DA: Kvinders lønefterslæb skyldes ikke forskelsbehandling

DEBAT: Forskning viser, at lønforskellen mellem mænd og kvinder i samme type job er svindende lille. Det er derimod opdelingen mellem mande- og kvindefag, der skaber løngabet. Særligt de mange kvinder i deltidsstillinger spiller en rolle, skriver Pernille Knudsen.

Af Pernille Knudsen
Viceadministrerende direktør, Dansk Arbejdsgiverforening (DA)

Et godt mundheld lyder, at "man skal passe på med research – det risikerer at ødelægge den gode historie".

Det tænkte jeg på, da jeg for nylig læste den nye rapport om løngabet mellem mænd og kvinder fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Vive).

Den viser nemlig, at der kun er minimal forskel i lønnen for mænd og kvinder, der har samme type job. Det er ellers ikke det billede, som man står tilbage med, når man følger den offentlige debat. Her er fortællingen typisk, at kvinder forskelsbehandles i stor stil. Sådan er virkeligheden – heldigvis – ikke.

Grundigere forskning viser mindre lønforskel
Vive har i den nye opgørelse taget flere variabler med, end de plejer at gøre, og derfor kan de også forklare en større del af lønforskellen mellem mænd og kvinder, end de plejer.

Populært sagt: Jo mere grundigt Vive undersøger tallene, jo mindre bliver løngabet mellem mænd og kvinder med samme type job. Således er det kun 1,8 procent af lønforskellen, som ikke kan forklares i den nye måling. 

De 1,8 procents lønforskel er en klar forbedring fra tidligere opgørelser, og det er glædeligt at se, at lønforskellen mellem mænd og kvinder er mindre end hidtil antaget.

Vive skriver desuden, at man ikke kan konkludere, at den resterende forskel bunder i forskelsbehandling. Mon ikke forskellen bliver endnu mindre, hvis man tager endnu flere faktorer med i målingen?

Få diskussionen flyttet
Jeg synes, at vi skal bruge anledningen til at flytte diskussionen om mænd og kvinders lønninger fra forskelsbehandling til ligestilling mere generelt.

Der er ikke noget, som tyder på, at kvinder forskelsbehandles – hvis de laver det samme arbejde som mænd, får de også det samme i løn. Men selvom lønforskellen mellem mænd og kvinder ikke afspejler forskelsbehandling, er det alligevel en lønforskel, som er problematisk.

Vives rapport viser, at forskellen mellem mænd og kvinders timeløn i gennemsnit er 14,4 procent. Det betyder, at mænd over en bred kam har flere penge end kvinder, og det er selvfølgelig et problem.

Det forklares i rapporten primært med, at arbejdsmarkedet stadig er udpræget kønsopdelt. For eksempel arbejder kvinder i højere grad i omsorgssektoren i den offentlige sektor, mens mænd i højere grad arbejder med tekniske fag og ledelse i den private sektor. Løngabet og dets årsager er ikke noget, som vi ønsker at negligere eller tale ned. 

Deltidsansættelser er en central udfordring
Derudover er det oplagt at se på kvinders deltidsbeskæftigelse. Vi har i Dansk Arbejdsgiverforening lavet en analyse, som viser, at kvinder oftere arbejder på deltid. 

Det påvirker selvfølgelig den enkelte kvindes løn. Men det påvirker også lønniveauet for nogle af de kvindedominerede fag som helhed, for hvis en stor del af fagfællerne arbejder på deltid, bliver det normalt for faget, at lønnen er lavere. Det er med til at skævvride lønniveauet mellem nogle af de traditionelle mande- og kvindefag. 

Der kan være mange gode grunde til at arbejde på deltid, og det er overordnet en fordel, at man har mulighed for at tilpasse arbejds- og familieliv.

Men det er en ligestillingsmæssig udfordring, at deltidsbeskæftigelse fortrinsvis er et kvindefænomen, som også har en tendens til at vare hele livet – der ligger derfor en væsentlig opgave i at hæve den gennemsnitlige arbejdstid i nogle af de kvindedominerede fag. En stor del af løngabet mellem mænd og kvinder vil kunne udviskes, hvis flere kvinder går fra deltid til fuldtid.

Derfor vil vi gerne opfordre de offentlige arbejdsgivere og fagforbund til at have fokus på arbejdstid. Det har de heldigvis allerede i høj grad, så opfordringen er at fortsætte i samme spor. Der bør arbejdes for, at det reelt bliver muligt at tage et fuldtidsjob for de kvinder, som ønsker det.

Og der bør arbejdes for, at flere af de kvinder, der på nuværende tidspunkt vælger at arbejde på deltid, i højere grad søger i retning af fuldtidsbeskæftigelse. Det er et vigtigt skridt i retning af at øge ligestillingen på det danske arbejdsmarked.

Og vi har heldigvis et samfund og et arbejdsmarked i Danmark, hvor der er de mest optimale forudsætninger for at forene familie- og arbejdsliv.

Forrige artikel Jurist: Forkerte afgørelser frem for retssikkerhed koster dyrt Jurist: Forkerte afgørelser frem for retssikkerhed koster dyrt Næste artikel Seks organisationer: Fremtiden for fødevareproduktionen er plantebaseret Seks organisationer: Fremtiden for fødevareproduktionen er plantebaseret