DI på medlemsrov i sundhedssektoren

MAGTKAMP: DI har forsøgt at hverve en række af landets største medicinal- og medicovirksomheder som medlemmer til en ny helt ny DI-organisation, hvor de i dag har medlemsskab hos Lif og Medicoindustrien. Men planerne ser ud til at løbe ud i sandet.

I løbet af sommeren har Dansk Industri haft fremskredne planer om at opruste markant på sundhedsområdet ved at oprette en selvstændig afdeling under DI, der skal varetage medicinal- og medicovirksomhedernes interesser.

Derfor har DI bejlet til en række lægemiddel- og medicovirksomheder om, at de skal blive medlemmer af den nye enhed.

I dag bliver deres sundhedsfaglige og regulatoriske interesser varetaget af Lægemiddelindustriforeningen og Medicoindustrien. De to erhvervsorganisationer har nogle af landets største og mest succesfulde virksomheder blandt deres medlemmer. Og den nye DI-organisation vil være en direkte konkurrent til Lif og Medicoindustrien, der i dag har en høj organisationsprocent.

Ifølge Altingets oplysninger er det tredje gang inden for en årrække, at DI gør et forsøg på at blive en større spiller på dette område.

DI: Stærkere stemme over for Sundhedsministeriet
DI’s forslag til potentielle medlemmer har været, at branchefælleskabet kan få sin egen bestyrelse og sekretariat med blandt andet en branchedirektør, som man kender fra DI Fødevarer og DI Energi. Det viser dokumenter fra DI, som Altinget er kommet i besiddelse af.

”DI vil styrke sin stemme over for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, og industrien vil med DI i ryggen få en stærkere stemme over for andre fagministerier,” skriver DI i det notat, som Altinget har læst. Notatet er sendt ud til en række mulige medlemmer, og her oplister man de fordele, som DI skitserer medlemmerne vil få. 

”Indsatsen i et nyt branchefællesskab vil supplere DI’s generelle erhvervspolitiske indsats med et skarpere fokus på den regulering, som er direkte rettet mod medicinal- og medicoindustrien,” står der også i oplægget, hvor der loves, at der kan ansættes flere medarbejdere, hvis medlemmerne af det nye branchefælleskab er villige til at betale for det. I notatet nævnes det, at DI’s hovedbestyrelse endnu ikke har taget endelig stilling til, om branchefællesskabet skal oprettes. Planlægningen har været så langt, at man i DI har foreslået, at den stiftende generalforsamling skal finde sted 11. september i år. Hos DI ønsker man dog ikke konkret at kommentere Altingets oplysninger om planerne om et nyt branchefælleskab.

Lang jagt på Lif-medlemmer
Notatet er fra 30. juni i år og sendt til de medicinal- og medicovirksomheder, som i dag både er medlemmer af DI og Lif eller Medicoindustrien. At nogle medicinal- og medicovirksomheder i dag er medlemmer begge steder skyldes, at disse virksomheder p.t. benytter sig af DI’s andre kompetencer på det ansættelsesretlige område og generelle erhvervspolitiske. 

Peter Mose, partner i konsulentfirmaet HEGELUND & MOSE, har sammen med Susanne Hegelund skrevet en stribe bøger om politik og interesseorganisationernes påvirkning af den politiske proces.

Også ifølge ham har ledelsen i DI længe haft som mål at få medicinal- og medicovirksomheder som fuldgyldige medlemmer eller i hvert fald få dem tættere knyttet til sig.

Peter Mose vurderer, at der er to hovedårsager til, at man i DI i igen for har gjort et forsøg på få lokket flere medicinal- og medicovirksomheder indenfor i DI-butikken. Først og fremmest er branchen blevet særdeles ombejlet af politikerne.

Den danske medicinal- og medicobranche har over de eneste år skabt en voldsom vækst i eksportindtægter og job. Medicinalindustrien alene øgede eksporten fra 40 milliarder kroner i 2007 til 70 milliarder i 2013 - næsten en fordobling. En lille fordobling, som en ministeriel prognose forudser vil gentage sig i løbet af syv år.

