Dansk Erhverv: Unfair konkurrence forklædt som forsøg om lægedækning

DEBAT: De nye forsøg med regionalisering af almen praksis er uigennemsigtige, både hvad angår kvalitetskrav og økonomi. Det risikerer at gå ud over patienterne og føre til mindre effektive løsninger på problemet med lægedækning, skriver Katrina Feilberg fra Dansk Erhverv.

Af Katrina Feilberg
Sundhedspolitisk chef, Dansk Erhverv

Det er velbeskrevet, at der er lægemangel i mange dele af Danmark. Og både blandt læger og politikere er der enighed om, at vi som samfund har et stort problem her. Et lægedækningsudvalg blev sat til at se på problemet og komme med forslag til løsninger. Men fantasien rakte ikke særligt langt, og det mest vidtgående forslag var, at regionerne skulle have mulighed for selv at drive lægeklinikker i op til seks år. Og at lægerne skulle have mulighed for sælge sine klinikker til hinanden, uden at regionerne skulle ind over.

Dette har et flertal i Folketinget så indgået en aftale om – sammen med et yderligere væsentligt element. Nemlig at regionerne kan anvende en forsøgsbestemmelse til at drive lægeklinikker. Helt uden om de praktiserende læger og uden om udbud, som det ellers står i Sundhedsloven, de skal, hvis ikke en praktiserende læge byder ind på opgaven.

En ideologisk kampplads
Dansk Erhverv er bekymret for denne udvikling. For det første fordi der officielt virker til at være enighed om, at nu er lægemanglen løst. For det andet fordi vi oplever, at lægedækningsudfordringen er blevet en ideologisk kampplads, hvor regionerne nu med en forsøgsbestemmelse foran sig helt undlader at sende lægeklinikker i almen praksis i udbud. I stedet ser flere regioner en unik mulighed for at ”regionalisere” almen praksis med offentligt ansatte læger.

I Region Nordjylland har de lokale politikere med regeringens opbakning fået lov til at oprette to regionsdrevne almen praksis-forsøg. Et på Mors og et i Hjørring. Forsøg som regionen nu igangsætter uden at have undersøgt, om markedet via et udbud faktisk kunne have løst det. Det vil sige, at private ikke får lov til at byde ind på opgaven. Og på Bornholm vil Region Hovedstaden i en anden forsøgsordning. permanentgøre en regionsklinik. Dette vel og mærke også uden at sende klinikken i udbud. Så man kan jo stille sig selv spørgsmålet: Hvis løsningen er, at politikere skal drive almen praksis – hvad var problemet så?

Gennemsigtigheden mangler
I Dansk Erhverv finder vi de nye ”forsøg” meget uigennemsigtige, både hvad angår kvalitetskrav og økonomi. Forsøgsordningen, som Region Nord nu etablerer på Hjørring Sygehus, betyder, at alle, der skal til læge, skal møde op på akutafdelingen. Hvordan stiller det patienten, når det ikke er speciallæger i almen medicin, der møder dem, men måske en specialist i noget helt andet?

Samtidig ved vi ikke, om disse regionsklinikker bliver væsentligt dyrere end for eksempel en klinik drevet af private. Når regionerne undlader at gennemføre et udbud i de konkrete områder, hvordan ved regionerne så, at deres løsning er den bedste og mest effektive for skatteborgerne?

Dansk Erhverv mener, at regionerne som minimum bør opstille et budget efter samme regler som ved et kontrolbud. Hvor alle omkostninger, altså både de direkte og de indirekte, er med. Når læger både skal være ansat i ”regionsdrevet” praksis på hospitalet og som hospitalslæge, er det svært at se, hvordan der kan sikres fuldstændig gennemsigtighed med økonomien. Stempler lægen ind og ud? Og kan man ringe til lægen under en operation? Den gennemsigtighed er nødvendig for både at sikre, at patienten faktisk får det rigtige sundhedstilbud, og at skattekronerne bliver brugt mest effektivt.

En fremstrakt hånd
Hvis vi skal have bedre lægedækning, kræver det ganske enkelt samarbejde. For eksempel i Region Nordjylland eller Region Hovedstaden, hvor regionerne i forbindelse med udviklingen af sine forsøgsprojekter kunne have gået i dialog med de private sundhedsudbydere med henblik på at kvalificere sine løsninger. Måske kunne der endda være blevet skabt et nyt offentlig-privat samarbejde på området.

Dansk Erhverv er enige med regionerne om, at lægedækning er en udfordring, der skal håndteres. Men vi er ikke enige i regionernes løsningsforslag i øjeblikket. Vi ser meget gerne, at regionerne går i dialog og indbyder til i fællesskab at tænke nye løsninger. Vi har længe strakt hånden frem. Men indtil videre er den ikke blevet taget imod.

 

 

Forrige artikel Uddannelseschefer: Sats på én fælles indgang til voksen- og efteruddannelse Uddannelseschefer: Sats på én fælles indgang til voksen- og efteruddannelse Næste artikel Professor: Man er ikke syg, bare fordi man er tyk Professor: Man er ikke syg, bare fordi man er tyk
Interview med Bo Lidegaard: Kauffmanns linje har holdt siden 1940'erne, men blev brudt i april

Interview med Bo Lidegaard: Kauffmanns linje har holdt siden 1940'erne, men blev brudt i april

FIK DU LÆST: Den danske diplomat i USA, Henrik Kauffmann, forhandlede på egen hånd uden mandat fra København, da den danske regering var kontrolleret af den tyske besættelsesmagt. Han lagde grunden til den relation mellem USA, Danmark og Grønland, som blev ændret i foråret i år. Det fortæller historiker Bo Lidegaard i dette interview i anledning af sin bog om Kauffmann, som nu også portrætteres i en ny film.