Børsting skal få ældre til at blive længere i job, men må ikke røre millionpulje

TÆNKETANK: Ny seniortænketank må kun komme med udgiftsneutrale forslag, selv om der er afsat en kvart milliard til pulje, som skal få ældre til at udskyde pensionen. Kommissoriet skal ikke tages så bogstaveligt, mener Dansk Folkeparti.

Regeringen og Dansk Folkeparti har torsdag præsenteret en ny tænketank, som skal understøtte et længere og bedre arbejdsliv for seniorer.

Seniortænketanken er et produkt af den pensionsaftale, som regeringen og Dansk Folkeparti indgik i juni sidste år.

"Seniorerne udgør en værdifuld arbejdskraftreserve for virksomhederne, som oplever rekrutteringsudfordringer – og tænketanken skal være med til at sætte fokus på, hvordan vi i fællesskab kan sikre, at endnu flere seniorer kan og vil blive på arbejdsmarkedet," siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V).

Må ikke røre pulje på 250 millioner
Under ledelse af tidligere LO-formand Harald Børsting skal tænketanken næste sommer nedkomme med forslag til, hvordan man kan få ledige seniorer i arbejde og seniorer i job til at blive længst muligt.

Men de initiativer, som tænketanken foreslår, skal samlet set være neutrale for de offentlige finanser. Det fremgår af kommissoriet for tænketanken.

Børsting og co. må med andre ord ikke foreslå noget, der koster penge, medmindre de samme penge samtidig spares et andet sted i systemet.

Regeringen og Dansk Folkeparti har ellers i selv samme pensionsaftale, som tænketanken udspringer af, afsat en pulje på 250 millioner kroner, der frem mod 2025 skal finansiere initiativer, der kan styrke ældres muligheder for at blive længere på arbejdsmarkedet.

DF undsiger kommissorium
Udover de fem millioner kroner, som det koster at drive den nye seniortænketank, står puljen indtil videre urørt. Det oplyser Beskæftigelsesministeriet.

Ministeriet bekræfter samtidig over for Altinget, at det ikke er hensigten, at de resterende 245 millioner kroner skal bruges til at finansiere tænketankens anbefalinger.

Dansk Folkeparti mener dog ikke, at kommissoriets ordlyd skal tages så bogstaveligt.

"Seniortænketanken kan undersøge alt og komme med forslag til alt, og så er det os politikere, der afgør, hvad der så kommer igennem. Jeg skal jo ikke udelukke, at vi finder lidt ekstra penge, men det kommer jo helt an på, hvilke forslag der kommer ud af deres arbejde," siger Bent Bøgsted (DF).

Men I har allerede afsat en kvart milliard til præcis samme formål. Virker det så ikke lidt skørt, at de ikke må foreslå noget, der koster penge?

"Som jeg ser det, kan tænketanken byde ind med stort set alt det, de har lyst til. Vi er bare ikke forpligtet til at gennemføre det, de kommer med. Det er vores job at vurdere, om det er realistisk at gennemføre og økonomisk ansvarligt," siger Bent Bøgsted.

Jamen hvorfor skriver man så i kommissoriet, at deres forslag ikke må koste penge?

"Det er noget, Finansministeriet altid gør. Det skal man ikke lægge så meget i. Nu skal tænketanken have arbejdsro indtil sommeren 2019, og så må regeringen til den tid vurdere, hvad der er muligt og økonomisk ansvarligt at gennemføre," siger han.

Løkke lukkede identisk tænketank
Harald Børsting har selskab af syv andre såkaldt sagkyndige i den nye tænketank. Det drejer sig om Danske A-kassers formand, Torben Poulsen, NNF-formand Ole Wehlast, VIVE-direktør Mickael Bech, Ældre Sagens formand, Bjarne Hastrup, PFA-direktør Allan Polack, Per K. Larsen, der er landsformand for Danske Seniorer, VIA-direktør Louise Gade samt en endnu unavngiven repræsentant fra Senior Erhverv.

Derudover er otte pladser reserveret til repræsentanter for arbejdsmarkedets parter, som er fordelt mellem LO, FTF, AC, DA, Lederne og KL.

I foråret 2015 nedsatte daværende beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen (S) en seniortænketank med et nærmest identisk formål.

Men den blev omgående lukket, da Lars Løkke Rasmussen (V) overtog regeringsmagten få måneder senere.

DA havde svært ved at se udfordringen i 2015
Dansk Arbejdsgiverforening forholdt sig særdeles skeptisk til den daværende seniortænketank.

"Vi er stadig ved at indfase en række reformer – først og fremmest tilbagetrækningsreformen – som skal virke fuldt ud. Den del er stadig i proces, og alt peger på, at det går den rigtige vej. Derfor har jeg svært ved at få øje på, at der skulle være en særlig udfordring her,” sagde underdirektør Erik Simonsen dengang til Ugebrevet A4.

Den tidligere seniortænketank havde Jens Kramer Mikkelsen i spidsen og var derudover bemandet af Aalborg-professor Tine Rostgaard, SFI-direktør Torben Tranæs, Jyske Bank-direktør Sven Blomberg, bestyrelsesmedlem ved Grundfos Holding 2011 Ingelise Bogason, forfatter og foredragsholder Trine Sick, landskoordinator for Senior Erhverv, Bert van Malkenhorst, og FO-leder i Aarhus Torben Dreier.

Ifølge Bent Bøgsted er der stor forskel på den nye og den gamle tænketank.

"Den nye tænketank består af fagfolk, mens den gamle primært bestod af forskere. Og i det nye kommissorium får de frie hænder til at undersøge stort set alt, mens de var låst lidt mere i den gamle tænketank," siger han.

Forrige artikel Regionernes økonomiaftale er på trapperne Regionernes økonomiaftale er på trapperne Næste artikel Alternativet vil alligevel regulere skolemad: Foreslår plantebaseret mad i København Alternativet vil alligevel regulere skolemad: Foreslår plantebaseret mad i København