DF: Glem drømmen om integration

DEBAT: Det er mere sandsynligt, at julemanden viser sig at være virkelig, end at det lykkes at integrere alle de muslimske indvandrere, der kommer til landet, skriver DF-ordfører Martin Henriksen. Omfanget er for stort, mener han.

Af Martin Henriksen (DF)
Integrationsordfører og formand for Folketingets Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalg

Drop de virkelighedsfjerne integrationsplaner. De koster en formue og virker alligevel ikke. 

Det kan ikke lade sig gøre at integrere store mængder mennesker med en meget fremmedartet kulturbaggrund i Danmark. Det viser al erfaring.

Siden 1999 har der været gennemført 21 integrationsplaner. Og hvor godt er det lige, det er gået?

Jeg er ret sikker på, at integrationsplan nummer 22, som man nu på regeringens foranledning har aftalt gennem trepartsforhandlinger, heller ikke vil løse alverden. Desværre.

En underskudsforretning
Tallene taler deres klare sprog og underbygger på overbevisende vis min grundlæggende pointe om, at integrationsindsatsen er slået fejl.

Lad os starte med at se på beskæftigelsen. Her viser en analyse fra 2015 lavet af DA, at 10 år efter de har fået asyl i Danmark, er det kun 26 procent af flygtninge, der er i beskæftigelse. 

Efter 3 år er tallet 15 procent. Så der er desværre ikke den store udvikling i beskæftigelsesgraden efter de første par år. Det er deprimerende tal.

Det er svært at sætte tal på, hvad den ikke-vestlige indvandring præcis koster Danmark. I 2014 blev tallet opgjort til 16,6 milliarder kroner årligt af Rockwool Fondens forskningsenhed. 

Jeg tror roligt, vi kan fastslå, at det tal er meget lavt sat. Rapporten konkluderede samtidig, at der frem til 2050 er udsigt til, at ikke-vestlig indvandring vil fortsætte med at være en underskudsforretning i milliardklassen.

Der er forskel på folk
Og tallene bliver ikke mindre deprimerende, når man ser på kriminalitet. 

Hvis man ser på indekstal for, hvor kriminelle befolkningsgrupper af forskellig nationalitet er, så er der et meget klart mønster, som viser, at indvandrere fra muslimske lande som gruppe samlet set er meget mere kriminelle end danskere og indvandrere fra andre lande.

Hvis indeks for alle mænd i alderen 15-79 år er 100, så er indeks for indvandrere fra Libanon 310, Somalia 242, Tyrkiet 224 og Irak 193. For nu at tage nogle af de værste eksempler. 

Hvis man ser på andre grupper, som også kommer til Danmark med en meget anderledes men ikke-muslimsk baggrund, så viser det sig, at indvandrere fra eksempelvis Kina og Filippinerne er meget mindre kriminelle end danskere. 

Så det betyder altså en del, hvor indvandringen helt præcis kommer fra. 

Det er en selvstændig pointe, at efterkommerne er mere kriminelle end de oprindelige indvandrere. 

Indsatsen nytter ikke
Det bliver altså ikke bedre med tiden. Integrationsindsatsen har ikke den ønskede effekt.

De nævnte tal underbygger selvfølgelig kun argumentet om nødvendigheden i at begrænse indvandringen fra især de muslimske lande. 

Vi kan ikke integrere så mange med muslimsk baggrund, som kommer til Danmark. Det går simpelthen ikke.

Vil integrationsplan nummer 22 for alvor rette op på tingenes tilstand? Næppe. Umiddelbart vil jeg vurdere, at der er større chance for, at den nærmeste fremtid vil bringe en afsløring af, at julemanden virkelig findes.

De skal kun være her midlertidigt
Vi skal gøre op med de helt urealistiske forventninger om, at vi kan integrere os ud af problemerne. 

I stedet for skal det gøres helt klart, at udgangspunktet for asylsøgere er, at de kun skal hjælpes i Danmark midlertidigt, indtil de kan sendes tilbage til deres hjemland eller nærområde. 

De skal bo på centre drevet af staten, hvor de kan modtage undervisning og arbejde med driften af centrene. 

Det er en langt mere realistisk løsningsmodel, som vil skærme Danmark mod de værste skadevirkninger af den ikke-vestlige indvandring samtidig med, at det vil frigive midler til at sikre velfærden og give mulighed for at opprioritere hjælpen til flygtningenes nærområde.

Forrige artikel Løkkegaard: Risiko for britisk EU-exit har aldrig været større Løkkegaard: Risiko for britisk EU-exit har aldrig været større Næste artikel Lilleholt til Hedegaard: Resultater er vigtigere end skåltaler Lilleholt til Hedegaard: Resultater er vigtigere end skåltaler