Dagens overblik: 750 flygtninge ud af 25.000 kan få gavn af ny lempelse

NYHEDSOVERBLIK: Mette Frederiksen giver sin særlige rådgiver magtfuld plads i regeringen. En lille gruppe flygtninge får gavn af lempelse i paradigmeskiftet, og tidligere politikere får frikort til at køre med DSB. Få overblik over dagens politiske nyheder.

God formiddag og velkommen til torsdagens hurtige gennemgang af nyhederne i dansk politik.

Mette Frederiksen gør nu alvor af sine planer om at gøre Statsministeriet mere magtfuldt. Hun giver nemlig sin nærmeste rådgiver, Martin Rossen, som ikke sidder i Folketinget, en fast plads i regeringens mest magtfulde udvalg, koordinationsudvalget og økonomiudvalget.

Det skriver Statsministeriet i en pressemeddelelse.

Ministeriet får også et nyt politisk sekretariat med Martin Rossen i spidsen. Og Mette Frederiksen får som den første danske statsminister tre særlige rådgivere.

Læs mere her.

Og så kalder Mette Frederiksen nu til første møde om tidlig pension. Det kan du læse om her:

Få flygtninge kan få gavn af regeringens lempelse
Kun en lille gruppe flygtninge kommer konkret til at mærke en lovændring, der har været stor politisk blæst om. Det skriver Jyllands-Posten.

Da der endelig landede en aftale mellem S, R, EL og SF om en politisk forståelse, som danner grundlag for den nye regering, var der stort fokus på det såkaldte paradigmeskifte. Altså den lovpakke, som VLAK-regeringen gennemførte for at flytte fokus fra integration til hjemsendelser.

For Radikale kaldte det en stor sejr, at flygtninge i risiko for at blive sendt hjem nu kan blive i Danmark, hvis de har arbejdet to år i samme branche.

S har omvendt kaldt det ”en lille imødekommelse”, mens DF har beskyldt S for løftebrud, fordi Socialdemokratiet havde lovet ikke at rokke ved paradigmeskiftet.

Nu viser en analyse fra Tænketanken Kraka, hvor mange mennesker, det konkret handler om: Cirka 750 af i alt 25.600 flygtninge og familiesammenførte, der kom hertil i perioden 2010-2015, opfylder kravet om at have arbejdet to år i samme branche, konkluderer Kraka.

”Vi havde gerne taget det totale opgør med paradigmeskiftet, men det var, hvad vi kunne komme igennem med,” siger folketingsmedlem for Radikale, Jens Rohde.

Mette Frederiksen vil sige undskyld i august
De mænd, der som børn voksede op på institutionen Godhavn, hvor de blev udsat for overgreb og massive omsorgssvigt, kan se frem til en officiel undskyldning efter sommerferien.

I en pressemeddelelse fra Statsministeriet fremgår det, at undskyldningen vil blive givet ved et arrangement på Marienborg 13. august, hvor Godhavnsdrengene og repræsentanter for andre børnehjemsbørn er inviteret.

"Vi kan ikke ændre det, der er sket. Men vi kan og skal lære af det. Det var ikke børnenes skyld. Det er det aldrig. Derfor er det på høje tid, at vi giver ofrene en undskyldning," siger statsminister Mette Frederiksen (S).  

Eks-politikere kan køre gratis resten af livet
Og så til de tidligere politikere, som kan se frem til at kunne køre gratis på første klasse resten af livet.

131 tidligere politikere har i dag et frikort til DSB. Derudover vil 26 nuværende medlemmer af Folketinget også kunne få frikortet, når de forlader Folketinget.

Det viser en opgørelse, som Radio24syv bringer.

Ordningen fremgår af den såkaldte Trafikkontrakt, som Transportministeriet har indgået med DSB. Den indebærer, at eks-folketingsmedlemmerne kan køre gratis også på første klasse, så længe de lever. Ordningen er dog under udfasning.

Foruden folk som Lars Løkke Rasmussen, Mette Frederiksen, Inger Støjberg og Pia Kjærsgaard, er Enhedslistens Søren Søndergaard en af de 26 nuværende medlemmer af Folketinget, der står til at kunne få frikortet, når han stopper på Christiansborg. Men han overvejer at frasige sig kortet.

”Det er jo noget pjat, at man som tidligere medlem af Folketinget har den slags privilegier. Folk, som ikke er medlem, skal selvfølgelig selv betale for deres billetter,” siger han.

Færre får hjemmehjælp
Der er sket et markant fald i andelen af ældre, der får hjemmehjælp fra kommunen. Hvor 21 procent af alle over 65 år i 2008 blev visiteret til hjemmehjælp, er tallet i dag 12,8 procent, skriver Kristeligt Dagblad.

Det skyldes blandt andet, at kommunerne i stigende grad arbejder på at hjælpe de ældre til at blive selvhjulpne og for eksempel selv stå for at komme i tøjet og i bad eller gøre rent derhjemme.

”Men om rehabiliteringen rent faktisk har den ønskede virkning, er der ikke lavet undersøgelser af i Danmark. Som det er i dag, håber vi på, at de ældre bliver mere selvhjulpne,” siger professor Tine Rostgaard fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Vive.

Forrige artikel Frederiksen giver sin rådgiver plads i magtfulde udvalg Frederiksen giver sin rådgiver plads i magtfulde udvalg Næste artikel Radikale Venstre fordeler ordførerskaber Radikale Venstre fordeler ordførerskaber