Dansk Metal: Giv os en værdig seniorpolitik på arbejdsmarkedet

DEBAT: Vi kan ikke være bekendt, at hårdtarbejdende, nedslidte seniorer falder igennem det sikkerhedsnet, der burde gribe dem. Derfor må vi ændre på kriterierne for seniorførtidspension, skriver Torben Poulsen, hovedkasserer i Dansk Metal.

Af Torben Poulsen
Hovedkasserer i Dansk Metal

Vi skal blive flere år på arbejdsmarkedet.

Sådan har budskaberne været i adskillige reformer, der siden begyndelsen af 00’erne er blevet indført.

Folkepensionsalderen er blevet hævet, og efterlønnen udhulet. Konsekvensen har været tydelig: Sikkerhedsnettet under de nedslidte og hårdtarbejdende seniorer er langsomt – men sikkert – blevet tyndslidt. Skal hullerne lappes, og sikkerhedsnettet repareres, er der behov for politisk handling.

I Dansk Metal er vi enige i det samfundsøkonomiske behov for, at tilbagetrækningsalderen hæves, i takt med at middellevetiden stiger. Dog er det afgørende, at dette sker i et tempo, hvor alle kan være med.

Det kræver en god og balanceret seniorpolitik, der på den ene side gør det attraktivt for flere at blive et par ekstra år på arbejdsmarkedet, og på den anden side sikrer en værdig tilbagetrækning for dem, der har allermest brug for det.

Sådan er det ikke i dag, og med tiden ser det kun ud til at blive værre.

Dels fordi efterlønnen har udgjort redningsplanken for nedslidte seniorer: Halvdelen af de metalarbejdere, der indløste efterlønsbeviset i 2016, gjorde det således på grund af nedslidning. Dels fordi der ikke er alternative muligheder for tidligere tilbagetrækning for seniorer, der er for nedslidte til at arbejde. Det er ikke værdigt!

Samme kriterier som til førtidspension
Vi ved det. Politikerne ved det. Derfor har man også tidligere forsøgt sig med et plaster på såret i form af seniorførtidspensionsordningen.

En ordning, der kort sagt skal sikre, at personer, der er nedslidte eller har væsentlige helbredsproblemer efter et langt arbejdsliv, har en mulighed for forsørgelse i op til fem år forud for folkepensionen.

Idéen er god, men kriterierne er for restriktive. Som det er nu, er ordningen nemlig skruet sådan sammen, at kriterierne for at opnå seniorførtidspension er de samme som for at opnå førtidspension.

Det vidner antallet af modtagere også om. I et nyligt ministersvar fra beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen(V) fremgår det, at i alt 660 personer fik seniorførtidspension i 2017, altså meget langt fra de 6.160 personer, der i tilbagetrækningsreformen blev antaget ville være på ordningen i 2017.

Reglerne skal derfor ændres. Det skal være nemmere at få en seniorførtidspension, hvis man er nedslidt. Og da der lige nu er politiske diskussioner om ændringer førtidspensionsreglerne, bør man også tage et kig på denne ordning.

Forbliver kriterierne derimod, som de er i dag, vil mange seniorer, der er for nedslidte til at arbejde, men ikke opfylder kriterierne, tilbringe deres sidste år frem til pensionsalderen parkeret på en ellers normalt midlertidig offentlig ydelse, hvor der konstant skal være et forsøg på at finde en rest af evner til at arbejde. Det er ikke fair.

Behov for flere politiske initiativer
I overenskomsterne på industriens område blev det sidste år aftalt, at seniorer har ret til op til 32 seniordage.

Det tilskynder seniorerne til at blive et par år ekstra på arbejdspladsen, og det giver dem mulighed for at nedbringe den ugentlige arbejdstid, så fysikken fortsat kan følge med. Arbejdsmarkedets parter har således vist en af vejene frem.

På samme måde bør politikerne vise politisk handling. Vi kan ikke være bekendt, at hårdtarbejdende, nedslidte seniorer falder igennem det sikkerhedsnet, der burde gribe dem. Nettet skal repareres, og det gør vi blandt andet ved at ændre på kriterierne til seniorførtidspension.

Samtidig er der behov for flere politiske initiativer til en forebyggelses- og fastholdelsesindsats, så flere kan blive længere på arbejdsmarkedet.

Derfor hilser vi også regeringen og DF's nye seniortænketank velkommen.

Forrige artikel Børns Vilkår: 12-talspigerne skal ikke bare lære at slappe af Børns Vilkår: 12-talspigerne skal ikke bare lære at slappe af Næste artikel DF: Ghetto-regning skal ikke bare sendes videre til lejerne DF: Ghetto-regning skal ikke bare sendes videre til lejerne