”Det vil jo styrke DI’s indflydelse og vægt, hvis man kan få medicinal- og medicovirksomheder som medlemmer. Branchen sikrer jo store indtægter til Danmark og er del af fremtidens virksomheder,” siger Peter Mose.

Hård modstand fra Novo
Ifølge Altingets oplysninger har man i DI udskudt beslutningen om, hvorvidt branchefælleskabet skal være en realitet, på ubestemt tid.

De nuværende medlemmer fra DI, som er fra medicinal- og medicoindustrien skulle blandt andet ikke have været overvældende begejstrede for ideen efter at have gransket fordele og ulemper.

Samtidig har Danmarks mest værdifulde virksomhed Novo Nordisk i klare vendinger ladet ledelsen i DI forstå, at man her anser en ekstra brancheforening på området for en meget dårlig ide.

Hos Novo er anken, at to brancheforeninger vil svække den stærke og klare stemme, som Lif ifølge Novos vurdering har været siden oprettelsen i 1997. Med to brancheforeninger risikerer man, at politikerne kan spille de to organisationer ud mod hinanden. Novo frygter dobbeltarbejde mellem DI’s sundhedsorganisation og Lif. Samtidig er DI’s medlemmer så forskellige, at der vil være direkte modstridende ønsker og krav til politikerne, vurderer man i Novo.

Novos holdning har ifølge Altinget været medvirkende til at gøre medicinal- og medicovirksomhederne mere skeptiske over for DI-ledelsens ide. Både fordi det så er klart, at Novo ikke vil være medlem af den nye organisation, men også fordi de har en del af de samme bekymringer.

Generelt i medicinalbranchen så man dog gerne, at branchen fik en stærkere stemme som følge af den stadig større betydning, sektoren har for Danmark. Om det skal ske via et samarbejde mellem DI og Lif, en styrkelse af Lif alene eller oprettelse af et branchefælleskab i DI, er der forskellige holdninger til blandt centrale lægemiddelvirksomheder i Danmark.

Svenske DI åd svenske Lif
Peter Mose peger også på, at Novo her er helt central for DI.  I dag er hverken Mærsk og Novo medlemmer.

”Novo er jo den helt store pokal, som DI ønsker at kunne sætte ind i skabet. Det vil også øge chancen for at de andre virksomheder også vil blive medlemmer,” siger Peter Mose.

Han peger på, at DI’s svenske pendant har slugt den svenske udgave af Lif.

”Både internt i Lifs ledelse og blandt medlemmerne tror jeg, at man har frygtet at drukne i det store DI-hav. Og når Lif s generelt er anerkendt for en moderne, stærk og effektiv interesseorganisation, så er medlemmerne ikke så sulte på at prøve noget nyt,” siger Peter Mose.  

 Hos Dansk Industri vil man hverken be- eller afkræfte oplysningerne.

”Vi overvejer løbende, hvordan vi kan styrke indsatsen for vores medlemsvirksomheder. Det gælder også de medlemmer, vi har inden for sundhedsindustrien. Jeg har dog ikke på nuværende tidspunkt nogen kommentarer til, hvad vi måtte have af interne overvejelser og drøftelser om konkrete initiativer,” siger DI-branchedirektør Mette Rose Skaksen.

Hverken Lægemiddelindustriforeningen eller Medicoindustrien ønsker at kommentere sagen. Det var ikke muligt klarlægge, om Novo vil kommentere oplysningerne i går torsdag, da de relevante talspersoner ifølge Novo var på rejse.  

Forrige artikel Danskere afviser højere borgmesterlønninger Danskere afviser højere borgmesterlønninger Næste artikel S: Gymnasiet er en succeshistorie S: Gymnasiet er en succeshistorie
Et år efter valget skal EU-Parlamentet stadig finde sig selv

Et år efter valget skal EU-Parlamentet stadig finde sig selv

FOLKEMAGT: Det er nu et år siden, at europæerne rystede den politiske pose og sendte et nyt hold repræsentanter til Europa-Parlamentet. Men Brexit, corona og institutionelt fnidder har afholdt Parlamentet fra rigtig at finde sine ben.