MF og næstformand for Venstre
bankassistent (Unibank Lemvig 1993)

Søren Steen Andersen

Borgmester (V), Assens Kommune, bestyrelsesmedlem, Den Sociale Investeringsfond og Pension Danmark
Elektriker (Syddansk Erhvervsskole 1997)

0:000:00