Borgmester: Centraliseringslogik lider under vrangforestillinger

REPLIK: Et varieret arbejdsmarked i alle dele af landet er afgørende, fordi det er med til at styrke det private erhvervsliv, som vi alle sammen er afhængige af, skriver Holger Schou Rasmussen, borgermester i Lolland Kommune. 

Af Holger Schou Rasmussen
Borgmester, Lolland Kommune

Bo Nissen Knudsen er stærkt kritisk over for regeringens plan om at flytte statslige arbejdspladser fra hovedstadsområdet til resten af landet.

I hans optik er faglige hensyn helt ligegyldige, og han siger ligeud, at jeg som borgmester er ”pisseligeglad” med om Nota kommer til at fungere, så længe der kommer skatteydere til Lolland Kommune.

Det underliggende præmis er, at specialiserede arbejdspladser kun kan ligge i København, og at det i øvrigt mest er for resten af landets skyld, at man fra statens side har valgt at koncentrere statslige arbejdspladser her.

Det er noget vrøvl, men det er ikke overraskende.  Det er præcis den logik, der over de seneste 20-30 år har skabt et stærkt centraliseret Danmark. Det har ikke bare været til skade for yderområderne, men for hele Danmark.

Sagen er jo, at hovedparten af eksporterhvervene ligger uden for de store byer, og hvis deres grundlag forsvinder, så siger vi også farvel til den velstand, der betaler for vores fælles velfærdsinstitutioner. Og skal vi støtte det private erhvervsliv, så er der behov for et varieret arbejdsmarked i alle dele af landet.

Specialisering uden for hovedstaden
Lad mig slå fast, at det er helt afgørende, at Nota også i fremtiden bliver en højt kvalificeret arbejdsplads. Danmark skal selvfølgelig fortsat yde den nødvendige støtte til folk med læsehandicap, og det kræver specialiserede og dedikerede medarbejdere.

I debatten kan man undertiden få indtryk af, at den slags arbejdspladser kun kan ligge i København. Det er forkert.

Lindholm ved Vordingborg var for eksempel en førende forskningsinstitution inden for veterinærsygdomme, inden den blev lukket og flyttet til Lyngby, og vi har allerede en række private virksomheder på Lolland, der ligesom Nota er unikke i en dansk sammenhæng og har brug for stærkt specialiseret arbejdskraft.

Jeg indrømmer gerne, at mit kendskab til Nota på forhånd var begrænset, og sådan er der nok også mange, der har det med Ortofon, Maribo Seed eller Alpha Laval.

Ikke desto mindre er det virksomheder, som er globalt førende på deres specialer og placeret på Lolland. Det siger meget om den centraliseringslogik, som Bo Knudsen repræsenterer, at det skulle være helt umuligt at gøre noget tilsvarende på det offentlige område.

Fortidens synder
Jeg er ked af, at der er medarbejdere hos Nota, der nu er blevet stillet i en vanskelig situation. Det må også forudses, at der sker et vist tab af viden i forbindelse med flytningen.

Det har vi selv iagttaget, når funktioner på Lolland er blevet flyttet ud af kommunen.

Problemet er, at vi gennem årtier har lidt under den vrangforestilling, at specialisering nødvendigvis forudsætter centralisering. Det er noget vrøvl.

Som Udbetaling Danmark for eksempel viser, kan man sagtens høste stordriftsfordele ved at samle funktioner uden at gøre det i de største byer. Og som både private og offentlige virksomheder har vist, kan man udmærket skabe et højt specialiseret fagligt miljø i en decentral kontekst.

Problemet er, at vi lider under fortidens synder. Staten har systematisk samlet OG centraliseret sine funktioner. På Lolland forstår vi udmærket medarbejdernes frustration, for vi har gennem årene set mange af vores venner og medborgere stå i den samme situation.

Derfor kan det også ærgre mig, at vi i Danmark ikke fra starten fik prioriteret vækst og udvikling i hele landet.

Forrige artikel Gymnasieelev: Vi unge er ikke mere ofre for konkurrencestaten end alle jer andre Gymnasieelev: Vi unge er ikke mere ofre for konkurrencestaten end alle jer andre Næste artikel  Esben Lunde til S: Vilde plastpåstande skaber unødvendig frygt Esben Lunde til S: Vilde plastpåstande skaber unødvendig frygt