Om  
Preben Lassen

Dødsfald: Fhv. formand for Hovedstadsrådet Preben Lassen (S), 90 år

En af hovedstadsområdets markante politikere gennem mange år, kartograf Preben Lassen, Rørvig, er stille sovet ind, 90 år gammel. Bisættelse 22. juli 2022.

Vægter-sønnen fra Viborg kom efter realeksamen til Geodætisk Institut i årene 1948-51 som topografelev og virkede som kartograf hos Gyldendal 1959-65. En kartograf tegner landkort og søkort.

Men det blev som socialdemokratisk politiker i Hovedstadsområdet, at Preben Lassen i en bred offentlighed gjorde sig gældende.

Det begyndte i den socialdemokratiske højborg Ballerup i 1959, hvor han i fire år var formand for Socialdemokratiet og medlem af Ballerup kommunalbestyrelse 1962-70.

Efter årene 1965-74, hvor Preben Lassen var sekretær i Socialdemokratiet, blev han medlem af Ledøje-Smørum Byråd 1974-81. Samtidig var han i den lange periode 1970-2001 ubrudt medlem af det nu hedengangne Københavns Amtsråd.

Som formand for Hovedstadsrådet 1986-89, der dækkede HT-området og havde ansvaret for især kollektiv trafik (busser og s-tog) og naturplanlægning, kæmpede Preben Lassen en brav kamp. En kamp for den regionale overbygning på de daværende tre amter samt Københavns og Frederiksberg kommuner i Hovedstadsrådet - men forgæves. Rådet blev nedlagt af Schlüter-regeringen og først senere delvist genoprettet i skikkelse af Region Hovedstaden. Det regionale niveau viste sig alligevel nødvendigt for et politisk flertal.

Preben Lassen havde en stor kærlighed til teatret og var formand for Teaterudvalget for Storkøbenhavn 1971-86 og for Den Storkøbenhavnske Landsdelsscene 1975-86, ligesom han var medlem af bestyrelsen for Folketeatret 1992-2003.

Ved siden af sine mange politiske tillidshverv redigerede Preben Lassen politiske håndbøger. Han drev også eget firma, Kartes, i perioden 1974-86.

Preben Lassen var for en politiker noget så usædvanligt som i grunden en ret stilfærdig skikkelse, der i kraft af sin seriøsitet blev betroet de mange tillidsposter inden for politik og teater.

Han mistede sin kone Grethe helt tilbage i 1991.

Bisættelse fra Rørvig Kirke fredag 22. juli kl. 11.

Omtalte personer

Preben Lassen

Fhv. formand for Hovedstadsrådet (S) 1986-89 og medlem af Københavns Amtsråd 1970-2001, kartograf
Topografelev ved Geodætisk Institut 1948-51

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion