Efterretningstjenester: Enkle angreb er den største trussel

TERROR: Det øgede militant-islamistiske fokus på at nå Vesten har ført til en stigning i antallet af angreb eller angrebsforsøg i vestlige lande. Siden 2012 er mindst 145 personer rejst til Syrien eller Irak fra Danmark, lyder vurderingen fra PET.

Angrebet mod en popkoncert i Manchester mandag aften bekræfter det billede, som de danske efterretningstjenester har af den aktuelle terrortrussel.

Det fremgår også af de seneste offentlige rapporter fra såvel Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

Center for Terroranalyse under PET oplyser således i den seneste Vurdering af Terrortruslen mod Danmark fra februar 2017, at "simple angreb med lettilgængelige midler og kort planlægning er den mest sandsynlige form for terrorangreb i Danmark. Angreb kan finde sted, uden at der på forhånd foreligger efterretningsmæssige indikationer på det."

PET slår dog i samme åndedrag fast, at "risikoen for at blive offer for et terrorangreb i Danmark fortsat (er) begrænset."

Truslen skærpes af, at den islamiske terrorbevægelse IS er trængt i defensiven i både Irak og Syrien. 

"IS er under øget pres af den internationale koalition og af den lokale modstand. IS fokuserer derfor mere på at ramme mål i Vesten. Man kan sige, at IS forsøger at vinde udadtil, hvad man taber indadtil," siger Finn Borch Andersen, chef for PET, på tjenestens hjemmeside.

Vil inspirere til simple angreb
Ifølge den seneste vurdering af terrortruslen tilstræber IS at gennemføre planlagte mere komplekse angreb som dem, der blev gennemført i Paris og Bruxelles.

Derudover søger militante islamister fortsat at understøtte og inspirere personer, der allerede befinder sig i Vesten, til at gennemføre mere simple terrorangreb.

Det fremgår også af PET's analyse, at meget få personer nu udrejser fra Danmark til Syrien/Irak.

"Der er færre, der rejser ud, og i det seneste år har det primært været yngre kvinder. Samtidig vender færre hjem. De fleste af dem, der nu befinder sig i Syrien eller Irak, har været der i en længere periode. De kan dermed være særligt radikaliserede og voldsparate og dermed udgøre en øget terrortrussel mod Danmark," siger Søren Jensen, som er chef for CTA.

Flere angreb i Vesten
Det øgede militant islamistiske fokus på at ramme Vesten har ført til en markant stigning i antallet af angreb eller angrebsforsøg i Vesten.

"Vi har de seneste år set flere angreb i Vesten. Vi så flere eksempler på det hen over sommeren sidste år, og vi så det senest i Berlin og Istanbul. Samtidig udvikles de angrebsmetoder, der anvendes. Den danske indsats mod terror tilpasses hele tiden dette komplekse billede. Det sker i tæt samarbejde mellem PET og det øvrige politi", siger Finn Borch Andersen.

Også FE peger på risikoen for, at offensiven mod IS i Syrien og Irak kan føre til en øget trussel i Vesten. 

I den seneste terroranalyse fra Forsvarets Efterretningstjeneste hedder det: "Det er muligt, at antallet af kamperfarne ISIL-ekstremister, som rejser tilbage til Vesten, vil blive øget, i takt med at ISIL kommer under yderligere pres i Syrien og Irak.

På grund af den militante træning og voldsparathed, som mange af disse personer har tilegnet sig, vil de udgøre en terrortrussel mod Vesten i mange år. Konflikten i Syrien og Irak har tiltrukket og skabt en ny generation af militante islamister, som i fremtiden vil udgøre et tyngdepunkt for ekstremisme og radikalisering".

Af trusselsvurderingen fremgår det, at der siden sommeren 2012 er rejst mindst 145 personer til Syrien eller Irak fra Danmark. Tallet kan dog ifølge vurderingen være højere.

Lidt under halvdelen af dem, der har været udrejst, befinder sig nu i Danmark, mens næsten en fjerdedel stadig er i konfliktzonen. En tilsvarende del antages at være dræbt. 

Forrige artikel Løkke: Storbritannien er igen ramt af mørkets kræfter Løkke: Storbritannien er igen ramt af mørkets kræfter Næste artikel Hul i loven? Folk med job får jobpræmie Hul i loven? Folk med job får jobpræmie