Digitalt kørekort og kunstig intelligens: Sådan vil regeringen reformere den digitale service

OVERBLIK: En strategi for offentlige data, en kørekort-app og en digitaliseringspagt med KL og Danske Regioner. Det er tre af regeringens 22 nye initiativer, der skal sætte fart under digitaliseringen af den offentlige sektor. Få overblik her.

Tirsdag præsenterede innovationsminister Sophie Løhde (V) og økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) regeringens nye reform af det offentliges digitale service.

"Vi fremlægger en digital servicereform, der bl.a. skal sikre, at borgerne oplever, at der på tværs af den offentlige sektor er sammenhæng i de digitale løsninger. Og at vi bliver bedre og hurtigere til at bruge velfærdsteknologi og nye teknologier som for eksempel kunstig intelligens til at give danskerne endnu bedre velfærd," siger Sophie Løhde i en pressemeddelelse.

Konkret består af udspillet af 22 initiativer, og det er den tredje af i alt seks reformer, der alle sammen hører med i regeringens storstilede sammenhængsreform.

Få overblik over alle 22 initiativer her.

Digitaliseringspagt
Regeringen vil indgå en digitaliseringspagt med KL og Danske Regioner, der forpligter alle parter på de tre indsatsområder og sikrer digital service i verdensklasse. De tre indsatsområder er:

 • Viden, overblik og gennemsigtighed
 • Digital service på borgernes og virksomhedernes præmisser
 • Teknologi og nye velfærdsløsninger skal gavne flere

Strategi for data i den offentlige sektor
Regeringen vil udarbejde en strategi for brug af data på tværs af den offentlige sektor, så vi – inden for klare rammer – bliver bedre til at anvende data til at give borgere og virksomheder en mere sammenhængende og målrettet service. Strategien skal desuden skabe forudsætningerne for, at virksomheder kan bruge de mange offentlige data, som ikke er personhenførbare, til at skabe værdi for samfundet.

Nedsættelse af Dataetisk Råd
Regeringen vil nedsætte et Dataetisk Råd, der skal komme med dataetiske anbefalinger og understøtte en bred offentlig debat om dataetiske spørgsmål.

Borgeren skal have adgang til egne oplysninger og sager
Regeringen vil sørge for, at borgerne får et bedre digitalt overblik over egne forhold og igangværende sager hos offentlige myndigheder. Indblikket skal styrkes markant i tæt samarbejde med kommuner og regioner, så den enkelte nemt kan følge med ét sted. Det indebærer konkret følgende:

 • Et overblik over tildelte ydelser, igangværende sager, digital post, frister og relevante oplysninger om borgeren, der etableres frem mod 2024
 • En adgang til, hvilke myndigheder der løbende tilgår relevante oplysninger om borgeren
 • Et brushup af borger.dk, så brugervenligheden og det visuelle udtryk skærpes

Sammenhængende digitale brugerrejser
Regeringen vil sørge for, at selvbetjeningsløsninger og øvrig digital service i højere grad er tænkt sammen på tværs af myndigheder, så borgerne og virksomhederne oplever en sammenhængende digital service, som opfylder deres behov, ved senest i 2021 at have etableret sammenhængende brugerrejser for ti vigtige situationer for borgeren og ti vigtige virksomhedssituationer.

ID-beviser lige ved hånden
Ved at digitalisere kørekortet vil regeringen tage de første skridt på vejen mod at gøre relevante ID-beviser digitale, så borgerne har de offentlige løsninger lige ved hånden. Konkret etableres en app, der kan supplere kørekortet, senest i 2020.

Administrationen på kørekortområdet skal digitaliseres
Samtidig vil regeringen tage initiativ til, at mulighederne for digitalisering af kørekortområdet undersøges, så borgerne også her møder en effektiv og digital service.

Ensartet digital kommunikation
For at sikre ensartede rammer om en ensartet udbredelse af digital kommunikation til nye områder vil regeringen indføre en hjemmel i forvaltningsloven, som sikrer, at udbredelsen sker med fortsat mulighed for hjælp til de borgere, som har svært ved at bruge de digitale løsninger. Samtidig udarbejdes en styleguide, der skal bidrage til, at selvbetjeningsløsninger er brugervenlige og enstartede, så borgerne møder genkendelige løsninger på tværs af områder.

Investeringsfond for nye teknologier og digitale velfærdsløsninger
Regeringen vil etablere en investeringsfond med en samlet volumen på i alt 410 millioner kroner i perioden 2018-2022 for at accelerere afprøvningen og anvendelsen af nye teknologier.

Nye løsninger udbredes til flere
Regeringen vil sikre, at afprøvede og succesfulde digitale velfærdsløsninger lettere kan udbredes i den offentlige sektor, samtidig med, at vi stifter bekendtskab med nye teknologier. Indsatsen kommer til udtryk ved følgende initiativer:

 • En ny strategi for Center for Offentlig Innovation, hvor centret får en ny rolle med øget fokus på afprøvning og udbredelse af nye teknologier samt understøttelse af innovation i offentlig-privat samarbejde. Der indgås en aftale med regioner og kommuner for at styrke udbredelsen af digitale velfærdsløsninger
 • Der indstiftes en pris for bedste genbrug af allerede afprøvede digitale løsninger
 • Der igangsættes en indsats for at fremme brugen af cloudteknologi
 • Der etableres et statsligt analytics-netværk for udbredelse og udvikling af teknologiske løsninger
 • Der igangsættes en indsats for samarbejde med teknologi-virksomheder om nye løsninger

Danmark skal forrest i anvendelsen af kunstig intelligens
Regeringen vil inden 2025 gøre Danmark til ét af de førende lande inden for kunstig intelligens. Der igangsættes derfor følgende initiativer:

 • Der udarbejdes en national strategi for kunstig intelligens, der går på tværs af den offentlige og private sektor, og som både sikrer bedre rammer for anvendelsen af kunstig intelligens og samtidig opstiller en række principper for anvendelsen, blandt andet i forhold til privatliv, sikkerhed, retfærdighed med videre.
 • Kunstig intelligens afprøves gennem oprettelsen af en række signaturprojekter
 • Der udvikles en dansk sprogressource, så man for eksempel kan anvende talegenkendelse

Læs hele udspillet her.

Forrige artikel Josephine Focks afløser er fundet Josephine Focks afløser er fundet Næste artikel Endnu en alternativist siger farvel til Folketinget Endnu en alternativist siger farvel til Folketinget