DI: Det indre marked kan redde klimaet

DEBAT: Det kan lyde paradoksalt, at klimaudfordringerne skal løses med mere handel, men der er stadig mange EU-lande, hvis primære energikilde er sort. Med det indre marked kan grønne løsninger sælges på tværs af landegrænser, skriver Dansk Industri.

Af Christoffer Thomas Skov og Anders Ladefoged
Henholdsvis underdirektør samt underdirektør og europapolitisk chef, Dansk Industri

EU's indre marked har været Europas helt store vækstmotor i 50 år. Vores velstand og vækst kan i høj grad tilskrives det veludviklede system, der gør det muligt for danske virksomheder og deres medarbejdere at rejse og handle på tværs af landegrænser uden de store begrænsninger og besvær.

Hvis EU om 50 år skal være grønnere og mere velstående end i dag, så kræver det, at vi værner om og udvikler det indre marked og EU’s principper om fri bevægelighed.

Intet land kan alene løse grænseoverskridende problemer som eksempelvis klimaforandringer. Den nødvendige grønne omstilling af vores samfund, region og verden kræver bæredygtige løsninger, der sælges og implementeres på tværs af landegrænser.

Mere handel i Europa
Det kan lyde paradoksalt, at klimaudfordringerne skal tackles med mere handel i Europa.

Men det er nu engang sådan, at der stadig er mange lande i EU, hvis primære energikilde er sort og ikke grøn.

Et indre marked, hvor der er fri bevægelighed for varer og serviceydelser, gør det muligt for danske virksomheder at skalere energi- og miljøvenlige produkter og services til hele Europa. Og til en konkurrencedygtig pris, hvor flere lande kan være med.

Derfor er det indre marked et vigtigt redskab i klimakampen.

Det er nemlig blandt andet via de regler, som det indre marked bygger på, at EU-Kommissionen skal omsætte politiske mål om klimaneutralitet i 2050 til konkrete krav, der gør en forskel for klimaet, miljøet, borgerne og virksomhederne.

En forretningsmodel på fri bevægelighed
Mange danske eksportvirksomheder benytter i dag en forretningsmodel, der bygger på fri bevægelighed for varer og tjenesteydelser inden for EU.

Der er nogle, der eksempelvis sælger miljørigtige produkter som varmeanlæg, ventilationsanlæg og anlæg til rensning af spildevand kombineret med en serviceaftale.

Serviceaftalen indebærer, at virksomheden installerer anlægget hos kunden og i øvrigt sender en servicemontør, når anlægget skal repareres eller bare har brug for et servicetjek.

Behovet for service bliver fjernovervåget digitalt, så montøren hurtigt kan rykke ud og sikre, at reparationen indebærer så få omkostninger for kunden som muligt. 

Det nytter med myndighedskontrol
Når vi debatterer fri bevægelighed i Danmark, er der sjældent blik for den økonomiske og miljømæssigt meningsfulde forretningsmodel, som mange virksomheders indtjening afhænger af. I debatten bliver tjenesteydelsernes fri bevægelighed hurtigt castet som skurken, der skader og undergraver det danske arbejdsmarked.

Arbejdstilsyn, skattemyndigheder, politi og fagbevægelse har alle muligheder for at finde frem til de udenlandske tjenesteydere og deres medarbejdere i Danmark.

Dansk lovgivning og danske overenskomster sikrer, at det er muligt for myndigheder og fagbevægelse at håndhæve de danske arbejdsmiljøregler, skatteregler og løn- og arbejdsvilkår.

Når vi ser sager, hvor udenlandske virksomheder overtræder reglerne, er det udtryk for, at det danske system virker. Det nytter med en aktiv fagbevægelse. Det nytter med myndighedskontrol. Det er det, der skal til for at sikre fair konkurrence.

Fri bevægelighed som forudsætning
Derimod vil det være en stor fejltagelse, hvis nogle få virksomheders lovbrud i Danmark fører til, at man fra politisk side begrænser den fri bevægelighed. Det vil ødelægge forretningen for den lovlydige danske eksportvirksomhed med montøren, der skal reparere ventilationsanlæg hos en europæisk kunde.

Velfungerende fri bevægelighed er en afgørende forudsætning for den eksport, som vi lever af i Danmark. Og danske virksomheders eksport af blandt andet energi- og miljøteknologi skal være med til at sikre den grønne omstilling af hele Europa.

Til gavn for klima og miljø og til gavn for danske arbejdspladser. Derfor håber vi, at den nye Kommission sætter nogle ambitiøse politiske mål på vegne af hele Europa. For danske virksomheder er i front og kan levere på dem.

Forrige artikel Dansk Erhverv: Lad fornuften råde om kviklån Dansk Erhverv: Lad fornuften råde om kviklån Næste artikel Dan Jørgensen inden slutspurt i klimaforhandlinger: For få erkender klimaets nødsituation Dan Jørgensen inden slutspurt i klimaforhandlinger: For få erkender klimaets nødsituation